Tội làm, buôn bán tem giả, vé giả

view 116
comment-forum-solid 0

Tem giả, vé giả không chỉ làm ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu của những công ty, những người in ấn, phát hành tem, vé chính hãng mà còn ảnh hưởng cả đến người mua do tem giả, vé giả hiện nay được làm rất tinh vi và do đó nó sẽ làm người mua nghĩ là hàng thật . Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tội làm, buôn bán tem giả, vé giả được quy định như thế nào trong Bộ luật hình sự năm 2015.

Tem, vé giả là gì?

Tem, vé giả là tem được tạo ra một cách trái phép và làm nó giống như tem thật,  thật để gây nhầm lẫn cho người dùng (khiến người tiêu dùng tưởng thật).

tội làm buôn bán tem giả vé giả Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 19006198

Thế nào là làm, buôn bán tem, vé giả

Hành vi buôn bán tem giả, vé giả gây ảnh hưởng rất lớn đến việc phát hành và tiêu dùng tem giả và vé giả, vậy quy định về tội làm, buôn bán tem giả, vé giả theo Bộ luật hình sự năm 2015 được đề cập như thế nào thì sẽ được bài viết sau giải đáp.Tội làm, buôn bán tem giả, vé giả là hành vi sản xuất, in ấn, chế tạo hoặc mua bán các loại tem giả vé giả.

Xem thêm bài viết tại: Luật hình sự mới nhất

Quy định về tội làm, buôn bán tem, vé giả

Tội làm, buôn bán tem giả, vé giả được quy định tại Điều 202 Bộ luật hình sự năm 2015 cụ thể như sau:

1. Người mà làm, buôn bán các loại tem giả, vé giả có dấu hiệu thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì có thể bị áp dụng hình thức phạt bổ sung, phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, hoặc có thể bị áp dụng hình thức phạt cải tạo không giam giữ tới 03 năm hoặc bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm, cụ thể như sau

 • Sản xuất, buôn bán các loại tem giả vé giả loại không có mệnh giá với số lượng từ 15.000 đến dưới 30.000 đơn vị;
 • Sản xuất, buôn bán các loại tem giả, vé giả có mệnh giá mà có tổng trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;
 • Người mà làm, buôn bán các loại tem giả, vé giả đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này nhưng chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;
 • Người mà làm, buôn bán các loại tem giả, vé giả thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng.

2. Người phạm tội mà có một trong các yếu tố sau đây, thì sẽ bị áp dụng hình thức phạt bổ sung là phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc bị áp dụng hình thức phạt cải tạo có giam giữ là phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

 • Người mà làm, buôn bán các loại tem giả, vé giả có tổ chức;
 • Người mà làm, buôn bán các loại tem giả, vé giả lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
 • Người mà làm, buôn bán các loại tem giả, vé giả không có mệnh giá có số lượng 30.000 đơn vị trở lên;
 • Người mà làm, buôn bán các loại tem giả, vé giả có mệnh giá có tổng trị giá 200.000.000 đồng trở lên;
 • Người làm, buôn bán các loại tem giả, vé giả mà thu lợi bất chính 100.000.000 đồng trở lên;
 • Người mà làm, buôn bán các loại tem giả, vé giả tái phạm nguy hiểm.

3. Người thực hiện hành vi làm, buôn bán các loại tem giả, vé giả còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm do hậu quả của hành vi phạm tội gây ra là rất lớn nên cần có hình thức phạt phù hợp để mang tính răn đe cho người khác và giáo dục người phạm tội.

Xem thêm bài viết tại: Hàng cấm

Cấu thành tội phạm của tội làm, buôn bán tem, vé giả

Về khách thể của tội phạm

 Tội phạm buôn bán tem giả, vé giả xâm hại đến chế độ quản lý của Nhà nước đối với các loại tem, vé đang được lưu thông hợp pháp trên thị trường. Tội phạm tác động lên các loại tem giả, vé giả ( tức là các loại tem và vé mà không phải do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phát hành)

Về mặt khách quan của tội phạm

Tội làm,buôn bán tem giả, vé giả được thể hiện qua một trong các hành vi sau:

Làm tem giả, vé giả được hiểu là hành vi sản xuất tem giả, vé giả giống hoàn toàn hoặc sửa lại một phần nội dung của tem, vé thật hết giá trị. Người thực hiện tội phạm có thể tham gia vào toàn bộ quá trình hoặc  chỉ tham gia vào một trong các giai đoạn, ví dụ như: tìm các mẫu tem, vé có giá trị cần làm giả rồi sau đó tìm cách tạo ra các tem, vé đó, tìm mua giấy (trong trường hợp vé được làm bằng giấy đặc biệt), mực in; tìm địa điểm, tìm nơi tiêu thụ, v.v..

