Quy định về hưởng phụ cấp độc hại đối với văn thư lưu trữ

Bởi Nguyễn Thị Ngân - 20/06/2022
view 2
comment-forum-solid 0

Như chúng ta đã biết, mỗi ngành nghề đều có những đặc điểm và tính chất riêng, đối với những ngành, nghề này thì tương ứng với một chế độ làm việc khác nhau. Vì vậy, so với những công việc khác, công việc nặng nhọc, nguy hiểm sẽ có mức ưu đãi riêng. Vậy mức bồi thường độc hại nguy hiểm cho người làm công việc văn phòng như thế nào? Các luật sư sẽ cung cấp thêm thông tin về vấn đề này qua bài viết sau:

Quy định về hưởng phụ cấp độc hại đối với văn thư lưu trữ Quy định về hưởng phụ cấp độc hại đối với văn thư lưu trữ

Tư vấn về quy định phụ cấp độc hại đối với văn thư lưu trữ

Như đã trình bày ở trên, những công việc có tính chất vất vả, nặng nhọc, nguy hiểm có những ưu đãi nhất định về tiền lương và thời gian, giờ nghỉ ngơi, tuổi nghỉ hưu ... Mục đích tạo các chính sách ưu đãi này nhằm tạo động lực làm việc cho người lao động, tạo sự công bằng giữa các ngành, nghề và gắn kết trách nhiệm giữa người lao động và người sử dụng lao động. Do đó, các quy phạm pháp luật đã được xây dựng và phân thành hai loại gồm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Ngoài ra, chúng tôi xin gửi đến các bạn tình huống cụ thể sau đây để các bạn có thể tham khảo và đưa ra phương án xử lý phù hợp nhất.

Xem thêm: Thời hạn bảo hộ quyền nhân thân

Làm thế nào để được hưởng phụ cấp độc hại đối với văn thư lưu trữ?

Hỏi:

Xin chào luật sư, tôi có một trường hợp: Quyết định làm bác sĩ của một trường tiểu học, mức phụ cấp y tế là 20%. Theo Thông tư 30 của Bộ GD, tôi phải tích lũy kinh phí, nhưng do trường tôi đã có cán bộ thư viện làm công tác tiếp quỹ nên tôi được bố trí chuyển sang kiêm công tác lưu trữ. Vậy tôi xin hỏi khi là nhân viên văn phòng, tôi có thể lợi dụng mưu đồ mã độc công việc văn phòng 0.2 được không? Luật như thế nào? Cảm ơn!!

Trả lời:

Chào bạn, với vấn đề của bạn, công ty chúng tôi xin tư vấn như sau:

  • Quy định phân bổ phụ cấp độc hại đối với văn thư lưu trữ

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 07/2005 / TTBNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Nội vụ chỉ đạo việc lập phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức và những người trực tiếp làm công tác lưu trữ cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp như sau:

"a) Bậc 1, hệ số 0,1 đối với chấp hành viên, công chức, viên chức trực tiếp làm việc tại nơi có yếu tố nguy hiểm, độc hại sau đây:

a1) Tiếp xúc trực tiếp với chất độc, khí độc, bụi độc, làm việc trong môi trường dễ bị lây nhiễm hoặc mắc bệnh truyền nhiễm

a2) Làm việc trong môi trường chịu áp suất cao hoặc thiếu oxy, mức độ bức xạ quá nóng hoặc quá lạnh, bức xạ hoặc điện từ trường vượt quá tiêu chuẩn cho phép.

b) Mức 2, hệ số 0,2 áp dụng đối với cán bộ quản lý, công chức, viên chức trực tiếp làm việc ở những nơi có đủ hai trong các yếu tố nguy hiểm, nguy hiểm quy định tại điểm a, điểm 2, mục II nêu trên.

c) Bậc 3, hệ số 0,3 áp dụng đối với cán bộ quản lý, công chức, viên chức trực tiếp làm việc ở nơi có đủ ba trong các yếu tố độc hại, nguy hiểm quy định tại điểm a, điểm 2, mục II nêu trên.

d) Bậc 4, hệ số 0,4 áp dụng đối với chấp hành viên, công chức, viên chức trực tiếp làm việc ở những nơi có yếu tố nguy hiểm, nguy hiểm quy định tại a điểm 2 mục II nêu trên.

d) Bậc 4, hệ số 0, 4 áp dụng đối với chấp hành viên, công chức, viên chức trực tiếp làm việc ở những nơi có yếu tố nguy hiểm, nguy hiểm quy định tại điểm a điểm 2 mục II trên đây.

Trên cơ sở quy định trên, người lựa chọn, phân loại, trực tiếp bảo quản tài liệu và tổ chức sử dụng tài liệu trong kho lưu trữ được hưởng hệ số thu hồi. Mức độ độc hại là 0,2. Công tác văn thư tuy không thường xuyên nhưng hiện nay pháp luật chưa quy định về ngạch bậc làm công tác văn thư. công việc phải làm thường xuyên hoặc không, nhưng chỉ quy định công việc mà nhân viên văn phòng phải làm.

