Mẫu di chúc thừa kế tài sản đúng quy định pháp luật đơn giản nhất

Bởi Nguyễn Thị Ngân - 24/02/2022
view 132
comment-forum-solid 0

Di chúc là văn bản thể hiện ý chí của người có tài sản định đoạt tài sản của mình khi chết: cho ai? Theo quy định của pháp luật dân sự thì chỉ trong trường hợp không có di chúc thì số tài sản này mới được chia theo quy định của pháp luật dân sự.

Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật hành chính, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198 Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật hành chính, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Di chúc thừa kế tài sản là gì?

Một cách để để lại tài sản thừa kế cho người sống sau khi chết là để lại di chúc.

Mọi người có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình. Theo quy định tại Điều 62

Bộ luật Dân sự năm 2015 di chúc được định nghĩa như sau: “Di chúc là sự thể hiện ý chí của một người nhằm truyền tài sản của mình cho người khác sau khi chết”.

Xem thêm: Thừa kế tài sản chung

Những lưu ý và hướng dẫn khi lập di chúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DI CHÚC

Tôi là: ................................................................................................

Sinh ngày:......./....../................

Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu số :...............................................

cấp ngày...../...../........tại ........................................................................

Quốc tịch (đối với người nước ngoài): .................................................

Địa chỉ liên hệ: ......................................................................................

Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, tôi lập di chúc này như sau (1):

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

...............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

Người lập di chúc

(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày.........tháng...........năm.............. (bằng chữ .......................................)

tại ................................................................................................................,

tôi............................., Công chứng viên, Phòng Công chứng số..................

tỉnh/thành phố ..............................................................................................

CÔNG CHỨNG:

- Ông/bà ......................…………............ đã tự nguyện lập di chúc này;

- Theo sự nhận biết của tôi, tại thời điểm công chứng, ông/bà có đầy đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

- Nội dung di chúc không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

- .........................................................................................................

.........................................................................................................

........................................................................................................(2)

- Di chúc này được làm thành.......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........ trang), giao cho người lập di chúc ........... bản chính; lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.

Số công chứng .........., quyển số ..........TP/CC-SCC/HĐGD.

CÔNG CHỨNG VIÊN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Ghi họ tên người cơ quan tổ chức được hưởng di sản; Di sản để lại và di sản nằm ở đâu; Trong trường hợp có người được chỉ định thực hiện nghĩa vụ thì phải ghi rõ họ tên và nội dung nghĩa vụ

(2) Chọn một trong các nội dung sau:

chấp nhận tất cả các nội dung ghi trong di chúc và ký vào di chúc trước sự chứng kiến ​​của tôi;

Người lập di chúc đã đọc bản di chúc này chấp nhận toàn bộ nội dung của ản di chúc và đã ký tên vào di chúc trước sự chứng kiến ​​của tôi;

Người lập di chúc đã đọc bản di chúc này chấp nhận tất cả các nội dung ghi trong bản di chúc và đã kiểm tra ản di chúc trước sự chứng kiến ​​của tôi;

Người lập di chúc nghe người được chứng thực đọc bản di chúc này chấp nhận tất cả các nội dung ghi trong di chúc và ký vào bản di chúc trước sự chứng kiến ​​của tôi;

Người lập di chúc nghe người chứng thực đọc bản di chúc này đồng ý tất cả các nội dung đã ghi trong bản di chúc và ký tên đóng dấu vào bản di chúc trước sự chứng kiến ​​của tôi;

Người lập di chúc nghe người lập di chúc đọc ản di chúc này nhất trí với tất cả các nội dung đã ghi trong di chúc và chỉ vào bản di chúc trước sự chứng kiến ​​của tôi;

Xem thêm: Thừa kế tài sản của cha mẹ

Mẫu di chúc thừa kế tài sản đúng quy định pháp luật

Bảng giá các loại đất Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật hành chính, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Mẫu di chúc tại phòng công chứng (không có người làm chứng)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DI CHÚC

Hôm nay ngày 20 tháng 05 ..... tại trụ sở Văn phòng Công chứng ………… thành phố ... trụ sở đăng ký: số ……. Đường ... xã ... huyện ... thành phố .... trước sự chứng kiến ​​của công chứng viên Nguyễn Văn A và hai nhân chứng có tên dưới đây:

Nhân chứng thứ nhất: Bà sinh năm 19 CMND số 0 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày hộ khẩu thường trú tại: đường khu phố quận huyện Thành phố hà nội.

