Xử lý thế nào khi chủ doanh nghiệp tư nhân chết?

Bởi Nguyễn Thị Ngân - 21/06/2022
view 2
comment-forum-solid 0

Một quyền sở hữu duy nhất chỉ có một chủ sở hữu. Quyền sở hữu của doanh nghiệp cũng là quyền sở hữu của chủ sở hữu. Vậy khi chủ doanh nghiệp tư nhân chết thì tài sản đó sẽ được quản lý như thế nào?

Xử lý thế nào khi chủ doanh nghiệp tư nhân chết? Xử lý thế nào khi chủ doanh nghiệp tư nhân chết?

Doanh nghiệp tư nhân là gì? Đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là gì?

Căn cứ theo Mục 183 Luật Công ty 2020, công ty tư nhân được hiểu như sau:

Công ty tư nhân là công ty do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của công ty.

Các công ty tư nhân không được phép phát hành chứng khoán dưới bất kỳ hình thức nào.

Mỗi cá nhân chỉ có quyền thành lập một công ty riêng. Chủ doanh nghiệp tư nhân không thể đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên hợp danh.

Công ty tư nhân không được góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần.

Đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân

Theo khoản 1, mục 188 của Luật công ty năm 2020, doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp tư nhân. Công ty. Đây cũng là đặc điểm quan trọng giúp phân biệt công ty tư nhân với các loại hình công ty khác.

Khoản 3 Mục 188 của Đạo luật Công ty 2020 cũng quy định rằng chủ sở hữu công ty tư nhân không thể đồng thời là chủ hộ gia đình chuyên nghiệp hoặc thành viên hợp danh của công ty hợp danh. Ngoài ra, chủ doanh nghiệp tư nhân không được góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, cổ phần.

Để điều hành và quản lý công ty, chủ công ty tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác làm giám đốc hoặc tổng giám đốc để điều hành hoạt động của công ty. Tuy nhiên, chủ sở hữu công ty tư nhân vẫn là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Do đó, khi chủ công ty chết, công ty tư nhân sẽ không còn chủ công ty để đại diện cho công ty và chỉ đạo hoạt động của công ty.

Khi thành lập công ty tư nhân, nhà đầu tư nên hiểu rõ đặc điểm của loại hình doanh nghiệp này để có lựa chọn phù hợp.

Xem thêm: Thời hạn bảo hộ quyền nhân thân

Công ty tư nhân do một cá nhân thành lập và sở hữu vốn

Công ty tư nhân không có phần vốn góp như trong các công ty đa chủ sở hữu, nguồn vốn của công ty cũng chủ yếu từ quyền sở hữu của một cá nhân.

Về quyền sở hữu vốn trong doanh nghiệp

Nguồn vốn ban đầu của doanh nghiệp tư nhân chủ yếu xuất phát từ quyền sở hữu của chủ doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động, chủ doanh nghiệp có quyền tăng hoặc giảm vốn đã đầu tư, chỉ phải khai báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh nếu giảm vốn dưới mức đã ghi. Do đó, không có giới hạn giữa vốn và tài sản đầu tư vào hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp sở hữu riêng và phần còn lại do chủ sở hữu doanh nghiệp nắm giữ. Điều này có nghĩa là không thể tách biệt tài sản của quyền sở hữu riêng với tài sản của chính quyền sở hữu riêng.

Quyền sở hữu quyết định quan hệ quản lý

Công ty tư nhân chỉ có một chủ sở hữu duy nhất nên cá nhân có quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến tổ chức và hoạt động của công ty tư nhân. Chủ công ty tư nhân là người đại diện theo pháp luật của công ty tư nhân.

Giới thiệu về Chia sẻ lợi nhuận

Xử lý thế nào khi chủ doanh nghiệp tư nhân chết? Xử lý thế nào khi chủ doanh nghiệp tư nhân chết?

Vấn đề chia sẻ lợi nhuận không áp dụng cho một tư nhân duy nhất vì một công ty tư nhân chỉ có một chủ sở hữu và tất cả lợi nhuận từ các hoạt động kinh doanh của nó sẽ thuộc về quyền sở hữu duy nhất. Tuy nhiên, điều này cũng có nghĩa là cá nhân duy nhất sẽ có nghĩa vụ chịu mọi rủi ro của doanh nghiệp.

