Thời hạn bảo hộ quyền nhân thân theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ

Bởi Nguyễn Thị Ngân - 17/06/2022
view 2
comment-forum-solid 0

Quyền tác giả bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản, do đó, quyền nhân thân là một bộ phận quan trọng của quyền tác giả. bản quyền tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học; Quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian;… Vậy thời hạn bảo hộ quyền nhân thân là bao lâu?

Thời hạn bảo hộ quyền nhân thân theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ Thời hạn bảo hộ quyền nhân thân theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ

Quyền nhân thân là quyền dân sự của mỗi cá nhân, vấn đề quyền con người được quan tâm và nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm: lĩnh vực sở hữu trí tuệ khi quyền nhân thân gắn liền với trí tuệ tác phẩm tài sản của tác giả. Hiện nay, nhiều người không biết thời hạn được bảo vệ quyền nhân thân.

Trong bài viết này, chúng tôi xin chia sẻ đến bạn đọc những nội dung liên quan đến vấn đề thời hạn bảo hộ quyền nhân thân.

Quyền nhân thân là gì?

Theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015, quyền nhân thân là quyền dân sự gắn liền với mỗi cá nhân và không được chuyển giao cho người khác, trừ trường hợp luật khác có liên quan có quy định khác.

Theo quy định của luật sở hữu trí tuệ, quyền nhân thân là một phần của quyền tác giả.

Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả bao gồm các tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được xuất bản lần đầu ở Việt Nam nhưng chưa được xuất bản ở nước khác hoặc đồng thời được xuất bản ở Việt Nam trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày tác phẩm được xuất bản lần đầu ở nước khác; tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được bảo hộ tại Việt Nam theo điều ước quốc tế về quyền tác giả mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Xem thêm: Chủ doanh nghiệp tư nhân chết

Bản quyền bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản, do đó, quyền nhân thân là một bộ phận quan trọng của quyền tác giả. bản quyền tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học; bản quyền tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian; Bản quyền chương trình máy tính, thu thập dữ liệu; Quyền tác giả đối với tác phẩm điện ảnh, sân khấu…

Điều 19 Luật Sở hữu trí tuệ quy định quyền nhân thân bao gồm các quyền sau đây:

“Quyền nhân thân bao gồm các quyền sau đây:

1. Đặt tên cho tác phẩm

2. Đặt tên thật hoặc bút danh cho tác phẩm, ghi tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được xuất bản, sử dụng;

3. Xuất bản tác phẩm hoặc cho phép người khác xuất bản tác phẩm

4. Bảo vệ tính toàn vẹn của tác phẩm, bằng cách không cho phép người khác sửa đổi, cắt xén, hoặc nói cách khác là xuyên tạc tác phẩm 'theo cách làm phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả. "

Trong các quyền nhân thân nêu trên, chỉ có quyền xuất bản tác phẩm hoặc cho phép người khác xuất bản tác phẩm mới được chuyển nhượng cho người khác, ba quyền còn lại không được chuyển nhượng.

Pháp luật quy định quyền cho phép người khác công bố tác phẩm xuất phát từ việc không phải tác giả nào cũng có đủ tài chính, nhân lực, ... nghĩa là để thực hiện quyền này, do đó việc cho phép người khác làm thay tác giả. Ví dụ, tác giả của một cuốn sách có thể ủy quyền cho các nhà xuất bản xuất bản tác phẩm của mình.

Xem thêm: Các nguyên tắc quản lý hành chính nhà nước

Quy định pháp luật về quyền nhân thân

Thời hạn bảo hộ quyền nhân thân theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ Thời hạn bảo hộ quyền nhân thân theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ

Trên cơ sở kế thừa và phát triển các quy định của Bộ luật Dân sự (2005), nay từ Điều 26 đến Điều 39 Bộ luật Dân sự năm 2015 ghi nhận quyền nhân thân của cá nhân, bao gồm các quyền cụ thể sau:

Quyền có họ:

Một người có quyền có họ (bao gồm cả tên đệm, nếu có). Họ của một người được xác định bằng họ và tên khai sinh của họ. Họ của cá nhân được xác định là họ của cha đẻ hoặc họ của mẹ đẻ theo thỏa thuận của cha mẹ; Nếu không có thỏa thuận, họ của đứa trẻ được xác định theo phong tục.

