Nguyên tắc vàng đặt cọc và ký hợp đồng mua bán đất nền dự án an toàn

Bởi Trần Thu Thủy - 13/01/2022
view 187
comment-forum-solid 0

Hiện nay việc đặt cọc ký hợp đồng mua bán đất nền dự án trên thị trường diễn ra rất sôi động. Vậy hợp đồng mua bán đất nền dự án sẽ diễn ra như thế nào? Khi ký kết hợp đồng thì cần phải lưu ý những thông tin nào? Và nguyên tắc vàng khi đặt cọc và mua bán đất nền dự án sẽ ra sao? Trong bài viết dưới đây Công ty Luật TNHH Everest sẽ đưa ra một số nguyên tắc và lưu ý để khi bạn ký và mua bán đất nền dự án được an toàn. 

Nguyên tắc vàng đặt cọc và ký hợp đồng mua bán đất nền dự án an toàn      Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật nêu trên, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Phiếu đặt cọc giữ chỗ mua lô đất nền

Phiếu đặt cọc giữ chỗ mua lô đất nền rất là quan trọng. Nếu trong trường hợp mà dự án đất nền đó chưa mở bán nhưng lại được đặt cọc để giữ chỗ. Thông thường đặt cọc giữ chỗ lần đầu tiên khoảng 5 triệu. Số tiền này sẽ được hoàn trả lại 100% nếu đến ngày mở bán mà bạn không có ý định mua nữa hoặc là không chọn được lô đất nền nào ưng ý. Đặc biệt bạn cần phải lưu ý, phiếu đặt cọc giữ chỗ phải có dấu đỏ của chủ đầu tư hoặc đơn vị được uỷ quyền.

Mẫu phiếu đặt cọc giữ chỗ mua bán đất nền dự án

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ GIỮ CHỖ

(V/v: Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất)

Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm ……, tại ……………………………. chúng tôi gồm:          

Bên đặt cọc (Sau đây gọi tắt là Bên A)

Ông:  ………………………………………………………………………………………………..

Sinh năm:  ………………………………………………………………………………………………..

CMND/CCCD số: …………………… do …………………………………… cấp ngày …………..

Hộ khẩu thường trú tại: …………………………………………………………………………………

Bà: ………………………………………………………………………………………………..

Sinh năm:………………………………………………………………………………………..

CMND/CCCD số: …………………… do …………………………………… cấp ngày …………..

Hộ khẩu thường trú tại: …………………………………………………………………………………

Bên nhận đặt cọc (Sau đây gọi tắt là Bên B)

Ông:……………………………………………………………………………………………….

Sinh năm: ……………………………………………………………………………………….

CMND/CCCD số: …………………… do …………………………………… cấp ngày …………..

Hộ khẩu thường trú tại: …………………………………………………………………………………

Bà: ……………………………………………………………………………………………………………..

Sinh năm: …………………………………………………………………………………………………..

CMND/CCCD số: …………………… do …………………………………… cấp ngày …………..

Hộ khẩu thường trú tại: …………………………………………………………………………………

Các bên tự nguyện cùng nhau lập và ký giấy đặt cọc mua đất nền này để bảo đảm thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo các thoả thuận sau đây:

Điều 1. Đối tượng hợp đồng

Đối tượng của Hợp đồng này là số tiền ………………… đồng (Bằng chữ : ………………… đồng chẵn) mà bên A đặt cọc cho bên B để được nhận chuyển nhượng  ………. thửa đất số ….., tờ bản đồ số …… và tài sản gắn liền với đất nền tại địa chỉ ……………… theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nền ………… số ……………..;

Số vào sổ cấp GCN số ……………….. do …………………………. cấp ngày ……………… mang tên ……………………………..

Thông tin cụ thể như sau:

1. Quyền sử dụng đất:

– Diện tích đất nền chuyển nhượng: …….. m2 (Bằng chữ: ………………… mét vuông)

– Thửa đất:………………..         – Tờ bản đồ:………………….