Xem thêm: Quy trình thanh toán tín dụng chứng từ

Sở hữu duy nhất không có pháp nhân

Một pháp nhân phải có tài sản riêng của mình, tức là phải có sự tách biệt giữa tài sản của mình và những người đã tạo ra pháp nhân. Quyền sở hữu riêng không có tính độc lập về tài sản vì tài sản của quyền sở hữu riêng không độc lập với tài sản của chủ sở hữu độc quyền.

Chủ công ty tư nhân chịu trách nhiệm vô hạn về mọi khoản nợ phát sinh trong quá trình hoạt động

Do tính chất độc lập về tài sản nên chủ công ty tư nhân - người tự chịu mọi rủi ro kinh doanh sẽ phải chịu vô chế độ trách nhiệm. Chủ doanh nghiệp tư nhân không chỉ chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong phạm vi vốn đầu tư đã đăng ký mà phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình nếu không đủ vốn đầu tư đã đăng ký.

Xử lý thế nào khi chủ doanh nghiệp tư nhân chết?

Khoản 2 và 3, Mục 139 của Đạo luật Công ty năm 2020 quy định rằng trong trường hợp chủ sở hữu công ty tư nhân qua đời, nó sẽ được xử lý như sau:

“2. Trong trường hợp chủ sở hữu qua đời của công ty tư nhân thì người thừa kế hoặc một trong những người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật là chủ sở hữu công ty tư nhân theo thỏa thuận giữa những người thừa kế. Nếu những người thừa kế không thỏa thuận được thì phải đăng ký trở thành công ty hoặc giải thể công ty tư nhân này.

3. Chủ doanh nghiệp tư nhân chết mà không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị tước quyền thừa kế thì tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân được xử lý theo quy định. của luật dân sự.

Như vậy, trong trường hợp chủ sở hữu công ty tư nhân chết, công ty tư nhân này sẽ được thanh lý theo hướng sau:

1. Trường hợp xác định người thừa kế

Nếu chỉ có một người thừa kế hoặc nếu những người thừa kế đồng ý và chỉ định người nhận thừa kế thì người thừa kế này trở thành chủ sở hữu mới của công ty tư nhân. Công ty tư nhân phải thực hiện các bước thay đổi chủ sở hữu công ty tư nhân.

Căn cứ khoản 1 Mục 54 Lệnh thi hành số 01/2021 / NĐCP, hồ sơ thay đổi quyền sở hữu công ty tư nhân bao gồm: chủ sở hữu công ty tư nhân qua đời;

Bản sao giấy tờ hợp pháp của cá nhân cho người thừa kế;

Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thừa kế.

Xem thêm: Thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế

2. Trường hợp có nhiều người thừa kế nhưng không thoả thuận được

Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân mất nhiều người thừa kế và những người thừa kế không thoả thuận được người thừa kế làm chủ doanh nghiệp tư nhân thì tiến hành thành lập doanh nghiệp tư nhân khác. loại hình kinh doanh hoặc việc giải thể doanh nghiệp.

3. Trường hợp không có người thừa kế

Trường hợp chủ công ty tư nhân chết mà không có người thừa kế là trường hợp không để lại di chúc và không có người thừa kế hợp pháp (do không có khả năng hoặc từ chối nhận di sản). Hiện tại, tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ được xử lý theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015. Cụ thể:

Điều 622 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định như sau:

Trong trường hợp không có người thừa kế theo di chúc hoặc không được hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản thừa kế. còn lại sau khi thực hiện xong nghĩa vụ tài sản không có người thừa kế thuộc sở hữu nhà nước.

Như vậy, nếu chủ DNTN chết mà không có người thừa kế hoặc người thừa kế bị tước quyền biểu quyết, từ chối nhận thừa kế thì quyền sở hữu của DNTN sẽ thuộc về nhà nước.

Nguyễn Thị Ngân

Nguyễn Thị Ngân

https://everest.org.vn/chuyen-vien-nguyen-thi-ngan Chuyên viên Nguyễn Thị Ngân có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đất đai, thừa kế,... và đã tham gia thực hiện các vụ án nổi bật như: Kinh doanh thương mại, Hình sự.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.65322 sec| 1049.563 kb