Thẩm quyền nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài là ai?

Bởi Trần Thu Thủy - 20/03/2022
view 147
comment-forum-solid 0

Thủ tục công nhận trẻ em có yếu tố nước ngoài được pháp luật về nuôi con nuôi quy định rất chặt chẽ. Để quá trình diễn ra thuận lợi mọi người nên nắm rõ các quy định về thủ tục cũng như những lưu ý quan trọng kèm theo. Bài viết dưới đây chúng tôi xin cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết cho thủ tục trên.

Thẩm quyền nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài là ai? Thẩm quyền nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài là ai?

Những trường hợp nào được nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài?

Điều 28 Luật Nuôi con nuôi xác định các trường hợp nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài gồm:

 • Người Việt Nam định cư ở nước ngoài;
 • Người nước ngoài thường trú ở cùng một nước và các bên tham gia điều ước quốc tế về con nuôi với Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi.

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài người nước ngoài thường trú ở nước ngoài được nhận con nuôi trong các trường hợp sau đây:

 • Là cha mẹ vợ của người nhận con nuôi;
 • Là cô cậu dì chú bác ruột của người nhận con nuôi;
 • Có con nuôi anh chị em ruột của con nuôi;
 • Nhận trẻ em khuyết tật nhiễm HIV AIDS hoặc các bệnh hiểm nghèo khác làm con nuôi;
 • Là người nước ngoài làm việc học tập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên.
 • công dân Việt Nam thường trú ở trong nước nhận trẻ em nước ngoài làm con nuôi.
 • Người nước ngoài thường trú tại Việt Nam nhận trẻ em tại Việt Nam làm con nuôi.

Xem thêm: nhận con nuôi đi mỹ

Điều kiện để nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài là gì?

Điều kiện đối với người nhận nuôi con nuôi

Điều kiện nhận nuôi con nuôi được quy định tại Điều 29 của Đạo luật nhận con nuôi của trẻ em bao gồm các điều kiện sau:

 • Người Việt Nam định cư ở nước ngoài và những người ở mức độ thường trú tại nước ngoài áp dụng Việt Nam phải đáp ứng các quy định của pháp luật của đất nước nơi Người đó nằm vĩnh viễn cư trú và quy định trong Mục 14 của Đạo luật này.
 • Công dân Việt Nam tiếp nhận người nước ngoài thông qua phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 14 của Đạo luật này và luật pháp của quốc gia nơi áp dụng thường xuyên về việc áp dụng vĩnh viễn.

Theo đó trường hợp người nước ngoài cư trú vĩnh viễn tại Việt Nam để nhận người dân Việt Nam trên cơ sở Điều 14 của Đạo luật nuôi con cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • với thường dân toàn diện;
 • mà trẻ em nhận nuôi từ 20 tuổi trở lên;
 • có điều kiện sức khỏe nền kinh tế chỗ ở để chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục áp dụng;
 • có tình trạng đạo đức tốt.

Người không được nhận nuôi

những người sau đây không được chấp nhận bởi người nhận bao gồm:

 • Được giới hạn ở một số người cha và quyền mẹ cho trẻ vị thành niên;
 • Hành vi quyết định điều trị hành chính trong các tổ chức giáo dục và tổ chức chữa ệnh;
 • Đang phải chấp hành hình phạt tù;
 • Chưa được xóa án vì một trong những tội ác có chủ ý vi phạm cuộc sống sức khỏe nhân phẩm và danh dự của người khác; Lạm dụng hoặc tra tấn ông bà cha mẹ chồng và con trẻ em cháu những người có lý do; quyến rũ lực lượng hoặc chứa vi phạm nước trái cây; Mua bán, chiếm đoạt trẻ em..

Tuy nhiên trong trường hợp cha chồng đã nhận được vợ của mình và mẹ anh ta thừa nhận con mình từ chồng để nhận nuôi hoặc cô dì chú chú đã thông qua việc nhận con nuôi của mình đã không áp dụng các quy định để chỉ ra B và điểm c Điều 1 của Điều này.

Các điều kiện đối với người nhận con nuôi

Việc nhận con nuôi là việc thiết lập mối quan hệ lâu dài và ổn định giữa người nhận con nuôi và người được nhận con nuôi. Theo Mục 8 của Luật Con nuôi 2010 người được nhận làm con nuôi là:

 • Trẻ em dưới 16 tuổi.
 • Người từ 16 tuổi trở xuống 18 tuổi được cha dượng mẹ kế nhận làm con nuôi hoặc cô chú bác cậu ruột nhận làm con nuôi.

Ghi chú:

Một người chỉ có thể được một người hoặc cả hai vợ chồng nhận làm con nuôi.

Thẩm quyền nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài là ai?

Thẩm quyền nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài là ai? Thẩm quyền nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài là ai?

Quyền đăng ký việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài được quy định tại mục 9 của Luật Nuôi con nuôi.

 • Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) nơi thường trú của người được cho làm con nuôi quyết định việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài;
 • Sở Tư pháp tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương đăng ký việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.
 • Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài đăng ký việc nuôi công dân Việt Nam tạm trú ở nước ngoài.

Ghi chú:

 • Người nhận con nuôi phải nộp phí đăng ký nhận con nuôi.
 • Ngoài lệ phí đăng ký nuôi con nuôi quy định tại khoản 1 Điều này người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam nhận trẻ em làm con nuôi tại Việt Nam phải nộp một khoản tiền để bù đắp một phần chi phí theo quy định của pháp luật về nuôi con nuôi nước ngoài.

Hồ sơ cần chuẩn bị để nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Áp dụng thông qua tại Việt Nam người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam phải chuẩn ị các tài liệu sau:

 • Đơn xin nhận con nuôi;
 • ản sao hộ chiếu hoặc các ài viết giá trị thay thế;
 • ủy quyền ằng văn ản để nhận nuôi tại Việt Nam;
 • Khảo sát tâm lý học và gia đình;
 • tài liệu xác nhận tình trạng sức khỏe;
 • xác nhận và tài liệu xác nhận tài sản;
 • Phiếu lý lịch tư pháp;
 • Văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân.

Lưu ý:

 • Các tài liệu trên phải được thực hiện ởi cơ quan có thẩm quyền của quốc gia nơi các thông tin thường xuyên được thành lập được cấp hoặc chứng nhận phải được hợp pháp hóa để tham khảo ý kiến ​​khi sử dụng tại Việt Nam trừ khi được miễn.
 • Người nhận người nhận được sản xuất tại 02 bộ phận và đệ trình lên Bộ Tư pháp thông qua các cơ quan trung ương về việc áp dụng quốc gia nơi họ cư trú vĩnh viễn.
 • Trong trường hợp yêu cầu kiến ​​nghị những người chấp nhận phải có thêm tài liệu để chứng minh trong những trường hợp này;

Trong trường hợp người nước ngoài cư trú tại Việt Nam các tài liệu nhận con nuôi là tiếng Việt bao gồm:

 • Đơn xin nhận con nuôi;
 • Bản sao hộ chiếu chứng minh nhân dân hoặc các tài liệu có giá trị thay thế;
 • Phiếu lý lịch tư pháp;
 • tài liệu xác nhận tình trạng hôn nhân;
 • Giấy chứng nhận sức khỏe do các cơ quan y tế cấp ở cấp huyện trở lên;
 • Tài liệu xác nhận hoàn cảnh gia đình tình trạng chỗ ở điều kiện kinh tế của cấp xã trong đó những người chấp nhận những người nuôi nuôi trừ khi cha của họ nhận được con mình và con mình của anh ta về chồng. Dì chú Bác chú lấy cô nuôi.

Lưu ý:

Những người thụ hưởng của những người nhận nuôi được đệ trình lên Bộ Tư pháp nơi người được giới thiệu để thông qua một nơi thường trú hoặc có thể yêu cầu trực tiếp với Bộ Tư pháp.

Xem thêm: Nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Trình tự thủ tục nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Thẩm quyền nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài là ai? Thẩm quyền nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài là ai?

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ của người nhận con nuôi Bộ Tư pháp xem xét và trình diện trẻ em làm con nuôi (trừ trường hợp nhận con nuôi).

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Bộ Tư pháp nhận được hồ sơ nếu đồng ý thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo chính thức cho Bộ Tư pháp để thực hiện các ước gửi hồ sơ đến Bộ Tư pháp; trường hợp không đồng ý thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả giới thiệu trẻ em làm con nuôi Bộ Tư pháp thực hiện các công việc sau:

Xác minh việc giới thiệu trẻ em làm con nuôi nếu hợp lệ. sau đó đưa ra đánh giá về việc trẻ em Việt Nam có thể được nhận làm con nuôi ở nước ngoài;

Thông báo cho cơ quan có thẩm quyền của nước nơi người nhận con nuôi có hộ khẩu thường trú.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông áo ằng văn ản của cơ quan có thẩm quyền của nước nơi nhận người nhận con nuôi về việc đồng ý của người nhận con nuôi đối với trẻ em được giới thiệu xác nhận trẻ em được nhận làm con nuôi. và thường trú tại nước nơi trẻ em được nhận làm con nuôi Bộ Tư pháp thông báo cho Bộ Tư pháp.

Sau khi có ý kiến ​​của Bộ Tư pháp Bộ Tư pháp trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho trẻ em làm con nuôi ở nước ngoài. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ của Bộ Tư pháp Ủy an nhân dân cấp tỉnh quyết định cho phép trẻ em làm con nuôi ở nước ngoài.

Bộ Tư pháp thông báo cho người nhận con nuôi đến Việt Nam làm con nuôi.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

 1. Bài viết được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
 2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
 3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
1.18388 sec| 1065.93 kb