Quyền xác định và xác định lại dân tộc:

Cá nhân có quyền xác định và xác định lại dân tộc của mình. Cá nhân khi sinh ra được xác định dân tộc theo dân tộc của cha đẻ, mẹ đẻ. Trong trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ thuộc hai dân tộc khác nhau thì dân tộc của con được xác định theo dân tộc của cha đẻ, mẹ đẻ theo thỏa thuận của cha đẻ, mẹ đẻ; trường hợp không có thoả thuận thì xác định nguồn gốc dân tộc của trẻ em theo phong tục; Trường hợp khác phong tục thì dân tộc của trẻ em được xác định theo phong tục của dân tộc thiểu số.

Quyền đăng ký khai sinh, khai tử:

Cá nhân có quyền được khai sinh từ khi mới sinh ra. Người đã chết phải được tuyên bố là đã chết. Trẻ em trước khi chết từ hai mươi bốn giờ trở lên phải đăng ký khai sinh, khai tử; Nếu sinh ra và sống dưới 24giờ thì không phải khai báo về việc khai sinh, khai tử, trừ trường hợp được cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu.

Quyền có quốc tịch:

Cá nhân có quyền có quốc tịch. Việc xác định, thay đổi, nhập khẩu, cho thôi, trở lại quốc tịch Việt Nam do Luật quốc tịch Việt Nam điều chỉnh. Quyền cư trú, sinh sống của người không quốc tịch trên lãnh thổ Việt Nam được pháp luật bảo đảm.

Quyền hình ảnh cá nhân:

Cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình, việc sử dụng hình ảnh cá nhân phải được sự đồng ý của người đó. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp ngoại lệ đối với việc sử dụng hình ảnh của một cá nhân mà không được sự đồng ý của họ, tức là: Hình ảnh đó được sử dụng vì lợi ích quốc gia, dân tộc hoặc lợi ích công cộng. Hình ảnh được sử dụng từ các hoạt động công cộng, bao gồm hội nghị, hội thảo, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật và các hoạt động công cộng khác mà không làm phương hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.

Thời hạn bảo hộ quyền nhân thân theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ Thời hạn bảo hộ quyền nhân thân theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ

Quyền sống, quyền được tính mạng, sức khoẻ và sự an toàn về thân thể:

Cá nhân có quyền sống, bất khả xâm phạm về tính mạng, thân thể và được pháp luật bảo hộ. Không ai có thể bị tước đoạt mạng sống một cách bất hợp pháp. Khi phát hiện người bị tai nạn, bệnh tật nguy hiểm đến tính mạng, người phát hiện phải có trách nhiệm hoặc yêu cầu người, tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện khác đưa đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ở nơi gần nhất; Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh.

Xem thêm: Phụ cấp độc hại đối với văn thư lưu trữ

Quyền được bảo vệ về danh dự, nhân phẩm, uy tín:

Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ. Cá nhân có quyền yêu cầu Tòa án bác bỏ những thông tin làm suy giảm danh dự, nhân phẩm, uy tín của mình. Trường hợp không xác định được người cung cấp thông tin làm suy giảm danh dự, nhân phẩm, uy tín của mình thì người được thông báo có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố thông tin này là sai sự thật.

Quyền hiến, nhận mô, bộ phận cơ thể và hiến, lấy xác:

Cá nhân có quyền hiến mô, bộ phận cơ thể của mình khi còn sống hoặc hiến mô, bộ phận cơ thể, bộ phận cơ thể của mình sau khi chết. với mục đích chữa bệnh cho người khác hoặc để nghiên cứu y học, dược lý và khoa học.

Quyền chuyển đổi giới tính:

Một người có quyền chuyển đổi giới tính. Việc xác định lại giới tính của một người được thực hiện trong trường hợp giới tính của người đó khi sinh ra đã bị dị tật bẩm sinh hoặc chưa được hình thành hợp lý mà phải có sự can thiệp của y tế để xác định giới tính.

Quyền chuyển đổi giới tính:

Cá nhân có quyền chuyển đổi giới tính và phải đăng ký thay đổi tình trạng hôn nhân theo quy định của Luật Hộ tịch.

Quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình:

Quyền riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ. Việc thu thập, lưu trữ, sử dụng, tiết lộ thông tin liên quan đến đời tư, bí mật cá nhân phải được sự đồng ý của người đó, việc thu thập, lưu trữ, sử dụng và tiết lộ thông tin liên quan đến đời sống cá nhân, bí mật gia đình phải được các thành viên trong gia đình chấp nhận, trừ trường hợp có yêu cầu khác theo luật.

