Mẫu di chúc thừa kế đai mới nhất - Nhấn để xem ngay!

Bởi Nguyễn Thị Ngân - 11/12/2021
view 203
comment-forum-solid 0
Di chúc thừa kế đất đai là mẫu văn bản thể hiện di nguyện của người có tài sản, cụ thể là đất đai muốn truyền lại cho  người  khác, sau khi người đó qua đời. Di chúc thừa kế đất đai còn là văn bản giải quyết tranh chấp giữa những người được thừa hưởng theo quy định của pháp luật hiện hành.

mẫu di chúc thừa kế mới nhất Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật nêu trên, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Mẫu di chúc thừa kế đất đai viết tay

Dưới đây là mẫu di chúc thừa kế đất đai mới nhất để bạn đọc tham khảo, phù hợp với pháp luật hiện hành. Nếu cần giải đáp thắc mắc liên quan đến lĩnh vực đất dai xin vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------

DI CHÚC THỪA KẾ ĐẤT ĐAI

Tại Phòng Công chứng số............thành phố...

(Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng),

1. Trường hợp một người lập Di chúc:

Tôi là (ghi rõ họ và tên): ......................................................

Sinh ngày:........./......../................

Chứng minh nhân dân số: .................... cấp ngày ......./......./........ tại .........................

Hộ khẩu thường trú: (Truờng hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi đăng ký tạm trú)

........................................................................................................................................

2. Trường hợp vợ chồng lập Di chúc:

Tôi là (ghi rõ họ và tên): ......................................................

Sinh ngày:........./......../................

Chứng minh nhân dân số: .................... cấp ngày ......./......./........ tại .........................

Hộ khẩu thường trú: (Truờng hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi đăng ký tạm trú)

.........................................................................................................................................

cùng vợ là Bà : ......................................................

Sinh ngày:........./......../................

Chứng minh nhân dân số: .................... cấp ngày ......./......./........ tại .........................

Hộ khẩu thường trú: (Truờng hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi đăng ký tạm trú)

.........................................................................................................................................

Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, tôi (chúng tôi) lập di chúc này như sau:

Tôi là người đứng tên sở hữu nhà ở và đất ở theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở  số……. do…. Cấp ngày……. Cụ thể như sau: (Ghi rõ nội dung về nhà ở và đất ở theo Giấy chứng nhận)

Sau khi tôi qua đời thì tài sản thuộc quyền sở hữu của tôi trong quyền sở hữu nhà ở và đất ở nêu trên sẽ được để lại cho: (Ghi rõ họ tên, năm sinh, CMND, hộ khẩu thường trú của người được hưởng di sản)

(Ghi rõ: Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản; Di sản để lại và nơi có di sản.

Có thể bạn quan tâm đến bài viết: Sang tên sổ đỏ khi nhận thừa kế đất đai

Hướng dẫn viết di chúc thừa kế đất đai

Mẫu di chúc thừa kế đất đai có người làm chứng

Bạn đọc lưu ý, mẫu di chúc bằng văn bản có người làm chứng của người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; những người có mặt xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc.

Tham khảo bài viết có nội dung liên quan: Thừa kế đất đai khi không có di chúc

Dưới đây là mẫu di chúc thừa kế đất đai có người làm chứng:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DI CHÚC THỪA KẾ ĐẤT ĐAI

Hôm nay, vào lúc … giờ … phút, ngày … tháng … năm …, tại …

Họ và tên tôi là: …

Ngày, tháng, năm sinh: …/ …/ …

Chứng minh nhân dân số …, cấp ngày … tháng … năm …, nơi cấp: Công an …

Địa chỉ thường trú: …

Chỗ ở hiện tại: …

Để làm chứng cho việc lập Di chúc, tôi (chúng tôi) có mời người làm chứng là :

ông (Bà): ......................................................

Sinh ngày:........./......../................

Chứng minh nhân dân số: .................... cấp ngày ......./......./........ tại .........................

Hộ khẩu thường trú: (Truờng hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi đăng ký tạm trú)

.........................................................................................................................................

