Sử dụng bằng giả có bị truy cứu trách nhiệm hình sự?

Bởi Nguyễn Trọng An - 29/12/2021
view 164
comment-forum-solid 0

Nội dung bài viết [Ẩn]

Sử dụng bằng giả đang là một hành vi thực hiện ngày càng phổ biến trong xã hội ở nước ta vào thời gian qua. Hành vi sử dụng bằng giả với mục đích cá nhân, trái với pháp luật. Vậy bằng giả là gì? Những vấn đề nào liên quan đến hành vi sử dụng bằng giả? Cùng công ty Luật TNHH  Everest đi tìm hiểu những thông tin về vấn đề này.

bằng giả đang ngày càng phổ biến hiện nay Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật , gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Link sang bài: Tội làm giả con dấu tài liệu - Hành vi đáng lên án! (Anchor: Tội làm giả con dấu tài liệu)\n2. Các yếu tố cấu thành tội phạm\n3. Các hình thức xử lý đối với hành vi sử dụng bằng giả\n- Xử lý kỷ luật\n- Xử phạt hành chính\n- Truy cứu trách nhiệm hình sự\n4. Một số câu hỏi thường gặp\n4.1 Sử dụng bằng giả bị phạt bao nhiêu tiền?\n4.2 Hành vi sử dụng bằng giả bị xem là phạm tội gì?\n4.3 Mua bằng giả nhưng không sử dụng thì có bị coi là phạm tội không?\n\n\n"}" data-sheets-userformat="{"2":8893,"3":{"1":0},"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":{"1":2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":{"1":2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":{"1":2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":{"1":2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"12":0,"16":11}" data-sheets-textstyleruns="{"1":0}{"1":64,"2":{"2":{"1":3,"3":5}}}{"1":82}{"1":135,"2":{"2":{"1":3,"3":5}}}{"1":143}">Bằng giả là những hành động sử dụng các công nghệ tiên tiến làm giả giấy chứng nhận, giấy tờ, văn bản có dấu đỏ, in phôi giống hệt với các giấy tờ gốc và bản thật mà các tổ chức, cơ quan, trường học cấp khi một cá nhân đã hoàn thành xong khóa tốt nghiệp hoặc lấy quyết định, kết quả chứng nhận nào đó. Được sử dụng ở rất nhiều các lĩnh vực và khía cạnh, đặc biệt là khi chủ thể không muốn thực hiện hoạt động nào đó mà cần đến giấy chứng nhận thì sẽ làm bằng giả để lấy kết quả công nhận việc mình đã thực hiện hoạt động đó.

Link sang bài: Tội làm giả con dấu tài liệu - Hành vi đáng lên án! (Anchor: Tội làm giả con dấu tài liệu)\n2. Các yếu tố cấu thành tội phạm\n3. Các hình thức xử lý đối với hành vi sử dụng bằng giả\n- Xử lý kỷ luật\n- Xử phạt hành chính\n- Truy cứu trách nhiệm hình sự\n4. Một số câu hỏi thường gặp\n4.1 Sử dụng bằng giả bị phạt bao nhiêu tiền?\n4.2 Hành vi sử dụng bằng giả bị xem là phạm tội gì?\n4.3 Mua bằng giả nhưng không sử dụng thì có bị coi là phạm tội không?\n\n\n"}" data-sheets-userformat="{"2":8893,"3":{"1":0},"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":{"1":2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":{"1":2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":{"1":2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":{"1":2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"12":0,"16":11}" data-sheets-textstyleruns="{"1":0}{"1":64,"2":{"2":{"1":3,"3":5}}}{"1":82}{"1":135,"2":{"2":{"1":3,"3":5}}}{"1":143}">Hành vi sử dụng bằng giả là việc một cá nhân thuê một cơ quan, tổ chức làm giấy tờ, bằng giả để thực hiện việc cấp bằng, giấy chứng nhận cho mình. Sử dụng bằng giả là một hành vi vi phạm pháp luật và được quy định tại Nghị định số 138/2013/NĐ-CP và  Điều 341 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) quy định về tội làm giả con dấu, tài liệu.

Link sang bài: Tội làm giả con dấu tài liệu - Hành vi đáng lên án! (Anchor: Tội làm giả con dấu tài liệu)\n2. Các yếu tố cấu thành tội phạm\n3. Các hình thức xử lý đối với hành vi sử dụng bằng giả\n- Xử lý kỷ luật\n- Xử phạt hành chính\n- Truy cứu trách nhiệm hình sự\n4. Một số câu hỏi thường gặp\n4.1 Sử dụng bằng giả bị phạt bao nhiêu tiền?\n4.2 Hành vi sử dụng bằng giả bị xem là phạm tội gì?\n4.3 Mua bằng giả nhưng không sử dụng thì có bị coi là phạm tội không?\n\n\n"}" data-sheets-userformat="{"2":8893,"3":{"1":0},"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":{"1":2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":{"1":2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":{"1":2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":{"1":2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"12":0,"16":11}" data-sheets-textstyleruns="{"1":0}{"1":64,"2":{"2":{"1":3,"3":5}}}{"1":82}{"1":135,"2":{"2":{"1":3,"3":5}}}{"1":143}">Chủ thể có hành vi làm giả con dấu, giấy tờ của cơ quan, tổ chức ,tài liệu hoặc sử dụng con dấu, giấy tờ giả, tài liệu thực hiện vào những hành động trái với quy định của pháp luật. Chủ thể phạm tội có tổ chức hoặc phạm tội 2 lần trở lên, có hành vi làm giả các loại tài liêu, giấy tờ để thu lợi bất chính gây nguy hiểm, đặc biệt nghiêm trọng hoặc tái phạm nguy hiểm.

