Nhận nuôi con nuôi là gì? Lệ phí khi đăng ký nhận nuôi con nuôi năm 2022

Bởi Trần Thu Hoài - 17/03/2022
view 135
comment-forum-solid 0

Việc nuôi con nuôi đã tồn tại trong xã hội Việt Nam từ rất lâu đời. Việc nhận con nuôi được hình thành vì nhiều lý do và mục đích khác nhau, nhưng lý do chính là phổ biến nhất. Đó là vì lòng thương người, mong muốn được chăm sóc và giúp đỡ họ. những người có hoàn cảnh khó khăn không có ai chăm sóc, nuôi dưỡng. Hiện nay việc nhận và nhận con nuôi của cha mẹ nuôi diễn ra khá phổ biến, đó là lý do luật nuôi con nuôi ra đời đã phát huy được vai trò và ý nghĩa quan trọng. Bài viết dưới đây nhằm giúp bạn đọc hiểu được nuôi con nuôi là gì và mục đích, ý nghĩa và hệ quả của việc nuôi con nuôi trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

Nhận nuôi con nuôi là gì? Lệ phí khi đăng ký nhận nuôi con nuôi năm 2022 Nhận nuôi con nuôi là gì? Lệ phí khi đăng ký nhận nuôi con nuôi năm 2022

Nhận nuôi con nuôi là gì?

Theo Khoản 1 Điều 3 của Đạo luật nhận con nuôi năm 2010 việc áp dụng được xác định với nội dung cụ thể như sau:

"Nhận con nuôi là việc tạo ra cha mẹ và quan hệ với trẻ em giữa những người chấp nhận và người nhận nuôi."

Việc áp dụng được đào tạo và cung cấp đặc biệt để thiết lập mối quan hệ giữa cha mẹ và lâu dài bền vững vì lợi ích tốt nhất của các đối tượng nhận được con nuôi đảm bảo nhận con nuôi được thông qua chăm sóc và giáo dục trong một môi trường gia đình mới.

Hiện nay nhận con nuôi bao gồm: nhận con nuôi và thông qua quốc gia với các yếu tố nước ngoài.

Quy định pháp luật về nhận nuôi con nuôi

Nhận nuôi con nuôi là gì? Lệ phí khi đăng ký nhận nuôi con nuôi năm 2022 Nhận nuôi con nuôi là gì? Lệ phí khi đăng ký nhận nuôi con nuôi năm 2022

Ngoài ra Điều 1 Điều 67 của Luật Kết hôn và Gia đình cũng quy định nội dung sau:

"Nhận con nuôi là việc tạo ra các mối quan hệ của phụ huynh và chịu ảnh hưởng giữa việc áp dụng và con nuôi của đứa trẻ đảm bảo con nuôi được thông qua bảo trì và bảo trì và giáo dục theo đạo đức xã hội. "

Cần lưu ý rằng theo các bên được thông qua khi các bên đã trở thành cha mẹ nuôi và cha mẹ nhận nuôi giữa các bên sẽ có quyền của cha mẹ và nghĩa vụ đối với con cái của họ và ngược lại cho cha mẹ theo quy định hiện hành của pháp luật.

Hiện nay nhận con nuôi là rất phổ biến nhưng việc đăng ký nhận con nuôi rất ít được thực hiện. Hầu hết các vấn đề nhận nuôi của trẻ em theo cảm xúc. Khi nhận con nuôi các đối tượng chưa hiểu hết quyền và nghĩa vụ của mình cũng như của người được nhận làm con nuôi.

Cũng theo quy định tại khoản 1 Điều 50 Luật Nuôi con nuôi năm 2010 đối với việc nuôi con nuôi giữa các công dân Việt Nam trước ngày 01 tháng 01 năm 2011 kể từ ngày Luật Nuôi con nuôi có hiệu lực thi hành. chưa đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì có thể đăng ký trong thời hạn năm năm kể từ ngày Luật nuôi con nuôi năm 2010 có hiệu lực nếu có đủ các điều kiện sau:; Khi luật nuôi con nuôi có hiệu lực vào năm 2010 quan hệ cha mẹ

- Con cái vẫn tồn tại và cả hai bên vẫn còn sống.

- Giữa cha mẹ nuôi và con nuôi có quan hệ chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục nhau như cha mẹ với con đẻ.

Trong trường hợp các bên đã đăng ký việc nuôi con nuôi mối quan hệ xác nhận sẽ nảy sinh giữa người nhận con nuôi và người được nhận con nuôi trước pháp luật. Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ và con giữa người nhận con nuôi và người được nhận làm con nuôi được Nhà nước ta công nhận và bảo vệ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Xem thêm: Quyền lợi nuôi con dưới 1 tuổi

Lệ phí khi đăng ký nhận nuôi con nuôi

Nhận nuôi con nuôi là gì? Lệ phí khi đăng ký nhận nuôi con nuôi năm 2022 Nhận nuôi con nuôi là gì? Lệ phí khi đăng ký nhận nuôi con nuôi năm 2022

Đối với đăng ký nhận nuôi con nuôi trong nước

Mức thu lệ phí đăng ký nuôi con nuôi trong nước: 400.000 đồng trường hợp.