Quy định về hưởng phụ cấp độc hại đối với văn thư lưu trữ Quy định về hưởng phụ cấp độc hại đối với văn thư lưu trữ

Nếu nhân viên văn phòng tiếp tục làm việc như bình thường và công việc phải thực hiện theo quy định nêu trên thì hoàn toàn có quyền phụ cấp văn phòng. Hiện tại, công văn 2939 / BNVTL đã có quy định về mức hưởng đối với cán bộ làm công tác lưu trữ, hướng dẫn rất chính xác, chi tiết và là cơ sở pháp lý cho việc thực hiện chế độ đãi ngộ đối với cán bộ làm công tác lưu trữ.

Như vậy trường hợp của bạn vẫn được hưởng phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với chấp hành viên, công chức, viên chức. Bộ Nội vụ hướng dẫn việc thực hiện phụ cấp độc hại, nguy hiểm. đối với cán bộ, công chức thừa hành, những người trực tiếp làm công tác lưu trữ.

Phân bổ phụ cấp độc hại đối với văn thư lưu trữ được quy định như thế nào?

Câu hỏi:

Xin chào các anh chị và các bạn! Cho em hỏi về chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với người làm công tác văn phòng, hồ sơ như sau: Cụ thể tại Thông tư số 05/2005 ngày 2005 của Bộ Nội vụ quy định tại mục IV Luật thi hành đối với cán bộ. , công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể thực hiện chế độ Phụ cấp trách nhiệm nghề nghiệp theo chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương.

Sau đó bạn làm việc trong Ủy ban Mặt trận huyện, căn cứ vào quy định của Trung ương để hưởng phụ cấp độc hại cho công tác văn thư, lưu trữ, thủ quỹ. Hiện tại tôi không biết tìm những văn bản này ở đâu để khẳng định quyền lợi của mình trước cơ quan, mong các anh chị tạo điều kiện giúp tôi để tôi có những văn bản theo quy định của cấp trên để khẳng định quyền lợi của mình. . Vì đến nay tôi đã làm việc hơn 10 năm nhưng tôi chưa được hưởng phụ cấp gì?

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia. Về vấn đề của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau:

Đối tượng bảo hiểm phụ cấp độc hại nguy hiểm công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận và các cơ quan, tổ chức công đoàn, áp dụng hệ thống của bồi thường, trách nhiệm và sự lãnh đạo của Ban Tổ chức Trung ương.

Theo quy định tại công văn 46 / TCQT quy định:

1. Đối tượng thụ hưởng:

Công chức, viên chức được giao trực tiếp làm công tác lưu trữ (lựa chọn, phân loại, bảo quản tài liệu và tổ chức sử dụng tài liệu):

Ở các cơ quan đảng, đảng ủy trực thuộc trung ương;

Trong hồ sơ của các Tỉnh ủy, các cơ quan Đảng, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy;

Trong kho lưu trữ huyện ủy.

Xem thêm: Thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế

2. Mức phụ cấp và điều kiện áp dụng phụ cấp độc hại đối với văn thư lưu trữ:

Đối với công chức, viên chức được giao trực tiếp lựa chọn, phân loại, bảo quản, sử dụng tài liệu được hưởng phụ cấp độc hại, nguy hiểm mức 2, hệ số 0,2 (số tiền 24.000đ / tháng).

Đối với công chức, viên chức trực tiếp thực hiện công tác khử trùng, tu bổ, phục hồi tài liệu bị hư hỏng được hưởng chế độ độc hại bậc 3, hệ số 0,3 (mức 36.000 đồng / tháng). "

Theo quy định của Viên chức Công văn 396 / TCQTCCCC:

”1. Đối tượng được hưởng phụ cấp độc hại, nguy hiểm là cán bộ trực tiếp làm công tác lưu trữ ở khu vực hành chính sự nghiệp.

2. Đối tượng và mức phân bổ cụ thể như sau:

Đối tượngMứcHệ sốMức P/C thực hiện từ 1/4/1994
1. Công chức trực tiếp lựa chọn, phân loại, bảo quản tài liệu và tổ chức sử dụng tài liệu trong kho lưu trữ:20, 224.000đ / tháng
2. công chức - viên chức làm công việc khử trùng tài liệu, tu sửa, phục chế tài liệu hư hỏng:30, 336.000đ /  tháng

 

Theo quy định tại hai công văn trên, cán bộ, đại lý trực tiếp làm công tác tuyển chọn, phân loại, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu được hưởng phụ cấp độc hại, nguy hiểm mức độ 2. Các cơ sở, đại lý trực tiếp thực hiện công tác khử trùng, sửa chữa, khôi phục tài liệu bị hư hỏng được hưởng chế độ độc hại mức độ 3. Hiện bạn đang công tác tại lưu trữ huyện ủy và thuộc đối tượng điều chỉnh theo quy định nêu trên, bạn có thể xác định lại công việc cụ thể của mình để xác định mức bồi thường.

Xem thêm: Quy trình thanh toán tín dụng chứng từ

Nguyễn Thị Ngân

Nguyễn Thị Ngân

https://everest.org.vn/chuyen-vien-nguyen-thi-ngan Chuyên viên Nguyễn Thị Ngân có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đất đai, thừa kế,... và đã tham gia thực hiện các vụ án nổi bật như: Kinh doanh thương mại, Hình sự.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.19647 sec| 1062.063 kb