Mức phạt tù đối với tội cố ý gây thương tích quy định thế nào?

Bởi Trần Thu Thủy - 10/07/2020
view 604
comment-forum-solid 0

Hiện nay, tình trạng tội phạm về tội cố ý gây thương tích ngày càng diễn ra nhiều với diễn biến phức tạp về quy mô, tính chất, mức độ. Để có thể kết luận một người có phải tội phạm của tội này hay không thì phải xem có đủ yếu tố cấu thành nên tội này hay không và từ đó đưa ra các biện pháp chế tài phù hợp để điều chỉnh, bảo vệ cho quyền, lợi ích hợp pháp của người bị xâm phạm.

Mức phạt tù Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Thứ nhất, về chủ thể của tội phạm

Chủ thể của tội cố ý gây thương tích là cá nhân có năng lực trách nhiệm hình sự và thực hiện hành vi với lỗi cố ý.

Độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự của cá nhân về tội cố ý gây thương tích là người từ đủ 16 tuổi trở lên và người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chỉ chịu trách nhiệm về tội này khi thuộc tội phạm rất nguy hiểm hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Cá nhân không phải chịu trách nhiệm hình sự trong tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự, đó là: khi đang thực hiện hành vi phạm tội người này đang mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi. Khi lâm vào tình trạng này, cần có xác nhận của cơ sở bệnh viện đủ trình độ hoặc kết luận của giám định pháp y đủ thẩm quyền luật định thì mới thuộc trường hợp không phải chịu trách nhiệm hình sự.

Vậy nên, cá nhân có lỗi cố ý thực hiện hành vi gây thương tích hoặc tổn hại cho người khác có đủ độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự và không thuộc trường hợp “tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự” thì sẽ đáp ứng được điều kiện về mặt chủ thể của tội này.

Thứ hai, về mặt khách quan của tội phạm

(i) Hành vi khách quan của tội phạm

Tội cố ý gây thương tích có hành vi khách quan là hành vi nguy hiểm cho xã hội. Hành vi này được thể hiện trong nhận thức và điều khiển hành vi của người phạm tội để khiến cho người khác bị thương tích hoặc tổn hại về sức khỏe. Vì vậy, nhiều cá nhân cùng thực hiện tội phạm này, những cá nhân đó có một trong các hành vi của người thực hành, người tổ chức, người xúi giục, người giúp sức đều là hành vi của tội phạm này.

Những hành vi có dấu hiệu của tội phạm tuy nhiên mức độ nguy hiểm gây ra cho xã hội không đáng kể thì không phải tội phạm và sẽ xử lý bằng các biện pháp khác như xử phạt hành chính được với mức xử phạt do Chính phủ quy định.

(ii) Cách thức thực hiện hành vi phạm tội

Cần xác định được người phạm tội sử dụng phương tiện, công cụ hay dùng cách thức nào và gây ra thương tích đối với nạn nhân tại vị trí nào và với mức độ hành vi tấn công ra sao để quyết định người này có đủ yếu tố về mặt khách quan cấu thành tội cố ý gây thương tích hay không.

Để phân biệt mong muốn gây thương tích và mong muốn giết người khác cần làm rõ được các yếu tố:

Phương tiện, công cụ sử dụng có tính sát thương cao hay không: người phạm tội chỉ lựa chọn phương tiện ít nguy hiểm đến tính mạng (ví dụ sử dụng tay, chân, gậy guộc,…) hay có sử dụng phương tiện, công cụ có tính chất gây sát thương cao nhưng vị trí tấn công không phải vị trí chí mạng, cường độ không lớn (việc sử dụng vũ khí này sẽ là tình tiết định khung hình tăng nặng của tội phạm)

Vị trí tấn công: tấn công vào những vị trí không xung yếu trên cơ thể nạn nhân (nơi xung yếu trên cơ thể thường là vùng đầu, vùng ngực, vùng cổ,…)

Thực hiện hành vi với cường độ, mức độ tấn công có nhiều, mạnh hay không: việc tấn công liên tục, mạnh vào một vị trí của nạn nhân có thể sẽ không được coi là tội cố ý gây thương tích nữa mà chuyển sang tội cố ý giết người.

(iii) Hậu quả của tội phạm: Hậu quả của tội cố ý gây thương tích cho người khác là để lại vết thương và được xác nhận bằng kết quả giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể của nạn nhân.

Thứ ba, về mặt chủ quan của tội phạm

Người phạm tội thực hiện hành vi với mong muốn hay để mặc cho kết quả xảy ra, mong muốn cho người khác bị thương tích hoặc tổn hại về sức khỏe.