Đối với đăng ký nhận nuôi con nuôi nước ngoài

1. Mức thu lệ phí đăng ký nuôi con nuôi:

b) Mức thu lệ phí đăng ký nuôi con nuôi đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thường trú nhân nước ngoài nhận công dân Việt Nam làm con nuôi: 9.000.000 đồng trường hợp.

c) Đối với trường hợp trẻ em có quốc tịch Việt Nam làm con nuôi người nước ngoài thường trú tại Việt Nam làm con nuôi: 4.500.000 đồng trường hợp.

d) Đối với trường hợp người nước ngoài cư trú ở khu vực iên giới của nước láng giềng với trẻ em Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới Việt Nam làm con nuôi: 4.500.000 đồng trường hợp.

đ) Biểu phí đăng ký nuôi con nuôi tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài: 150 USD trường hợp. Các khoản phí này được quy đổi ra đồng tiền của nước sở tại theo tỷ giá bán đô la Mỹ do ngân hàng nơi cơ quan đại diện Việt Nam tại nước này mở tài khoản công bố.

2. Lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài như sau:

a) Lệ phí cấp giấy phép lần đầu: 65.000.000 đồng giấy phép;

b) Lệ phí gia hạn giấy phép: 35.000.000 đồng giấy phép.

Xem thêm: Nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Những trường hợp được miễn giảm phí khi đăng ký nhận nuôi con nuôi

Nhận nuôi con nuôi là gì? Lệ phí khi đăng ký nhận nuôi con nuôi năm 2022 Nhận nuôi con nuôi là gì? Lệ phí khi đăng ký nhận nuôi con nuôi năm 2022

1. Miễn lệ phí đăng ký nuôi con nuôi trong các trường hợp sau đây:

a) Cha dượng mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng làm con nuôi; cô dì chú bác cậu ruột cậu ruột cậu ruột cậu ruột dì ruột cháu ruột;

b) Đối tượng nhận trẻ em làm con nuôi sau đây: Trẻ em khuyết tật nhiễm HIV AIDS bệnh nan y theo quy định của pháp luật về nuôi con nuôi và các văn bản chính sách;

c) Người có công với cách mạng làm con nuôi.

2. Giảm lệ phí đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài trong các trường hợp sau đây:

a) Cha vợ mẹ vợ nhận con nuôi của vợ chồng; cô dì chú bác ruột nhận cháu làm con nuôi được giảm 50% lệ phí đăng ký nuôi con nuôi ở nước ngoài;

b) Trường hợp nhận nuôi hai con nuôi trở lên là anh chị em ruột kể từ con thứ hai trở lên được giảm 50% lệ phí đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài;

c) Trường hợp việc áp dụng thuộc hai trường hợp quy định tại điểm a và khoản này thì người nộp thuế có thể lựa chọn áp dụng hình thức giảm thuế quy định tại điểm a hoặc điểm khoản này.

3. Miễn lệ phí đăng ký nuôi con nuôi trong trường hợp đăng ký lại việc nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật về nuôi con nuôi.

Cơ quan nào thu phí khi đăng ký nhận nuôi con nuôi?

Nhận nuôi con nuôi là gì? Lệ phí khi đăng ký nhận nuôi con nuôi năm 2022 Nhận nuôi con nuôi là gì? Lệ phí khi đăng ký nhận nuôi con nuôi năm 2022

Cơ quan thu lệ phí: Ủy ban nhân dân cấp thị xã thu lệ phí lệ phí đăng ký nuôi con nuôi trong nước đối với trường hợp người nước ngoài cư trú ở khu vực iên giới của nước láng giềng thường trú nhận trẻ em Việt Nam ở khu vực iên giới của Việt Nam làm con nuôi. Bộ Tư pháp thu lệ phí trong trường hợp người nước ngoài thường trú tại Việt Nam nhận trẻ em là công dân Việt Nam làm con nuôi.

Cục Con nuôi (Bộ Tư pháp) thu lệ phí đăng ký việc nuôi con nuôi ở nước ngoài trừ trường hợp nêu trên; lệ phí cấp phép và gia hạn tổ chức con nuôi nước ngoài. Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thu lệ phí đăng ký nhận con nuôi tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Xem thêm: Nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn

Trần Thu Hoài

Trần Thu Hoài

https://everest.org.vn/chuyen-vien-tran-thu-hoai "Chuyên viên Trần Thị Thu Hoài tham gia Công ty Luật TNHH Everest từ năm 2020 đến nay. Các vụ án nổi bật Chuyên viên Trần Thị Thu Hoài đã trực tiếp tham gia và hỗ trợ: Thu hồi đất nông nghiệp của các hộ dân tại Cát Hải, Hải Phòng. "

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.18533 sec| 1061.484 kb