Bồi thường đất giải phóng mặt bằng - những điều phải biết

Bởi Trần Thu Thủy - 22/08/2021
view 371
comment-forum-solid 0

Bồi thường giải phóng mặt bằng là một trong những giải pháp cần thiết phải thực hiện khi Nhà nước ra quyết định thu hồi đất nhằm đền bù những thiệt hại tổn thất gây ra, trả lại tương xứng với giá trị hoặc công lao cho người sử dụng đất.

Bồi thường đất Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật nêu trên – gọi tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Bồi thường giải phóng mặt bằng là gì?

Bồi thường giải phóng mặt bằng là một trong những giải pháp cần thiết phải thực hiện khi Nhà nước ra quyết định thu hồi đất. Trong đó:

Giải phóng mặt bằng là quá trình thực hiện các công việc liên quan đến việc di dời nhà cửa, cây cối, các công trình xây dựng và một bộ phận dân cư trên một phần đất nhất định được quy hoạch cho việc cải tạo, mở rộng hoặc xây dựng một công trình mới trên đó. Việc giải phóng mặt bằng sẽ được diễn ra khi Nhà nước có quyết định thu hồi đất trong trường hợp: Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai; Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người.

Bồi thường là đền bù những thiệt hại tổn thất gây ra, trả lại tương xứng với giá trị hoặc công lao cho một chủ thể nào đó bị thiệt hại vì hành vi của chủ thể khác. Bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất bị thu hồi cho người bị thu hồi, trong đó, giá trị quyền sử dụng đất có thể là: giá trị bằng tiền, bằng vật chất khác, do các quy định của pháp luật điều tiết hoặc do thỏa thuận giữa các chủ thể đối với một diện tích đất xác định.

Xem thêm các thông tin liên quan tại Pháp trị

Giá đất bồi thường giải phóng mặt bằng

Theo điểm d khoản 4 Điều 114 Luật Đất đai năm 2013, giá đất cụ thể được sử dụng để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất (đây là một loại giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định). Hay nói cách khác, người có đất thuộc diện bị Nhà nước thu hồi thì không được thỏa thuận giá bồi thường mà sẽ tính theo giá đất cụ thể.

Cũng theo quy định tại khoản 3 Điều này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ quyết định giá đất cụ thể. Cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức việc xác định giá đất cụ thể. Trong quá trình thực hiện, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh được thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất để tư vấn xác định giá đất cụ thể.

Việc xác định giá đất cụ thể phải dựa trên cơ sở điều tra, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất thị trường và thông tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai; áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp. Căn cứ kết quả tư vấn xác định giá đất, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh trình Hội đồng thẩm định giá đất xem xét trước khi trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định.

Như vây, để tính được tiền bồi thường thì phải căn cứ vào từng thửa đất, thời điểm cụ thể mà không có công thức chung để tính cho tất cả các thửa đất.

Lưu ý: Đối với dự án có các thửa đất liền kề nhau, có cùng mục đích sử dụng, khả năng sinh lợi và thu nhập từ việc sử dụng đất tương tự nhau thì giá đất cụ thể được xác định bằng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Khoản 5 Điều 4 của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP.

Giá đất bồi thường được xác định như thế nào xem thêm: Bảng giá đất 63 tỉnh thành

Ban bồi thường giải phóng mặt bằng

Ban bồi thường giải phóng mặt bằng là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng để hoạt động, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng theo quy định; thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan tham mưu trực tiếp với Ủy ban nhân dân huyện về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và những lĩnh vực công tác có liên quan trên địa bàn huyện.

Ban bồi thường giải phóng có một số nhiệm vụ chính như:

(i) Tham mưu giúp UBND huyện về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và những lĩnh vực công tác có liên quan trên địa bàn huyện;

(ii) Giúp hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư huyện tổ chức triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư; kê khai, kiểm tra lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng diện tích đất đã được cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, các dự án đầu tư phục vụ cho phát triển kinh tế - Xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện, trình UBND huyện xem xét đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt;

(iii) Điều hành, quản lý hoạt động của đơn vị, xây dựng kế hoạch hoạt động, phân công công việc cho các thành viên của đơn vị;

(iv) Hướng dẫn thủ tục kê khai và lập hồ sơ phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi có quyết định thu hồi đất hoặc khi có yêu cầu của Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện. Kiểm tra, kiểm kê thực tế so sánh với tờ khai có sự tham gia của đối tượng được bồi thường và chủ sử dụng đất. Xác định tổng mức kinh phí phải bồi thường cho toàn bộ diện tích đất thu hồi, toàn bộ tài sản hiện có trên đất và các khoản bồi thường, hỗ trợ khác. Xác định khối lượng, kinh phí, bồi thường, hỗ trợ cho từng đối tượng. Hoàn thiện và lưu trữ hồ sơ bồi thường, hỗ trợ GPMB của dự án;

(v) Thực hiện nhiệm vụ chuyên trách giúp Ủy ban nhân dân huyện và Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng của các dự án, công trình, tổng hợp lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định;

(vi) Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, các đơn vị có liên và Ủy ban nhân dân xã, thị trấn để nghiên cứu, đề xuất giải quyết các trường hợp khiếu nại về bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Ðồng thời chịu trách nhiệm báo cáo, giải trình theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đối với các dự án trên địa bàn huyện.

Để biết thêm chi tiết, xem thêm bài viết: Các quy định về bồi thường đất

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực hình sự (nêu trên) được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật:1900 6198, E-mail:info@everest.org.vn.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.27585 sec| 1026.141 kb