An ninh chính trị là gì? Những biện pháp bảo vệ an ninh chính trị nội bộ trong thời buổi hiện nay

Bởi Nguyễn Trọng An - 27/11/2021
view 227
comment-forum-solid 0

Nội dung bài viết [Ẩn]

Mỗi quốc gia, muốn phát triển lớn mạnh thì cần có một nền kinh tế - chính trị ổn định và thống nhất. Để làm được điều đó thì bộ phận an ninh chính trị là một bộ phận quan trọng không thể thiếu của an ninh quốc gia. Chính vì vậy mà nền an ninh chính trị đang là một vấn đề quan trọng được Nhà nước đề cao. Vậy an ninh chính trị là gì? Vai trò cũng như biện pháp để đảm bảo nền an ninh chính trị nội bộ như thế nào? Cùng công ty TNHH Luật Everest đi tìm hiểu về những thông tin dưới đây để biết thêm về vấn đề này.

an ninh chính trị được đề cao hiện nay Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật , gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Link sang bài: Một số quy định của pháp luật về an ninh kinh tế (Anchor: an ninh kinh tế)\n2. Vai trò của công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ\n3. Những biện pháp tăng cường an ninh Tư tưởng nội bộ\n==> Link sang bài: An ninh nông thôn là gì? Công tác đảm bảo an ninh nông thôn trong thời buổi hiện nay (Anchor: an ninh nông thôn)\n4. Một số câu hỏi thường gặp\n4.1 Cục An ninh chính trị nội bộ có trách nhiệm tham mưu giúp bộ những công việc gì?\n"}" data-sheets-userformat="{"2":9151,"3":{"1":0},"4":{"1":3,"3":2},"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":{"1":2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":{"1":2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":{"1":2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":{"1":2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0,"16":11}" data-sheets-textstyleruns="{"1":0}{"1":81,"2":{"2":{"1":3,"3":5}}}{"1":99}{"1":149,"2":{"2":{"1":3,"3":5}}}{"1":156}{"1":284,"2":{"2":{"1":3,"3":5}}}{"1":303}{"1":389,"2":{"2":{"1":3,"3":5}}}{"1":396}">Khái niệm an ninh chính trị? Một số khái niệm liên quan đến an ninh chính trị

Link sang bài: Một số quy định của pháp luật về an ninh kinh tế (Anchor: an ninh kinh tế)\n2. Vai trò của công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ\n3. Những biện pháp tăng cường an ninh Tư tưởng nội bộ\n==> Link sang bài: An ninh nông thôn là gì? Công tác đảm bảo an ninh nông thôn trong thời buổi hiện nay (Anchor: an ninh nông thôn)\n4. Một số câu hỏi thường gặp\n4.1 Cục An ninh chính trị nội bộ có trách nhiệm tham mưu giúp bộ những công việc gì?\n"}" data-sheets-userformat="{"2":9151,"3":{"1":0},"4":{"1":3,"3":2},"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":{"1":2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":{"1":2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":{"1":2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":{"1":2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0,"16":11}" data-sheets-textstyleruns="{"1":0}{"1":81,"2":{"2":{"1":3,"3":5}}}{"1":99}{"1":149,"2":{"2":{"1":3,"3":5}}}{"1":156}{"1":284,"2":{"2":{"1":3,"3":5}}}{"1":303}{"1":389,"2":{"2":{"1":3,"3":5}}}{"1":396}">Theo nghĩa thông thường, an ninh chính trị là sự phát triển bền vững,ổn định của nền chính trị trong xã hội, là nền tảng cho sự phát triển của một quốc gia. An ninh chính trị có thể là nền tảng tư tưởng của hệ thống chính trị, quyền lực Nhà nước, sự lãnh đạo của Đảng, an toàn và thống nhất trong nội bộ ,việc thực hiện chính sách đường lối pháp luật và Nhà nước. An ninh chính trị còn đưa ra sự an toàn của các mối quan hệ đối ngoại, chống lại sự xâm phạm chủ quyền quốc gia và những công việc của đất nước, phòng chống những hành vi phá hoại ,xuyên tạc, làm lệch lạc sự phát triển của đất nước, xâm phạm đến lãnh thổ và đe dọa đến sự an toàn của cộng đồng cũng như quốc gia đó.