ông (Bà): ......................................................

Sinh ngày:........./......../................

Chứng minh nhân dân số: .................... cấp ngày ......./......./........ tại .........................

Hộ khẩu thường trú: (Truờng hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi đăng ký tạm trú)

.........................................................................................................................................

Những người làm chứng nêu trên là do tôi (chúng tôi) tự lựa chọn và mời đến, họ không thuộc những người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của tôi (chúng tôi), không phải là người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan đến nội dung Di chúc, họ có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

Tôi (chúng tôi) đã nghe người làm chứng đọc di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong di chúc và ký vào di chúc này trước sự có mặt của công chứng viên.

Người làm chứng (nếu có)

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người lập di chúc

(Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

 

Nhiều bạn đọc thắc mắc rằng: Phải nộp gì khi nhận thừa kế đất đai?Theo dõi các bài viết của chúng tôi để biết câu trả lời nhé!

Mẫu di chúc thừa kế đất đai không có người làm chứng

Bạn đọc lưu ý, việc lập di chúc bằng văn bản không có người làm chứng phải tuân theo quy định tại Điều 631 của Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH3.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DI CHÚC THỪA KẾ ĐẤT ĐAI

Hôm nay, vào lúc … giờ … phút, ngày … tháng … năm …, tại …

Họ và tên tôi là: …

Ngày, tháng, năm sinh: …/ …/ …

Chứng minh nhân dân số …, cấp ngày … tháng … năm …, nơi cấp: Công an …

Địa chỉ thường trú: …

Chỗ ở hiện tại: …

Trong trạng thái tinh thần hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt, không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép. Tôi tự viết bản di chúc này, nhằm chuyển toàn bộ di sản là tài sản của mình cho người được hưởng di sản là tài sản của tôi để lại sau khi tôi qua đời, theo các nội dung sau đây:

Tôi là chủ sở hữu hợp pháp của di sản, tài sản để lại và nơi có tài sản, như sau:

1. …

2. …

Kèm theo các hồ sơ, giấy tờ, chứng từ chứng minh quyền sở hữu tài sản được cơ quan có thẩm quyền cấp, gồm:

1. …

2. …

Người được hưởng di sản, tài sản tôi để lại, sau khi tôi qua đời là:

Ông/ bà: …

Ngày, tháng, năm sinh: …/ …/ …

Chứng minh nhân dân số …, cấp ngày … tháng … năm …, nơi cấp: Công an …

Địa chỉ thường trú: …

Chỗ ở hiện tại: …

Ông/ bà …  là người được hưởng toàn bộ di sản, tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của tôi để lại được ghi trong bản di chúc này, do tôi không chuyển tài sản thuộc sở hữu của tôi cho bất cứ người nào khác.

(Trường hợp người để lại di sản có yêu cầu người được hưởng di sản thực hiện nghĩa vụ, thì phải ghi rõ họ tên của người này và nội dung nghĩa vụ).

Bản di chúc này do tôi tự viết, có chữ ký (điểm chỉ) của tôi vào từng trang, thể hiện đúng ý chí, nguyện vọng của mình, tôi không sửa đổi hoặc bổ sung thêm nội dung nào khác vào bản di chúc.

Di chúc được lập xong vào lúc … giờ … phút, ngày ... tháng … năm …

Di chúc được lập thành … bản, mỗi bản … trang./.

Người lập di chúc

(Chữ ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

Bạn quan tâm đến vấn đề Quyền thừa kế đất đai? Theo dõi Luật đất đai để đón đọc những bài viết tiếp theo của chúng tôi!

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn. 

Nguyễn Thị Ngân

Nguyễn Thị Ngân

https://everest.org.vn/chuyen-vien-nguyen-thi-ngan Chuyên viên Nguyễn Thị Ngân có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đất đai, thừa kế,... và đã tham gia thực hiện các vụ án nổi bật như: Kinh doanh thương mại, Hình sự.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.15517 sec| 1061.461 kb