Thứ tư, về khách thể của tội phạm

Xâm phạm đến khách thể của tội phạm là việc xâm phạm đến lĩnh vực được pháp luật Việt Nam bảo vệ mà theo quy định của Bộ luật Hình sự thì phải bị xử lý hình sự. Khách thể của tội cố ý gây thương tích đó là quyền được pháp luật bảo vệ về sức khỏe.

Hiện nay, khi có đầy đủ các yếu tố cấu thành nên tội phạm nêu trên thì chủ thể thực hiện tội cố ý gây thương tích cho người khác sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015 như sau:

Phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm nếu gây thương tích hoặc gây tổn hại cho người khác mà thuộc một trong các trường hợp:

(i) Tỷ lệ tổn thương cơ thể của người bị hại từ 11% đến 30%

(ii) Hoặc tỷ lệ tổn thương cơ thể người bị hại dưới 11% nhưng người này sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm, thủ đoạn có khả năng gây nguy hại cho nhiều người; dùng axit nguy hiểm, hóa chất nguy hiểm; thực hiện hành vi với ông, bà, cha, mẹ, thầy cô giáo, người nuôi dưỡng, người chữa bệnh của người này, người dưới 16 tuổi, người già yếu, người ốm đau, người không có khả năng tự vệ, phụ nữ mà biết là có thai, người đang thi hành công vụ; thực hiện hành vi có tổ chức; lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để thực hiện hành vi phạm tội; vẫn đang trong thời gian đang bị giữ, tạm giữ, tạm giam, đang thi hành quyết định, bản án của Tòa án như phạt tù, giáo dục tại trường giáo dưỡng, đang thực hiện quyết định xử lý vi phạm hành chính như đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc; là người thuê hoặc được thuê gây thương tích, tổn hại cho người khác; thực hiện hành vi với tính chất côn đồ.

Phạt tù từ 02 năm đến 06 năm nếu gây thương tích hoặc gây tổn hại cho người khác mà thuộc một trong các trường hợp:

(i) Tỷ lệ tổn thương cơ thể của người bị hại từ 31% đến 60%;

(ii) Có 02 người bị hại trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 11% đến 60%;

(iii) Phạm tội 02 lần trở lên;

(iv) Tái phạm nguy hiểm;

(v) Tỷ lệ tổn thương cơ thể của người bị hại từ 11% đến 30% nhưng người này sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm, thủ đoạn có khả năng gây nguy hại cho nhiều người; dùng axit nguy hiểm, hóa chất nguy hiểm; thực hiện hành vi với ông, bà, cha, mẹ, thầy cô giáo, người nuôi dưỡng, người chữa bệnh của người này, người dưới 16 tuổi, người già yếu, người ốm đau, người không có khả năng tự vệ, phụ nữ mà biết là có thai, người đang thi hành công vụ; thực hiện hành vi có tổ chức; lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để thực hiện hành vi phạm tội; vẫn đang trong thời gian đang bị giữ, tạm giữ, tạm giam, đang thi hành quyết định, bản án của Tòa án như phạt tù, giáo dục tại trường giáo dưỡng, đang thực hiện quyết định xử lý vi phạm hành chính như đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc; là người thuê hoặc được thuê gây thương tích, tổn hại cho người khác; thực hiện hành vi với tính chất côn đồ.

Phạt tù từ 05 năm đến 10 năm nếu gây thương tích hoặc tổn hại sức khỏe cho người khác mà thuộc một trong các trường hợp

(i) Tỷ lệ tổn thương cơ thể của người bị hại từ 61% trở lên và không có vết thương làm biến dạng vùng mặt;

(ii) Có 02 người bị hại trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%;

(iii) Tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31 % đến 60% nhưng người này sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm, thủ đoạn có khả năng gây nguy hại cho nhiều người; dùng axit nguy hiểm, hóa chất nguy hiểm; thực hiện hành vi với ông, bà, cha, mẹ, thầy cô giáo, người nuôi dưỡng, người chữa bệnh của người này, người dưới 16 tuổi, người già yếu, người ốm đau, người không có khả năng tự vệ, phụ nữ mà biết là có thai, người đang thi hành công vụ; thực hiện hành vi có tổ chức; lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để thực hiện hành vi phạm tội; vẫn đang trong thời gian đang bị giữ, tạm giữ, tạm giam, đang thi hành quyết định, bản án của Tòa án như phạt tù, giáo dục tại trường giáo dưỡng, đang thực hiện quyết định xử lý vi phạm hành chính như đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc; là người thuê hoặc được thuê gây thương tích, tổn hại cho người khác; thực hiện hành vi với tính chất côn đồ;

