Một người có được đứng tên đại diện của hai công ty?

view 1402
comment-forum-solid 0

Một người hoàn toàn có thể được phép đứng tên đại diện theo pháp luật của hai công ty, thậm chí là ba công ty hoặc nhiều hơn theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014.

Trước đây, Luật Doanh nghiệp năm 2005 (hết hiệu lực) quy định Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty không được đồng thời làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác (theo khoản 2 Điều 116).

Tuy nhiên, hiện nay Luật doanh nghiệp năm 2014 không còn quy định trên, thay vào đó là quy định cởi mở hơn: “2. Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.” (Khoản 2 Điều 13).

Do đó từ quy định này có thể hiểu rằng, một người có thể đại diện theo pháp luật của hai hay nhiều công ty.

Một người có được đứng tên đại diện theo pháp luật của hai công ty? Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Ai có thể làm người đại diện theo pháp luật công ty?

Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là "cá nhân" đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Khi việc bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật (ví dụ như được chấp thuận bởi cơ quan quản lý của doanh nghiệp và đăng ký với cơ quan nhà nước), việc đại diện của người đại diện theo pháp luật sẽ có hiệu lực và ràng buộc doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và, đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần, cả trong điều lệ doanh nghiệp.

Yêu cầu đối người đại diện theo pháp luật công ty?

Cư trú tại Việt Nam: Trường hợp doanh nghiệp có nhiều người đại diện theo pháp luật, doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

Trường hợp hết thời hạn ủy quyền theo khoản 3 Điều này mà người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì thực hiện theo quy định sau đây:

(i) Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trở lại làm việc tại doanh nghiệp;

(ii) Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của công ty trở lại làm việc tại công ty hoặc cho đến khi chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Năng lực hành vi dân sự: Người đại diện theo pháp luật phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Bộ luật Dân sự. Đây là điều kiện bắt buộc phải có của người đại diện theo pháp luật, đó là từ đủ 18 tuổi trở lên và không rơi vào trường hợp: (i) mất năng lực hành vi dân sự; (ii) có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và (iii) hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Mặc nhiên coi là người đại diện theo pháp luật: Doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật và người này vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc bị chết, mất tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty.

Ngoài ra một số trường hợp thì thành viên còn lại đương nhiên làm người đại diện theo pháp luật của công ty cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng thành viên về người đại diện theo pháp luật của công ty. Trong một số trường hợp đặc biệt, Tòa án có thẩm quyền có quyền chỉ định người đại diện theo pháp luật trong quá trình tố tụng tại Tòa án.

Một người làm đại diện theo pháp luật của hai công ty cần lưu ý gì?

Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Bộ luật dân sự năm 2015 cho phép Công ty trách nhiệm hữu hạn và Công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Trong trường hợp có nhiều người đại diện theo pháp luật, Điều lệ công ty phải quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Một người làm đại diện theo pháp luật của hai hay nhiều công ty cần phải nắm rõ quy định về trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, cụ thể:

(i) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;

(ii) Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

(iii) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về việc người đại diện đó và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác.

Ngoài ra, Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này.


Bài viết được thực hiện bởi: Luật sư Nguyễn Hoài Thương - Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198 

Xem thêm:

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.net.vn.

Luật sư Nguyễn Hoài Thương

Luật sư Nguyễn Hoài Thương

https://everest.org.vn/luat-su-nguyen-hoai-thuong/ Luật sư Nguyễn Thị Hoài Thương được biết đến là một luật sư, chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp, hợp đồng, thương mại, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục. Luật sư Nguyễn Thị Hoài Thương gia nhập Công ty Luật TNHH Everest từ năm 2016 đến nay.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.21118 sec| 1040.367 kb