Tài sản không có người thừa kế sẽ được xử lý như thế nào?

Bởi Trần Thu Thủy - 23/02/2022
view 110
comment-forum-solid 0

Thông thường di sản được để lại cho những người thừa kế hợp pháp của người chuyển nhượng. Tuy nhiên nếu người đó không có người thừa kế thì tài sản đó sẽ được quản lý như thế nào?

Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật hành chính, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198 Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật hành chính, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Theo quy định tại Bộ luật dân sự 2015 chúng tôi xin tư vấn về vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điều 622 Bộ luật dân sự 2015 nếu không có người thừa kế theo di chúc thì theo quy định của pháp luật. có nhưng không có quyền thừa kế từ chối nhận di sản phần tài sản còn lại sau khi thực hiện xong nghĩa vụ tài sản mà không có người thừa kế thuộc sở hữu của nhà nước. 

Tài sản thừa kế là gì?

Khái niệm thừa kế chưa được văn bản pháp luật nào quy định cụ thể mà hầu hết chỉ được nêu với danh mục tài sản mà di sản thừa kế bao gồm. Khái niệm này đã được một số học giả đề xuất khi nghiên cứu luật thừa kế dựa trên một số khía cạnh: [1] nghĩa vụ của người chết là xây dựng và chăm sóc tương lai của những người thừa kế.

Theo quan điểm kinh tế: Di sản thừa kế là của cải vật chất (tài sản) của người chết để lại cho người còn sống sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh sinh hoạt và tiêu dùng.

Theo quan điểm khoa học của pháp luật dân sự: Thừa kế là tập hợp tài sản do người chết để lại là chủ thể của quan hệ truyền tài sản của người này cho những người thừa kế được chỉ định được thừa nhận và được nhà nước đảm bảo.

Điều 612 BLDS năm 2015 quy định: “Di sản bao gồm tài sản của người chết để lại phần tài sản của người chết để lại trong khối tài sản chung với người khác”.

Do đó di sản là tài sản thuộc sở hữu của những người thừa kế khi họ còn sống. Đây có thể là vật tiền giấy tờ có giá và các quyền tài sản. Bất động sản được phân loại là bất động và có thể di chuyển được. Tài sản được thừa kế có thể ao gồm: đất đai; nhà ở công trình xây dựng gắn liền với đất; tài sản khác gắn liền với đất nhà công trình xây dựng; tài sản khác do pháp luật quy định.

Xem thêm: Quyền thừa kế tài sản khi mẹ mất

Các hình thức nhận tài sản thừa kế hiện nay

Bảng giá các loại đất Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật hành chính, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Theo quy định tại Điều 609 BLDS 2015 cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình để lại tài sản cho người thừa kế theo quy định của pháp luật. Vì vậy có thể nói việc nhận di sản thừa kế diễn ra dưới hai hình thức: theo di chúc và theo quy định của pháp luật.

Nhận thừa kế theo di chúc: Người thừa kế nhận thừa kế theo di chúc của người lập di chúc. Người này có quyền chỉ định người thừa kế truất quyền thừa kế phân chia di sản cho từng người thừa kế ...

Nhận thừa kế theo quy định của pháp luật: Nếu không có di chúc thì có một di chúc. Nếu người đó không được chỉ định hợp pháp người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc nhưng không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản ... thì di sản được chia theo pháp luật.

Xem thêm: Thừa kế tài sản của cha mẹ

Tài sản không có người thừa kế sẽ được xử lý như thế nào?

Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật hành chính, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198 Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật hành chính, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Theo Điều 613 Bộ luật Dân sự hiện hành, người thừa kế là:

- Cá nhân còn sống tại thời điểm mở thừa kế;

- Cá nhân đã thành thai trước khi người để lại di sản chết và còn sống sau thời điểm mở thừa kế;

- Phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế nếu không phải cá nhân hưởng thừa kế theo di chúc.

Như vậy, chỉ trong các trường hợp sau đây, di sản thừa kế mới không có người thừa kế:

* Theo di chúc

Những trường hợp không có người hưởng di sản theo di chúc gồm:

- Di chúc không hợp pháp;

- Người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc;

- Cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không tồn tại vào thời điểm mở thừa kế;

- Người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản;

- Trong di chúc, người để lại di sản không chỉ định người thừa kế ...

Xem thêm: Thừa kế tài sản của người nước ngoài

* Theo pháp luật

Các trường hợp không có người thừa kế như không có người thừa kế theo hàng thừa kế do chết không có quyền hưởng di sản tịch thu di sản hoặc từ chối nhận di sản thừa kế…

Vậy để giải quyết tình huống này Điều 622 Bộ luật dân sự quy định :

Trong trường hợp không có người thừa kế theo di chúc hoặc theo quy định của pháp luật hoặc không có quyền hưởng hoặc từ chối nhận di sản thì tài sản Còn lại sau khi thực hiện xong nghĩa vụ về quyền sở hữu mà không có người thừa kế thuộc về nhà nước

Như vậy trong trường hợp không có người thừa kế nhận di sản thì phần di sản đó sẽ thuộc về nhà nước nhà nước sau khi thực hiện xong nghĩa vụ của người thừa kế.

Các quy định trên liên quan đến việc xử lý di sản thừa kế không có người thừa kế.

Xem thêm: Thừa kế tài sản chung

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.23225 sec| 1017.398 kb