Nhân chứng thứ hai: Bà sinh năm 19 số CMND do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày hộ khẩu thường trú: số nhà đường phố quận huyện thành phố Hà Nội.

Tôi sinh năm 19 hộ khẩu thường trú tại: Số phường quận Hà Nội. Tôi tuy lớn tuổi nhưng sức khỏe vẫn bình thường đầu óc còn minh mẫn. Tuy nhiên ở tuổi của tôi tôi chỉ có thể biết được “bệnh” của mình chứ không thể biết được “số phận” của mình. Vì vậy tôi đã chuẩn bị sẵn bản di chúc này phòng khi tôi chết xin vợ con cháu làm những việc nhất định.

Tôi và vợ tôi bà sinh năm 19 (mất năm 19) sinh một con. Đứa thứ nhất sinh năm 19. Đứa thứ hai sinh năm 19 Sau khi vợ tôi mất tôi cưới cô ấy. Tôi và bà không có con chung lấy nhau để nương tựa lúc tuổi già.

Quá trình chung sống tôi với bà .. có tạo lập được một ngôi nhà tại: Số phố quận thành phố Hà Nội đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà số hồ sơ gốc số do UBND thành phố Hà Nội cấp ngày mang tên cả tôi và bà . Hiện nay tôi bà và đang cùng chung sống trong ngôi nhà này.

Nếu mai này tôi qua đời ngôi nhà này là tài sản chung của tôi với bà sẽ do bà tiếp tục quản lý sử dụng và cho được ở cùng đến hết đời vợ và con tôi không được quyền bán nhà. Nếu sau này bà cũng qua đời thì con gái tôi và các con của bà mới được quyền bán nhà để phân chia di sản chung của tôi với bà . Toàn bộ giá trị phần ngôi nhà là di sản của tôi con tôi là sinh năm 19 CMND số cấp tại Hà Nội ngày sẽ đư­ợc hư­ởng để dùng vào việc hương hoả thờ cúng cha mẹ.

Di chúc này có hiệu lực về phân chia thừa kế tài sản khi tôi đã qua đời tôi mong vợ con và cháu thực hiện đúng ý nguyện của tôi.

Bản di chúc này do tôi tuyên bố nội dung và nhờ ông Công chứng viên ghi chép lại. Ông Công chứng viên đã ghi chép lại và in ra bằng máy tính. Bản thân tôi đã xem lại toàn văn bản di chúc tôi thừa nhận đã hiểu rõ nội dung của bản di chúc; thừa nhận rằng bản di chúc là chính xác rõ ràng đầy đủ và phù hợp với nguyện vọng của tôi. Tôi ký tên và chỉ ngón trỏ của bàn tay phải vào bên dưới để làm bằng chứng.

NGƯỜI LẬP DI CHÚC

(ký tên)

Mẫu di chúc tại phòng công chứng (có người làm chứng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DI CHÚC

Hôm nay ngày tháng năm tại trụ sở Văn Phòng công chứng ... thành phố Hà Nội địa chỉ: Số ……….. đường ... xã ... huyện ... thành phố ....

Chúng tôi gồm:

Ông sinh năm 19 CMND số 0 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày và vợ là bà sinh năm 19 CMND số do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày . Cả hai chúng tôi đều đăng ký hộ khẩu thường trú tại: phường quận thành phố Hà Nội.

