Quy định pháp luật về tội môi giới mại dâm

Bởi Nguyễn Thị Ngân - 28/01/2022
view 211
comment-forum-solid 0

Mại dâm là một trong những tệ nạn xã hội gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, an ninh trật tự và an toàn xã hội. Có những người bán dâm tự mình hoạt động, nhưng cũng có những đường dây chuyên dắt mối, môi giới mại dâm. Những người phạm tội môi giới mại dâm có thể là những tú ông, tú bà chuyên dắt mối giữa đào - người có nhu cầu bán dâm và khách - người có nhu cầu mua dâm. Để có cái nhìn rõ ràng hơn về tội môi giới mại dâm, một hành vi không chỉ làm ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục của dân tộc ta mà còn mang lại nhiều hệ lụy khác, như làm lây lan các bệnh xã hội, HIV/AIDS,... theo quy định của pháp luật, mời các bạn cùng đọc bài viết sau đây:

Tội môi giới mại dâm Luật sư tư vấn pháp luật hình sự – Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

Môi giới mại dâm là gì?

Có nhiều khái niệm về môi giới mại dâm nhưng hiểu một cách đơn giản nhất thì môi giới mại dâm là hành vi làm trung gian cho hoạt động mua, bán dâm. Người môi giới mại dâm lúc này sẽ có vai trò kết nối, sắp xếp người có nhu cầu mua dâm hay còn gọi là "đào", với người có nhu cầu bán dâm (khách) hoặc ngược lại, sau đó để hai bên thỏa thuận về giá cả, thời gian, địa điểm mua bán dâm hoặc chính "tú ông", "tú bà" đó là người sắp xếp. Có thể thấy được rằng, hành vi môi giới mại dâm trực tiếp xâm hại đến trật tự công cộng cũng như đạo đức, những phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc ta, và người môi giới mại dâm chính là người tiếp tay, tạo điều kiện cho những tệ nạn nguy hiểm này ảnh hưởng đến cộng đồng và xã hội, làm lây lan những bệnh truyền nhiễm lây qua đường tình dục như lậu, giang mai, hay nguy hiểm hơn nữa là HIV/AIDS. Để những tệ nạn nguy hiểm như mại dâm biến mất thì việc ngăn chặn hành vi môi giới mại dâm cũng là một trong những cách thức, phương pháp vô cùng quan trọng góp phần làm giảm bớt, ngăn chặn tệ nạn mại dâm.

Xem thêm thông tin liên quan tại: Tội chứa mại dâm

Quy định về tội môi giới mại dâm

Tội môi giới mại dâm được quy định tại Điều 328 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) như sau:1. Người nào làm trung gian dụ dỗ, dẫn dắt để người khác thực hiện việc mua dâm, bán dâm, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: a) Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; b) Có tổ chức; c) Có tính chất chuyên nghiệp; d) Phạm tội 02 lần trở lên; đ) Đối với 02 người trở lên; e) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; g) Tái phạm nguy hiểm. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm a) Đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; b) Thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng”. 

Chung quy lại, chỉ cần có hành vi làm trung gian, đứng giữa hai bên để dụ dỗ, kết nối, dẫn dắt người khác thực hiện hành vi mua, bán dâm làm ảnh hưởng đến trật tự công cộng, an ninh trật tự xã hội, thì người phạm tội mua bán dâm có thể sẽ bị phạt tù ít nhất là 06 tháng, kèm theo bị áp dụng hình phạt bổ sung là bị phạt tiền từ ít nhất 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Ngoài ra, nếu người thực hiện hành vi môi giới mại dâm có kèm theo một trong các yếu tố như phạm tội đối với trẻ vị thành niên từ 16 đến dưới 18 tuổi, phạm tội nhưng có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, phạm tội từ hai lần trở lên hay đối với từ hai người trở lên, phạm tội và thu lợi bất chính từ hành vi môi giới mại dâm đó được từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, người phạm tội chưa được xóa án tích nhưng vẫn tái phạm nguy hiểm sẽ bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm. Thêm vào đó, nếu người phạm tội môi giới mại dâm đối với trẻ em từ 13 đến 16 tuổi hay thu lợi bất chính từ 500 triệu đồng trở lên sẽ bị áp dụng khung hình phạt cao nhất, tức bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm do trẻ em từ 13 đến 16 tuổi là đối tượng cần được bảo vệ đặc biệt hay tiền thu được từ hành vi môi giới mại dâm lên đến hơn 500 triệu đồng là số tiền rất lớn nên những đối tượng này sẽ bị áp dụng khung hình phạt cao nhất lên đến 15 năm.