– Địa chỉ thửa đất:  ……………………………………………………………………………………..

– Mục đích sử dụng: Đất nền ở: ……….. m2

– Thời hạn sử dụng: …………………………….

– Nguồn gốc sử dụng: ………………………………………………………..

2. Nhà ở

– Loại nhà: ……………………..;   – Diện tích sàn xây dựng:  …………..m2

– Kết cấu nhà:  ……………….. ;   – Số tầng: …………………………….

– Thời hạn sử dụng…………….. ;  – Năm hoàn thành xây dựng : ………….

Bằng Hợp đồng này, Bên A đồng ý đặt cọc và Bên B đồng ý nhận tiền đặt cọc số tiền trên để bảo đảm giao kết, thực hiện việc chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng đất nền và nhà ở theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nềnvà theo hiện trạng nhà thực tế nêu trên với các thỏa thuận dưới đây:

2.1. Giá chuyển nhượng: Giá chuyển nhượng toàn bộ nhà đất nền theo hiện trạng sử dụng thực tế nêu trên được hai bên thỏa thuận là: ………….. đồng (Bằng chữ: ……………. đồng)

Giá thỏa thuận này cố định trong mọi trường hợp, không tăng, không giảm khi giá thị trường biến động (nếu có).

2.2. Phương thức đặt cọc và thanh toán:………………………………………………………………………………………….

* Thời hạn đặt cọc:  ……. ngày kể từ ngày các bên lập và ký Hợp đồng này.

2.3. Việc bàn giao, nhận bàn giao nhà đất và đăng ký sang tên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất:………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

Hai bên thoả thuận: ………………………………………………………………….

Điều 2. Phạt hợp đồng

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

Điều 3. Phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp thì các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu Toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Cam đoan của các bên

Bên A và Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1. Bên A cam đoan:– Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật.

– Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối và không bị ép buộc.

– Đã tìm hiểu rõ nguồn gốc nhà đất nhận chuyển nhượng nêu trên.

– Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

  1. Bên B cam đoan:

– Những thông tin về nhân thân, về nhà đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật.

– Nhà đất mà Bên B đã nhận tiền đặt cọc để chuyển nhượng cho Bên A thuộc quyền sử dụng hợp pháp của Bên B và không là tài sản bảo đảm cho khoản vay của bên B tại Ngân hàng.

– Tính đến thời điểm giao kết hợp đồng này bên B cam đoan nhà đất nêu trên không có tranh chấp, không nằm trong quy hoạch; chưa nhận tiền đặt cọc hay hứa bán cho bất kỳ ai; không bị kê biên để đảm bảo thi hành án.

– Bên B cam đoan sau ngày lập và ký Hợp đồng này, bên B không đưa tài sản nêu trên tham gia giao dịch nào dưới bất kỳ hình thức nào.

– Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối và không bị ép buộc.

– Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Giấy đặt cọc mua đất này.       

Điều 5. Điều khoản chung

  1. Hợp đồng này có hiệu lực ngay sau khi hai bên ký kết.
  2. Việc thanh toán tiền, bàn giao giấy tờ, thửa đất nền hải được lập thành văn bản và có xác nhận của hai bên.
  3. Các bên đã đọc nguyên văn bản Hợp đồng này, hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

Hợp đồng mua đất này gồm …. tờ, …. … trang và được lập thành ….…… bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ  ……… bản để thực hiện.

Các bên ký dưới đây để làm chứng và cùng thực hiện.