Một số khái niệm liên quan đến an ninh chính trị như là an ninh lãnh thổ ,an ninh nông thôn, an ninh tư tưởng - văn hóa và đều nằm trong an ninh quốc gia.

Link sang bài: Một số quy định của pháp luật về an ninh kinh tế (Anchor: an ninh kinh tế)\n2. Vai trò của công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ\n3. Những biện pháp tăng cường an ninh Tư tưởng nội bộ\n==> Link sang bài: An ninh nông thôn là gì? Công tác đảm bảo an ninh nông thôn trong thời buổi hiện nay (Anchor: an ninh nông thôn)\n4. Một số câu hỏi thường gặp\n4.1 Cục An ninh chính trị nội bộ có trách nhiệm tham mưu giúp bộ những công việc gì?\n"}" data-sheets-userformat="{"2":9151,"3":{"1":0},"4":{"1":3,"3":2},"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":{"1":2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":{"1":2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":{"1":2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":{"1":2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0,"16":11}" data-sheets-textstyleruns="{"1":0}{"1":81,"2":{"2":{"1":3,"3":5}}}{"1":99}{"1":149,"2":{"2":{"1":3,"3":5}}}{"1":156}{"1":284,"2":{"2":{"1":3,"3":5}}}{"1":303}{"1":389,"2":{"2":{"1":3,"3":5}}}{"1":396}">An ninh chính trị cũng nằm trong hệ thống an ninh quốc gia. An ninh quốc gia bao gồm an ninh kinh tế, an ninh quốc phòng, an ninh xã hội,... và rất nhiều các lĩnh vực khác nhau trong đời sống xã hội. An ninh quốc gia là tổng thể sự ổn định và phát triển một cách bền vững trong chế độ xã hội, dân cư, kinh tế, chính trị theo pháp luật của quốc gia độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

Vấn đề chính trị luôn là một trong những lĩnh vực quan trọng mà Nhà nước đặc biệt quan tâm, đó chính là vấn đề cốt lõi quyết định sự tồn tại và phát triển của một quốc gia. Chính vì điều đó mà vai trò của an ninh chính trị lại càng ngày được đề cao.

(i) Bảo vệ cho nền chính trị nội bộ là một vấn đề gắn liền với sứ mệnh và vai trò của Đảng và Nhà nước, là một trong những nhiệm vụ có tính chiến lược cao, đề cao hoạt động trong công tác xây dựng và phát triển đất nước. Đó chính là trách nhiệm của các cấp chính quyền của toàn thể đảng viên phải thực hiện một cách đúng đắn những quan điểm, đường lối của Đảng, bảo đảm khách quan, kịp thời ,đề cao tinh thần trách nhiệm trong công việc vì sứ mệnh của đất nước.

(ii) Gắn liền với nhiệm vụ, trách nhiệm của Đảng trong công tác bảo vệ nền chính trị nội bộ và xây dựng chính quyền vững mạnh, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn liền với kinh nghiệm thực tế .

(iii) Liên kết các mối quan hệ bên trong và bên ngoài. nội bộ chính là yếu tố cơ bản và quyết định các tác động bên ngoài ảnh hưởng tới. Cần có sự đề phòng trong sai lầm về đường lối chủ trương cũng như chính sách của Đảng, phòng chống cá nhân, cơ hội chính trị và các nguyên tắc tổ chức là yếu tố quan trọng nhất.

(iv) Tích cực tham gia phòng ngừa, tự bảo vệ bản thân, kịp thời xử lý những cán bộ có hành vi lợi dụng chức vụ để trục lợi cho bản thân cũng như âm mưu phá hoại trong nội bộ của các thế lực thù địch.

(v) Có những những biện pháp chăm cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt của các cấp chính quyền, các đội ngũ cán bộ chiến lược và những người đứng đầu điều hành bộ máy Nhà nước.

Với công tác quán triệt, thực hiện nghiêm chỉnh các đường lối chính sách và chủ trương của Đảng một cách khách quan, toàn diện, đề cao tinh thần trách nhiệm cũng như sứ mệnh của cán bộ và trong nội bộ Đảng.

an ninh chính trị với tầm quan trọng của Đảng và nhà nước Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật , gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

(i) Quán triệt việc thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, cần chú trọng trong việc tuyên truyền làm cho các cấp chính quyền các cơ quan, ngành địa phương, cán bộ nhận thức về sự "tự chuyển hóa", nguyên nhân điều kiện và tính chất nguy hiểm hậu quả có thể xảy ra và tác động của nó đến đời sống xã hội.

