Mẫu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty hợp danh

Bởi Trần Thu Thủy - 02/08/2020
view 405
comment-forum-solid 0
Mẫu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty hợp danh (Phụ lục IV-5) ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

PHỤ LỤC IV-5

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP....

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY HỢP DANH

Mã số doanh nghiệp:.................................

Đăng ký lần đầu, ngày …… tháng …… năm ………..

Đăng ký thay đổi lần thứ...........: ngày …… tháng …… năm ………..

  1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): ........................................................

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ................................................................

Tên công ty viết tắt (nếu có): ..............................................................................................

  1. Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................................

Điện thoại: ............................................................ Fax: ....................................................

Email: ................................................................... Website: .............................................

  1. Vốn điều lệ (bằng số; bằng chữ; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có):
  2. Danh sách thành viên hợp danh

STTTên thành viên hợp danhNơi đăng ký hộ khẩu thường trúQuốc tịchGiá trị phần vốn góp (VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)Tỷ lệ (%)Số CMND (hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác)
       

 

 TRƯỞNG PHÒNG

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.18962 sec| 984.477 kb