BÊN ĐẶT CỌC 

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN NHẬN ĐẶT CỌC 

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hợp đồng đặt cọc mua bán đất nền dự án

Bạn cần phải kiểm tra mọi thông tin trước khi ký hợp đồng đặt cọc. Trong trường hợp bạn muốn mua đất nền trước ngày mở bán thì bạn cần yêu cầu đưa ra hợp đồng trước để đọc các điều khoản. Trên hợp đồng đặt cọc buộc phải chi tiết và rõ ràng các nội dung như sau:

i) Thông tin của cả hai bên, bên bán và bên mua.

ii) Sản phẩm đặt cọc: Diện tich, giá cả...

iii) Số tiền đặt cọc.

iv) Điều khoản phạt hợp đồng nếu như bên bán không bán đúng sản phẩm như đã ký thì phải hoàn trả đền cọc.

v) Điều khoản nếu như bên mua không mua sẽ bị mất cọc.

vi) Thời hạn kỹ kết hợp đồng.

Đặc biệt hợp đồng đặt cọc phải đính kèm với phiếu thu tiền. Xác nhận số tiền đặt cọc mà bên mua đã đưa cho bên bán (phải có dấu đỏ của chủ đầu tư hoặc đơn vị uỷ quyền).

Một số giấy tờ cần chuẩn bị khi thực hiện hợp đồng đặt cọc.

Để thủ tục ký hợp đồng đặt cọc được hoàn tất bạn cần có thông tin trên CMND/CCCD. Bên cạnh đó bạn cũng cần chuẩn bị một số giấy tờ liên quan khác.

Hợp đồng mua bán đất nền dự án

Theo Luật đất đai trước khi đặt bút ký hợp đồng bạn cần phải đọc kỹ 8 nội dung sau:

i) Thông tin tổng quan về đất nền dự án. Bao gồm địa chỉ mảnh đất, diện tích, mục đích sử dụng đất ở hay đất thổ cư. Bạn phải xem thời hạn sử dụng và giá bán.

ii) Thời gian sẽ bàn giao đất.

iii) Thời gian sẽ bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

iv) Tiến độ thanh toán và tiến độ thi công.

v) Các khoản phạt khi mà chậm thanh toán đối với bên mua.

vi) Các khoản phạt khi bàn giao chậm. Ví dụ bàn giao chậm đất nền hay giấy chứng nhận đối với bên bán.

vii) Các điều khoản thanh lý hợp đồng.

viii) Các khoản phí phát sinh khác: phí nhượng hay lệ phí trước bạ.

Hợp đồng mua bán đất nền dự án Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực trên, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Sau khi đã đọc kỹ 8 nội dung trên chúng ta kỹ hợp đồng mua bán đất nền.

Các thông tin cần lưu ý khi ký kết hợp đồng

Trước khi ký kết hợp đồng mua bán đất nền dự án bạn cần phải lưu ý một số thông tin sau:

i) Tìm hiểu tổng quan về thông tin quy hoạch. Xem lô đất nền đó có trong diện quy hoạch gì hay không. Tiến hành kiểm tra khảo sát thực tế xem mảnh đất nền đó có phù hợp với mình hay không.

ii) Kiểm tra về thông tin diện tích đất, giá, các giấy tờ pháp lý đã đầy đủ chưa.

iii) Kiểm tra các thông tin cá nhân, thông tin thửa đất nền và hình thức sử dụng. 

iv) Các thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nền đã đầy đủ và đúng chưa. Kiểm tra lại lần nữa các thông tin đã đúng theo văn bản chuyển nhượng chưa. 

Đó cũng chính là một sô thông tin mọi người cần lưu ý trước khi thực hiện ký kết hợp đồng. Như vậy trước khi thực hiện mua bán đất nền dự án chúng ta cần phải lưu ý và nắm rõ các quy tắc. 

Mọi người cũng có thể tham khảo thêm về sự khác nhau giữa các loại đất nền trong bài viết tiếp theo của chúng tôi!

Hy vọng với những thông tin trên mọi người sẽ nắm được các nguyên tắc vàng khi đặt cọc và ký hợp đồng mua bán đất nền dự án. Nếu mọi người còn có bất kỳ thắc mắc nào hãy liên hệ Công ty Luật TNHH Everest. Chúng tôi sẽ giúp bạn tư vấn và giái đáp mọi thắc mắc. 

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.49997 sec| 1081.664 kb