Chúng tôi đều đã ở vào tuổi trên dưới ...0 nhưng sức khoẻ vẫn ình thường tinh thần vẫn minh mẫn. Tuy nhiên ở vào tuổi của chúng tôi chỉ có thể biết được “bệnh” chứ không thể iết được “mệnh” của mình. Vì vậy chúng tôi đã chuẩn bị sẵn bản di chúc này phòng khi tôi chết yêu cầu con cháu chúng tôi phải làm những việc nhất định.

Con yêu của cha mẹ!

Cha mẹ có con là:. Đến nay các bậc phụ huynh rất tự hào và yên tâm khi con mình đã lớn và trưởng thành. Hơn nữa đó là sự đoàn kết yêu thương đùm ọc lẫn nhau là điều mà các ông bố bà mẹ luôn mong mỏi.

Trong suốt cuộc đời cha mẹ đã làm việc vất vả để nuôi nấng con cái nên họ không có nhiều tài sản để lại cho con cái. Bố mẹ chỉ có một căn nhà được xây dựng trên mảnh đất số: tờ bản đồ số : với diện tích đất ở là m2 (mét vuông) tại: phường quận thành phố Hà Nội (trước đây thuộc thị xã). Hà Nội). Mảnh đất này của bố mẹ tôi đã được Ủy an nhân dân thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 1. Bố mẹ tôi luôn lo lắng sau này bố mẹ tôi theo họ về với tổ tiên mà không có thời gian để áo trước ý định cho các con. nhà trên sẽ gây thiếu thống nhất và ảnh hưởng đến sự đoàn kết của các con. Do đó bố và mẹ đã quyết định đối với căn nhà và mảnh đất trên như sau:

Sau khi bố mẹ mất thì căn nhà được xây dựng trên mảnh đất và quyền sử dụng mảnh đất trên để lại cho người con sinh năm sinh năm 19 tuổi CMND số 0 do Công an thành phố Hà Nội cấp hộ khẩu thường trú tại: Phường Quận Thành phố Hà Nội là chủ sở hữu hoàn toàn. Khi đó ông là chủ sở hữu duy nhất ngôi nhà và quyền sử dụng phần đất nói trên không ai được tranh giành gây mất đoàn kết gia đình.

Anh ta bị buộc tội thờ cúng tổ tiên lo trả nợ cho cha mẹ và những hậu quả sau này.

Bố mẹ mong con mãi yêu thương nhau chăm sóc lẫn nhau trên dưới thuận hòa. Chăm sóc hương khói lễ tết cho tổ tiên ông bà cha mẹ. Hãy cố gắng phấn đấu để nâng cao ản thân hơn nữa để xây dựng một gia đình đầm ấm hạnh phúc.

Đây là di chúc đầu tiên của Bố Mẹ và cũng là di chúc đầu tiên xác định quyền sở hữu căn nhà và quyền sử dụng mảnh đất nói trên. Bố Mẹ mong các con hãy thực hiện đúng ý nguyện của Bố Mẹ tránh làm những điều gì ảnh hưởng đến hoà khí của gia đình ta.

Bản di chúc này do tự tay tôi (....) viết lại theo ý nguyện chung của hai vợ chồng chúng tôi. Sau khi tự mình đọc lại toàn văn Di chúc chúng tôi công nhận đã hiểu rõ nội dung Di chúc; công nhận Bản di chúc được ghi chép lại chính xác rõ ràng đầy đủ và đúng ý nguyện của chúng tôi. Chúng tôi ký tên và điểm chỉ ngón trỏ bàn tay phải dưới đây để làm ằng chứng.

NHỮNG NGƯỜI LẬP DI CHÚC

NGƯỜI CHỒNG NGƯỜI VỢ

CÔNG CHỨNG VIÊN

Nguyễn Thị Ngân

Nguyễn Thị Ngân

https://everest.org.vn/chuyen-vien-nguyen-thi-ngan Chuyên viên Nguyễn Thị Ngân có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đất đai, thừa kế,... và đã tham gia thực hiện các vụ án nổi bật như: Kinh doanh thương mại, Hình sự.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
1.02075 sec| 1081.633 kb