(ii) Tính cấp thiết trong công cuộc đấu tranh phòng chống diễn biến các cấp lãnh đạo chịu trách nhiệm về giải quyết trong nội bộ của đơn vị mình. Tiếp tục có những chương trình triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động phá hoại của thế lực thù địch tham gia vào đảm bảo an ninh ,an toàn trong tổ chức điều hành  của Đảng ,các cấp.

(iii) Tập trung, bảo vệ nhân sự, bảo vệ bí mật quốc gia, xử lý các vụ việc liên quan đến công tác tổ chức, chuẩn bị và nhân sự đại hội. Khi phối hợp tham mưu các cấp chính quyền đơn vị, tăng cường công tác quản lý cán bộ , xây dựng hành lang pháp lý ,chế tài ,quy định định trong luật. Tôn trọng kỉ luật, bảo vệ bí mật quốc gia, trao đổi, cung cấp thông tin ,quan hệ, tiếp xúc với những người nước ngoài. Các cấp chính quyền phải hết sức công tâm trong việc đánh giá ,xem xét ,kiểm soát cán bộ thực hiện kế hoạch bổ nhiệm điều động đúng nguyên tắc và đảm bảo tính đoàn kết.

(iv) Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng ngừa ,đấu tranh, ngăn chặn các thế lực thù địch có âm mưu phá hoại nền chính trị của quốc gia .Phối hợp với an ninh nông thôn, an ninh kinh tế, an ninh quốc phòng để xây dựng nên một an ninh quốc gia vững mạnh. 

(v) Nâng cao và quán triển nhận thức của cán bộ, điều phối tổ chức các hoạt động của bộ máy Nhà nước, bảo đẩm về công tác bảo vệ chính trị, đẩy mạnh giáo dục và rèn luyện nâng cao ý thức cách mạng của đảng viên.

(vi) Thực hiện các quy định của Đảng đề ra về công tác cán bộ như tiếp nhận, xử lý thông tin, bổ nhiệm, lên kế hoạch phải được thẩm định sẵn và kết luận về tiêu chuẩn. Tăng cường việc quản lý nội bộ cũng như là nền chính trị với các cán bộ và tiếp xúc với tổ chức cá nhân nước ngoài. Thường xuyên của kế hoạch và giám sát chính trị nội bộ phát hiện kịp thời xử lý hoạt động của cá nhân, tổ chức. Tăng cường quản lý thông tin đấu tranh với những hành vi ,âm mưu xâm phạm đến nền an ninh quốc gia, bí mật nội bộ, đảm bảo cho cho việc quản lý cũng như tổ chức của Nhà nước được thực hiện một cách nghiêm minh và hiệu quả.

Một số câu hỏi thường gặp

Cục An ninh chính trị nội bộ có trách nhiệm tham mưu giúp bộ những công việc gì?

Mỗi bộ phận mỗi chức vụ sẽ có những công việc đảm nhiệm khác nhau để hình thành hệ thống pháp luật liên kết thống nhất và minh bạch, công việc của Cục an ninh chính trị nội bộ sẽ có trách nhiệm tham mưu với những công việc cụ thể được quy định tại Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 38/2020/TT-BTC. Việc thực hiện quản lý Nhà nước về bảo đảm bí mật nội bộ, bí mật quốc gia lên kế hoạch tổng hợp ý kiến của cơ quan các ngành ,ban, đơn vị địa phương có sự đề xuất sửa đổi, bổ sung những danh mục trong bí mật Nhà nước thuộc các lĩnh vực trật tự an ninh quốc gia, an toàn xã hội khi tổ chức sơ kết 6 tháng, 1 năm và tổng kết 5 năm một lần cho công tác bảo vệ bí mật Nhà nước. Có nhiệm vụ duy trì, phối hợp với cục An ninh mạng các ban ngành phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, các đơn vị có liên quan trong việc kiểm tra chấp hành các quy định pháp luật về bí mật Nhà nước với từng địa phương cơ quan, tổ chức .

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật. Hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

Nguyễn Trọng An

Nguyễn Trọng An

Nguyễn Trọng An là content editor tại website phaptri.vn

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.19885 sec| 1105.367 kb