Quyền nhân thân trong hôn nhân và gia đình:

Cá nhân có quyền kết hôn, ly hôn, quyền bình đẳng của vợ chồng, quyền xác định cha, mẹ, con, quyền được nhận làm con nuôi, nhận con nuôi và các quyền nhân thân khác trong hôn nhân mối quan hệ, mối quan hệ cha mẹ - con cái và mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình. Con sinh ra không phụ thuộc vào tình trạng hôn nhân của cha mẹ đều có quyền và nghĩa vụ như nhau đối với cha mẹ.

Tiếp theo thì hẳn bạn thắc mắc về thời hạn bảo hộ quyền nhân thân là bao lâu, thì phần tiếp theo dưới đây cũng chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc của bạn về Thời hạn bảo hộ quyền nhân thân được pháp luật quy định thế nào...

Thời hạn bảo hộ quyền nhân thân được quy định như thế nào?

Theo Điều 27 Luật Sở hữu trí tuệ, thời hạn bảo hộ quyền nhân thân được pháp luật quy định như sau:

Thứ nhất: Quyền nhân thân được bảo hộ vô thời hạn, bao gồm các quyền quy định tại các khoản 1, 2 và 4, Điều 19 của luật sở hữu trí tuệ, cụ thể:

Quyền đặt tên cho tác phẩm

Quyền đặt tên thật hoặc bút danh của mình trên tác phẩm, đặt tên thật hoặc bút danh khi xuất bản tác phẩm, sử dụng

Quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, ngăn chặn các bên thứ ba sửa đổi, cắt xén, xuyên tạc tác phẩm theo hướng có hại cho danh dự và uy tín của tác giả.

Thứ hai: Quyền nhân thân được bảo hộ có thời hạn là quyền nhân thân được quy định tại Điều 2 Điều 10 Luật Sở hữu trí tuệ, cụ thể là quyền công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm.

Xuất bản là việc phổ biến một tác phẩm đến công chúng với số lượng bản sao hợp lý nhằm thỏa mãn nhu cầu của công chúng, theo bản chất của tác phẩm, bởi tác giả hoặc người giữ bản quyền, hoặc do những người hoặc tổ chức khác thực hiện với sự đồng ý của tác giả hoặc chủ sở hữu bản quyền. Việc xuất bản một tác phẩm không bao gồm việc trình diễn một tác phẩm sân khấu, điện ảnh hoặc âm nhạc; đọc một tác phẩm văn học trước công chúng; phổ biến tác phẩm văn học nghệ thuật; triển lãm các tác phẩm tạo hình; Công việc xây dựng dựa trên các công trình kiến ​​trúc.

Thời hạn bảo hộ quyền nhân thân theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ Thời hạn bảo hộ quyền nhân thân theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ

Quyền công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm có thời hạn bảo hộ theo quy định tại Điều 27 Luật Sở hữu trí tuệ như sau:

"a) Tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, sân khấu, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm khuyết danh có thời hạn. được bảo hộ trong năm mươi năm kể từ lần xuất bản đầu tiên của tác phẩm. Trong thời hạn năm mươi năm, kể từ khi tác phẩm điện ảnh, sân khấu được định hình, nếu tác phẩm chưa được công bố thì thời hạn kể từ khi định hình tác phẩm; đối với tác phẩm khuyết danh đã có thông tin về tác giả thì thời hạn bảo hộ quyền nhân thân được tính theo quy định tại điểm b khoản này;

b) Các tác phẩm không phải là những tác phẩm nêu tại điểm a của điều này được hưởng thời hạn bảo hộ suốt đời của tác giả và năm mươi năm sau năm tác giả qua đời; trong trường hợp tác phẩm có đồng tác giả thì thời hạn bảo hộ kết thúc vào năm thứ 50 sau khi đồng tác giả cuối cùng qua đời;

c) Thời hạn bảo hộ quy định tại điểm a và b khoản này kết thúc vào nửa đêm ngày 31 tháng 12 của năm mà thời hạn bảo hộ quyền nhân thân, quyền tác giả kết thúc.

Như vậy có thể thấy, không phải mọi quyền nhân thân đều được pháp luật bảo vệ vô thời hạn mà có những trường hợp thời hạn bảo hộ quyền nhân thân bị giới hạn.

Nguyễn Thị Ngân

Nguyễn Thị Ngân

https://everest.org.vn/chuyen-vien-nguyen-thi-ngan Chuyên viên Nguyễn Thị Ngân có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đất đai, thừa kế,... và đã tham gia thực hiện các vụ án nổi bật như: Kinh doanh thương mại, Hình sự.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.30003 sec| 1081.625 kb