Xem thêm thông tin liên quan tại: Luật hình sự mới nhất

Cấu thành tội phạm của tội môi giới mại dâm

 • Mặt chủ quan: Người thực hiện tội môi giới mại dâm với lỗi cố ý. Nói cách khác, người phạm tội đã nhận thức rõ được hành vi môi giới mại dâm của mình là trái pháp luật, gây nguy hiểm cho xã hội, nếu họ thực hiện hành vi đó thì những hệ lụy, hậu quả sẽ xảy ra, làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự xã hội  nhưng vẫn mong muốn nó xảy ra.
 • Mặt khách quan: Người thực hiện hành vi môi giới mại dâm bằng rất nhiều thủ đoạn khác nhau, càng ngày càng tinh vi hơn, gây khó khăn cho cơ quan công an, cơ quan điều tra khi thực hiện nhiệm vụ. Những người môi giới mại dâm đóng vai trò làm trung gian giữa hai bên, một bên có nhu cầu mua dâm và một bên có nhu cầu bán dâm bằng cách đưa ra những lợi ích về kinh tế (đối với bên có nhu cầu bán dâm) hay lợi ích về thể xác (đối với bên có nhu cầu mua dâm) để kích thích, tác động đến người khác với mục đích để các bên thực hiện hành vi mua dâm hoặc bán dâm.
 • Chủ thể: Người phạm tội môi giới mại dâm có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi (trong trường hợp người thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng) hoặc từ đủ 16 tuổi trở lên (đối với mọi loại tội phạm). Thêm vào đó, người thực hiện hành vi môi giới mại dâm còn phải có khả năng nhận thức và điều khiển hành vi tại thời điểm thực hiện tội phạm.
 • Khách thể: Tội phạm môi giới mại dâm xâm hại đến an ninh, trật tự xã hội, đạo đức cũng như những phong tục tập quán, những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc ta.

Các khung hình phạt của tội môi giới mại dâm

Có 4 khung hình phạt có thể được áp dụng đối với tội phạm này, cụ thể:

 •  Khung thứ nhất ( được quy định khoản 1 Điều 328 Bộ luật hình sự năm 2015).

  Có mức phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. Khung hình phạt này được áp dụng đối với trường hợp người phạm tội làm trung gian để dụ dỗ, dẫn dắt để các bên có nhu cầu thực hiện hành vi mua dâm, bán dâm, gây mất trật tự an ninh xã hội, làm lây lan các bệnh xã hội ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng.

 •  Khung thứ hai (được quy định khoản 2 Điều 328 Bộ luật hình sự năm 2015).

  Đối với người bị áp dụng khung hình phạt này, người phạm tội môi giới mại dâm sẽ bị áp dụng mức hình là phạt tù từ 03 năm đến 07 năm nếu thuộc một trong các trường hợp:

  + Môi giới mại dâm đối với trẻ vị thành niên (người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi);

  + Môi giới mại dâm theo tổ chức;

  + Môi giới mại dâm mà người phạm tội có tính chất chuyên nghiệp;

  + Người môi giới mại dâm phạm tội từ hai lần trở lên;

  + Môi giới mại dâm đối với 02 người trở lên;

  + Môi giới mại dâm và thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

  + Người phạm tội vẫn chưa được xóa án tích nhưng  tái phạm nguy hiểm.

 •  Khung thứ ba (được quy định khoản 3 Điều 328 Bộ luật hình sự năm 2015)

  Đối với người phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì sẽ bị áp dụng khung hình phạt thứ ba, tức bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

  + Người môi giới mại dâm phạm tội đối với trẻ em (người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi);

  + Môi giới mại dâm và thu được lợi ích kinh tế từ hành vi đó từ 500.000.000 đồng trở lên.

 • Hình phạt bổ sung (được quy định khoản 4 Điều 328 Bộ luật hình sự năm 2015)

  Ngoài việc bị áp dụng một trong các hình phạt nêu trên, người phạm tội còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung, là phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

– Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

 1. Bài viết trong lĩnh vực hình sự (nêu trên) được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
 2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
 3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

Nguyễn Thị Ngân

Nguyễn Thị Ngân

https://everest.org.vn/chuyen-vien-nguyen-thi-ngan Chuyên viên Nguyễn Thị Ngân có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đất đai, thừa kế,... và đã tham gia thực hiện các vụ án nổi bật như: Kinh doanh thương mại, Hình sự.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.83652 sec| 1045.242 kb