Buôn bán tem giả, vé giả là hành vi mua đi bán lại để kiếm lời  từ các loại tem, vé mà người phạm tội đã biết rõ đó là giả nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi đó. Người thực hiện tội phạm có thể tham gia vào toàn bộ quá trình hoặc chỉ tham gia vào một hoặc một số công đoạn như tìm nguồn tem, vé giả, nơi tiêu thụ, v.v..

Các hành vi trên sẽ cấu thành tội phạm làm, buôn bán tem giả, nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

   - Người sản xuất, buôn bán tem giả, vé giả không có mệnh giá mà có số lượng từ 15.000 đến dưới 30.000 đơn vị

   - Người làm, buôn bán tem giả, vé giả có mệnh giá có tổng giá trị từ 50.000.000 đến dưới 200.000.000 đồng

   - Người làm, buôn bán tem giả, vé giả đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này nhưng vẫn chưa được xóa án tích mà còn thực hiện hành vi phạm tội

   - Người làm, buôn bán tem giả, vé giả thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng

Về chủ thể của tội phạm

Chủ thể của tội làm, buôn bán tem giả, vé giả là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, tức là người có đủ điều kiện về mặt độ tuổi (từ 16 tuổi trở lên) và có đủ khả năng nhận thức, điều khiển hành vi của mình tại thời điểm thực hiện tội phạm.

Về mặt khách quan của tội phạm

Tội làm, buôn bán tem giả, vé giả được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp, tức là người thực hiện tội phạm đã nhận thức và biết rõ rằng hậu quả của hành vi là nghiêm trọng và sẽ gây ảnh hưởng lớn đến những người, tổ chức sản xuất, buôn bán tem, vé thật nhưng vẫn mong muốn nó xảy ra.

Xem thêm bài viết tại:Tội rửa tiền

Mức hình phạt của tội làm, buôn bán tem, vé giả

Điều 202 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định rằng người phạm tội có thể bị áp dụng theo 02 khung hình phạt:

 • Người phạm tội theo quy định tại khoản 1 thì có thể bị áp dụng hình thức phạt bổ sung, tức bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, hoặc bị áp dụng hình thức phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
 • Người phạm tội theo quy đinh tại khoản 2 thì có thể bị áp dụng hình thức phạt bổ sung là phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc bị áp dụng hình thức cải tạo có giam giữ từ 02 năm đến 07 năm, khung hình phạt này được áp dụng đối với các trường hợp phạm tội sau, cụ thể: Có tổ chức; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; Tem giả, vé giả không có mệnh giá số lượng từ 30.000 đơn vị trở lên; Tem giả, vé giả có tổng trị giá 200.000.000 đồng trở lên; Thu lợi bất chính từ 100.000.000 trở lên; Tái phạm nguy hiểm .
 • Hình phạt bổ sung: ngoài hình phạt chính, người thực hiện hành vi phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, và cũng có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cầm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Khuyến nghị công ty Luật TNHH Everest 

 1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm muc địch nghiên Cứu khoa học hoặc phố biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
 2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó chỉ có thể là quan điểm cá nhân của nguời viết.
 3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vẫn đề có liên quan hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư ván pháp luật: 1900 6198, Emai: info@everest.org.vn.

Luật sư Nguyễn Thị Yến

Luật sư Nguyễn Thị Yến

https://everest.org.vn/luat-su-nguyen-thi-yen/ Luật sư Nguyễn Thị Yến - Phó giám đốc Công ty Luật TNHH Everest. Luật sư Yến có hơn 5 năm trong lĩnh vực hôn nhân gia đình, đất đai, hình sự

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.19497 sec| 1056.883 kb