Những điều cần lưu ý về hợp đồng hứa thưởng

Bởi Trần Thu Thủy - 06/09/2021
view 373
comment-forum-solid 0

Hiện nay, các quan hệ dân sự liên quan đến hợp đồng ngày một nhiều. Một trong số đó liên quan đến hợp đồng hứa thưởng. Mời các bạn tham khảo thêm một số vấn đề pháp lý về hứa thưởng trong bài viết dưới đây.

Những điều cần lưu ý về hợp đồng hứa thưởng Bài viết được thực hiện bởi: Chuyên viên Huỳnh Thu Hương - Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

Hợp đồng hứa thưởng được quy định như thế nào?

Hứa thưởng được hiểu là một bên đưa ra lời tuyên bố hứa thưởng có mục đích làm phát sinh , thay đổi , chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự cho một chủ thể khác. Và khi tuyên bố hứa thưởng khi đã được thể hiện công khai, trực tiếp thì người tuyên bố hứa thưởng sẽ phải trả thưởng cho những người có đủ điều kiện.

Bên cạnh đó, hứa thưởng trong công việc mà bên tuyên bố hứa thưởng đưa ra không thỏa mãn được các điều kiện cơ bản thì lời tuyên bố hứa thưởng mặc nhiên không có giá trị.

Hứa thưởng có một số đặc điểm như sau:

+ Đây là hành vi pháp lý đơn phương. Theo đó, người hứa thưởng có thể tự mình đưa ra các điều kiện, mức thưởng… mà không phụ thuộc vào ý chí của các chủ thể tham gia.

+ Khi tham gia vào quan hệ hứa thưởng, các bên hoàn toàn không bị bó buộc bởi một sự cam kết hay thoả thuận song phương nào do bản chất của hứa thưởng là hành vi pháp lý đơn phương.

+ Có tính công khai, được thể hiện ở chỗ không ấn định cũng như không giới hạn về chủ thể tham gia, mà chỉ đưa ra một số quy ước hay điều kiện nhất định.

Về nội dung của hứa thưởng

Đối với bên hứa thưởng

Bên hứa thưởng phải là pháp nhân hoặc cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi theo quy định của pháp luật dân sự, có nghĩa vụ phải chấp nhận kết quả công việc mà người khác đã hoàn thành và đúng với các điều kiện mà bên hứa thưởng đưa ra.

Bên hứa thưởng được quyền rút lại tuyên bố hứa thưởng nếu chưa đến hạn bắt đầu thực hiện công việc.

Ngoài ra, bên hứa thưởng có thể tuyên bố về thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc công việc. Trong khoảng thời gian đó, bên hứa thưởng phải thực hiện cam kết của mình nếu người khác đã thực hiện xong những điều kiện hứa thưởng. Đối với những người đã thực hiện công việc không đúng thì bên hứa thưởng không buộc phải trả thưởng.

Đối với bên được trả thưởng

Bên được trả thưởng là người đã hoàn thành công việc trong thời gian quy định mà bên hứa thưởng tuyên bố và nhận được phần thưởng.

Một người hoàn thiện công việc hứa thưởng theo đúng quy định thì người đó có quyền nhận thưởng.

Trong trường hợp nhiều người thực hiện công việc nhưng hành vi của họ hoàn toàn độc lập với nhau thì người nào thực hiện xong trước, người đó được nhận thưởng. Trường hợp họ cùng hoàn thành công việc vào cùng một thời điểm thì phần thưởng được chia đều.

Đối với trường hợp nhiều người cùng cộng tác để thực hiện công việc do người hứa thưởng yêu cầu, họ sẽ được nhận chung phần thưởng.

Xem thêm bài viết chi tiết về các vấn đề về hứa thưởng tại: Các vấn đề pháp lý về hứa thưởng 

Mẫu hợp đồng hứa thưởng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG HỨA THƯỞNG

Số: ………/……/HĐHT

Hôm nay, ngày …… tháng ...... năm ….. tại ……………… – Địa chỉ ………………, chúng tôi gồm: 

BÊN HỨA THƯỞNG (BÊN A): ….

CMND số: ……………..do Công an……………..cấp ngày ……………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………

Số điện thoại: …………………………………………………………….

(Sau đây gọi là “Bên A”).

BÊN ĐƯỢC HỨA THƯỞNG (BÊN B): ….

CMND số: ……………..do Công an……………..cấp ngày ……………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………

Số điện thoại: …………………………………………………………….

(Sau đây gọi là “Bên B”).

Bằng hợp đồng này, Bên A và Bên B trên đây thỏa thuận và cam kết thực hiện đúng và đầy đủ theo những điều khoản đã được hai bên thống nhất như sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỨA THƯỞNG

Bên A và Bên B thống nhất rằng Bên B sẽ tìm kiếm, giới thiệu và làm trung gian để Bên A chuyển nhượng số tiền ngoại tệ (…… USD – Bằng chữ:….) của Bên A đang sở hữu và lưu giữ tại …… 

Các Bên thống nhất rằng, sau khi khi Bên B giới thiệu bên thứ ba mua một phần hoặc toàn bộ số tiền ngoại tệ trên đây, Bên A sẽ trích thưởng cho Bên B theo nội dung thỏa thuận tại Hợp đồng này ngay sau khi Bên A ký hợp đồng chuyển nhượng với bên thứ ba do Bên B giới thiệu mà không phụ thuộc vào kết quả thực hiện hợp đồng chuyển nhượng của Bên A và bên thứ ba do Bên B giới thiệu.

ĐIỀU 2: MỨC TRÍCH THƯỞNG VÀ THỜI HẠN THANH TOÁN TIỀN TRÍCH THƯỞNG

2.1. Ngay sau khi Bên A ký hợp đồng chuyển nhượng với bên thứ ba do Bên B giới thiệu, Bên A sẽ trích thưởng cho Bên B số tiền là …….VNĐ (….. đồng).

2.2.  Bên A sẽ thanh toán tiền trích thưởng Bên B theo các lần như sau:

Điều 7: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

- Trong quá trình thực hiện hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau;

- Trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu Toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Mọi tranh chấp sẽ được phán xử theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 8: ĐIỀU KHOẢN CUỐI

- Hai bên hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết hợp đồng này;

- Hai bên đã tự đọc, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong hợp đồng và ký vào hợp đồng này;

- Hợp đồng có hiệu lực kể từ thời điểm hai bên ký kết;

- Hợp đồng này được lập thành hai bản, mỗi bản 05 trang có nội dung và giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản.

Các bên đã đọc, hiểu rõ toàn bộ nội dung của hợp đồng và đồng ý ký tên trên tinh thần tự nguyện, không bị ép buộc hoặc lừa dối./.

Bên A

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

………………………………………….

Bên B

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

………………………………………….

Bên làm chứng

(Ký, ghi rõ họ tên)

………………………………………….

Xem thêm các vấn đề pháp lý liên quan về dân sự tạiPháp trị – Chia sẻ kiến thức pháp lý

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest 

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.29896 sec| 1038 kb