Link sang bài: Tội làm giả con dấu tài liệu - Hành vi đáng lên án! (Anchor: Tội làm giả con dấu tài liệu)\n2. Các yếu tố cấu thành tội phạm\n3. Các hình thức xử lý đối với hành vi sử dụng bằng giả\n- Xử lý kỷ luật\n- Xử phạt hành chính\n- Truy cứu trách nhiệm hình sự\n4. Một số câu hỏi thường gặp\n4.1 Sử dụng bằng giả bị phạt bao nhiêu tiền?\n4.2 Hành vi sử dụng bằng giả bị xem là phạm tội gì?\n4.3 Mua bằng giả nhưng không sử dụng thì có bị coi là phạm tội không?\n\n\n"}" data-sheets-userformat="{"2":8893,"3":{"1":0},"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":{"1":2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":{"1":2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":{"1":2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":{"1":2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"12":0,"16":11}" data-sheets-textstyleruns="{"1":0}{"1":64,"2":{"2":{"1":3,"3":5}}}{"1":82}{"1":135,"2":{"2":{"1":3,"3":5}}}{"1":143}">Khi chủ thể làm giả từ 02 đến 05 con dấu ,tài liệu hoặc giấy tờ không đúng với quy định pháp luật và làm giả,  thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc nghiêm trọng, tùy theo tính chất cũng như mức độ nguy hiểm của hành vi để áp dụng các khung hình phạt; có thể là phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự .

Quy định về việc xử phạt hành chính đối với việc sử dụng bằng giả được quy định theo Nghị định số 138/2013/ NĐ-CP trong lĩnh vực giáo dục như là:

(i) Phạt tiền từ 10.000.000 đến 20.000.000 đồng đối với các hành vi sử dụng mua bán chứng chỉ giả.

(ii) Áp dụng hình phạt bổ sung là thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với các hành vi làm bằng giả.

Theo Điều 341 của Bộ luật hình sự năm 2015 đã quy định về tội làm giả con dấu, tài liệu sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan, tổ chức , có thể bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

Có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc áp dụng phạt tù từ 06 tháng đến 02 năm. Chủ thể thuộc các trường hợp sau thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:

(i) Phạm tội có tổ chức hoặc đã phạm tội từ 02 lần trở lên.

(ii) Làm giả con dấu hay tài liệu từ 02 đến 05 con dấu, giấy tờ. 

(iii) Sử dụng tài liệu, con dấu hoặc giấy tờ để thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc nghiêm trọng, làm giả nhằm thu lợi bất chính từ 10 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc tái phạm nguy hiểm.

Trường hợp phạt tù từ 03 năm đến 07 năm khi:

(i) Làm giảm 06 con dấu tài liệu hoặc giấy tờ trở lên.

(ii) Sử dụng con dấu, giấy tờ giả khi thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng và thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng trở lên.

sử dụng bằng giả là hành vi phạm pháp Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật , gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Một số câu hỏi thường gặp

Sử dụng bằng giả bị phạt bao nhiêu tiền?

Sử dụng bằng giả có thể bị phạt hành chính tính từ 10.000.000 đến 20.000.000 đồng khi mua bán chứng chỉ giả đối với các lĩnh vực giáo dục. Có thể bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng hoặc  từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, tùy theo mức độ sử dụng bằng giả và tính chất nguy hiểm cho xã hội để áp dụng các quy định pháp luật phù hợp với những hành vi của chủ thể gây ra.

Hành vi sử dụng bằng giả bị xem là phạm tội gì?

Hành vi sử dụng bằng giả được quy định tại Điều 341 của Bộ luật hình sự năm 2015 được xem là phạm tội về tội làm giả con dấu, tài liệu; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức sẽ bị áp dụng những hình phạt hình sự có thể là phạt tiền hoặc phạt tù đối với các hành vi vi phạm nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm.

Mua bằng giả nhưng không sử dụng thì có bị coi là phạm tội không?

Chủ thể có hành vi mua hoặc sử dụng bằng giả sẽ thuộc về những hành vi mà pháp luật cấm và có thể để áp dụng xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tùy thuộc vào tính chất và mục đích của việc mua và sử dụng bằng giả, nhưng đã có hành vi mua thì vẫn sẽ bị coi là phạm tội được quy định tại Điều 342 của Bộ luật hình sự năm 2015 về tội chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy tài liệu, con dấu của các cơ quan, tổ chức.

Như vậy, khi một chủ thể chỉ mua bằng giả nhưng không sử dụng thì vẫn bị coi là phạm tội và Nhà nước, các cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét đến mục tiêu và tính chất của hành vi để áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp.

Bạn cũng có thể tìm hiểu các vấn đề liên quan tại Luật hình sự

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật. Hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

Nguyễn Trọng An

Nguyễn Trọng An

Nguyễn Trọng An là content editor tại website phaptri.vn

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
1.42906 sec| 1101.313 kb