Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất Hà Nội

Bởi Nguyễn Thị Ngân - 02/02/2022
view 179
comment-forum-solid 0

Việc đấu giá quyền sử dụng đất Hà Nội và đấu giá quyền sử dụng đất ở các thành phố lớn khác như Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng,... luôn nhận được sự tham gia đông đảo của người dân và doanh nghiệp. Vì vậy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất để quá trình thực hiện diễn ra thuận lợi hơn. 

 

đấu giá quyền sử dụng đất Hà Nội Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật đất đai, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Mục tiêu của kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất Hà Nội 

Một số mục tiêu của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội khi ban hành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất là:

(i) Quỹ đất là có hạn nên đấu giá quyền sử dụng đất Hà Nội đã giúp cho việc khai thác hiệu quả đất đai đồng thời đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng đất của người dân và doanh nghiệp. Ngoài ra, đấu giá quyền sử dụng đất Hà Nội còn giúp tăng nguồn thu cho ngân sách các cấp, tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới theo chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân Thành phố. 

(ii)  Tổ chức các buổi đấu giá chất lượng sẽ góp phần giải quyết nhu cầu về nhà ở, nhân dân được sống trong môi trường có chất lượng nhà ở tốt, triển khai xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật các khu đất đấu giá nhất là ở các khu đô thị mới để tạo nên một dự án hoàn chỉnh, các khu đất ở tại khu vực nông thôn theo hướng nông thôn mới, đảm bảo sự văn minh, hiện đại, góp phần thực hiện quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội. 

(iii) Dựa vào nội dung của kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất Hà Nội mà việc sử dụng đất đạt hiệu quả hơn. Theo kế hoạch diện tích đất đấu giá và thu ngân sách trong năm 2021 và giai đoạn 2022-2023 cụ thể như sau:

  • Năm 2021 diện tích đất đấu giá là 177,29 ha, thu ngân sách đấu giá quyền sử dụng đất Hà Nội đạt 23.673,33 tỷ đồng;
  • Trong giai đoạn 2022-2023, dự kiến đất đấu giá là 1.084,82 ha; dự kiến thu ngân sách đấu giá quyền sử dụng đất Hà Nội đạt 104.002,77 tỷ đồng.

(iv) Thông qua việc thực hiện kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất Hà Nội thúc đẩy và nâng cao công tác quản lý Nhà nước , tăng hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn. Đối với công tác tác đấu giá quyền sử dụng đất Hà Nội, thu tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất, hoàn trả đúng, đủ, kịp thời vốn đã ứng thì cơ quan có thẩm quyền giải quyết là Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã. Từ đó tiến hành các dự án đấu giá quyền sử dụng đất, cấp phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá, quản lý việc đầu tư, xây dựng của người trúng đấu giá.

Xem thêm: Đấu giá quyền sử dụng đất

Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất Hà Nội giai đoạn 2022-2023

Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất Hà Nội năm 2022 như sau:

(i) Tổng số dự án: 507 dự án

(ii) Tổng diện tích đất để đấu giá: 422,07 ha

(iii) Tổng số tiền trúng đấu giá dự kiến: 38.123,05 tỷ đồng

(iv) Chi phí giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoàn trả: 6.989,76 tỷ đồng

Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất Hà Nội năm 2023 như sau:

(i) Tổng số dự án: 531 dự án

(ii) Tổng diện tích đất để đấu giá: 485,46 ha

(iii) Tổng số tiền trúng đấu giá dự kiến: 42.206,39 tỷ đồng

(iv) Chi phí giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoàn trả: 12.521,66 tỷ đồng

Trong giai đoạn 2022-2023, trong trường hợp kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất Hà Nội có sự điều chỉnh, bổ sung, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng liên ngành kiểm tra, lập tờ trình báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét quyết định.

Tham khảo: Luật đất đai

Trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền

Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã

(i) Thúc đẩy nhanh quá trình thực hiện trong công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật (nếu có) cho các dự án theo kế hoạch nhằm sớm đưa ra đấu giá; giải quyết các thủ tục để tổ chức đấu giá đất đủ điều kiện, thực hiện các yêu cầu như trong Kế hoạch đã được phân cho, sớm hoàn trả vốn đã ứng.

(ii) Thực hiện công việc rà soát quỹ đất, xác định các khu đất đảm bảo đầy đủ các điều kiện trong các năm 2021, giai đoạn 2022-2023; đẩy mạnh việc xử lý các tồn đọng về đất đai và chú trọng nâng cao công tác quản lý đất đai.

(iii) Trường hợp tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất Hà Nội có diện tích, quy mô lớn, việc đấu giá có thể thực hiện từng phần nếu công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật của những dự án đó chưa hoàn thiện xong toàn bộ.

(iv) Đơn giản, nhanh gọn, thuận tiện đối với một số thủ tục như: chuẩn bị đầu tư dự án, thẩm định, phê duyệt đầu tư dự án trong giải phóng mặt bằng, phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất Hà Nội,...

(v) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ủy ban nhân dân Thành phố đối với một số công việc như đề xuất vị trí đất đấu giá, đề xuất chủ trương đầu tư đảm bảo mức độ hiệu quả và một số yêu cầu bắt buộc khác theo Kế hoạch.

(vi) Tiến hành đấu giá quyền sử dụng đất Hà Nội sao cho đúng trình tự, quy định của pháp luật hiện hành đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả.

(viii) Trước ngày 20 tháng cuối quý thực hiện báo cáo kết quả đấu giá quyền sử dụng đất Hà Nội

Trách nhiệm của các sở, ban, ngành

(i) Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện kiểm tra, nhắc nhở kịp thời các đơn vị, tổ chức có nhiệm vụ tiến hành đấu giá quyền sử dụng đất Hà Nội; báo cáo kết quả đấy giá hàng quý; chủ trì, phối hợp với các đơn vị, cơ quan khác

(ii) Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất Hà Nội để đẩy nhanh tiến độ, đạt hiệu quả trong xác định giá khởi điểm. Ngoài ra Sở Tài chính cũng phải theo sát việc thu tiền người trúng đấu giá và báo cáo ngân sách hàng quý.

(iii) Quỹ đầu tư và phát triển Thành phố có trách nhiệm trong việc xây dựng nguồn vốn để thuận lợi tiến hành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất Hà Nội; phối hợp với các cơ quan, đơn vị khác để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; báo cáo kết quả hàng quý.

(iv) Sở kế hoạch đầu tư đảm bảo những dự án trong buổi đấu giá quyền sử dụng đất Hà Nội phải đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Đơn giản hóa, rút gọn các thủ tục hành chính trong quá trình tiến hành đấu giá.

(v) Các Sở khác gồm Kế hoạch đầu tư, Quy hoạch - Kiến trúc, Xây dựng, Tư pháp, Cục thuế Thành phố Hà Nội thực hiện các công việc được giao và phối hợp với các cơ quan khác.

Xem thêm: Đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

Nguyễn Thị Ngân

Nguyễn Thị Ngân

https://everest.org.vn/chuyen-vien-nguyen-thi-ngan Chuyên viên Nguyễn Thị Ngân có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đất đai, thừa kế,... và đã tham gia thực hiện các vụ án nổi bật như: Kinh doanh thương mại, Hình sự.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.30598 sec| 1045.695 kb