(iv) Có 02 người bị hại trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 11% đến 30% nhưng người này sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm, thủ đoạn có khả năng gây nguy hại cho nhiều người; dùng axit nguy hiểm, hóa chất nguy hiểm; thực hiện hành vi với ông, bà, cha, mẹ, thầy cô giáo, người nuôi dưỡng, người chữa bệnh của người này, người dưới 16 tuổi, người già yếu, người ốm đau, người không có khả năng tự vệ, phụ nữ mà biết là có thai, người đang thi hành công vụ; thực hiện hành vi có tổ chức; lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để thực hiện hành vi phạm tội; vẫn đang trong thời gian đang bị giữ, tạm giữ, tạm giam, đang thi hành quyết định, bản án của Tòa án như phạt tù, giáo dục tại trường giáo dưỡng, đang thực hiện quyết định xử lý vi phạm hành chính như đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc; là người thuê hoặc được thuê gây thương tích, tổn hại cho người khác; thực hiện hành vi với tính chất côn đồ.

Phạt tù từ 07 năm đến 14 năm nếu gây thương tích hoặc tổn hại sức khỏe cho người khác mà thuộc một trong các trường hợp

(i) Làm chết người;

(ii) Tỷ lệ tổn thương cơ thể của người bị hại từ 61% trở lên và bị biến dạng vùng mặt;

(iii) Có 02 người bị hại trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên;

(iv) Tỷ lệ tổn thương cơ thể của người bị hại từ 61 % trở lên nhưng người này sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm, thủ đoạn có khả năng gây nguy hại cho nhiều người; dùng axit nguy hiểm, hóa chất nguy hiểm; thực hiện hành vi với ông, bà, cha, mẹ, thầy cô giáo, người nuôi dưỡng, người chữa bệnh của người này, người dưới 16 tuổi, người già yếu, người ốm đau, người không có khả năng tự vệ, phụ nữ mà biết là có thai, người đang thi hành công vụ; thực hiện hành vi có tổ chức; lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để thực hiện hành vi phạm tội; vẫn đang trong thời gian đang bị giữ, tạm giữ, tạm giam, đang thi hành quyết định, bản án của Tòa án như phạt tù, giáo dục tại trường giáo dưỡng, đang thực hiện quyết định xử lý vi phạm hành chính như đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc; là người thuê hoặc được thuê gây thương tích, tổn hại cho người khác; thực hiện hành vi với tính chất côn đồ.

(v) Có 02 người bị hại trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60% nhưng người này sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm, thủ đoạn có khả năng gây nguy hại cho nhiều người; dùng axit nguy hiểm, hóa chất nguy hiểm; thực hiện hành vi với ông, bà, cha, mẹ, thầy cô giáo, người nuôi dưỡng, người chữa bệnh của người này, người dưới 16 tuổi, người già yếu, người ốm đau, người không có khả năng tự vệ, phụ nữ mà biết là có thai, người đang thi hành công vụ; thực hiện hành vi có tổ chức; lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để thực hiện hành vi phạm tội; vẫn đang trong thời gian đang bị giữ, tạm giữ, tạm giam, đang thi hành quyết định, bản án của Tòa án như phạt tù, giáo dục tại trường giáo dưỡng, đang thực hiện quyết định xử lý vi phạm hành chính như đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc; là người thuê hoặc được thuê gây thương tích, tổn hại cho người khác; thực hiện hành vi với tính chất côn đồ.

Phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân nếu thuộc một trong các trường hợp

(i) Làm chết 02 người trở lên;

(ii) Có 02 người bị hại trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên nhưng người này sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm, thủ đoạn có khả năng gây nguy hại cho nhiều người; dùng axit nguy hiểm, hóa chất nguy hiểm; thực hiện hành vi với ông, bà, cha, mẹ, thầy cô giáo, người nuôi dưỡng, người chữa bệnh của người này, người dưới 16 tuổi, người già yếu, người ốm đau, người không có khả năng tự vệ, phụ nữ mà biết là có thai, người đang thi hành công vụ; thực hiện hành vi có tổ chức; lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để thực hiện hành vi phạm tội; vẫn đang trong thời gian đang bị giữ, tạm giữ, tạm giam, đang thi hành quyết định, bản án của Tòa án như phạt tù, giáo dục tại trường giáo dưỡng, đang thực hiện quyết định xử lý vi phạm hành chính như đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc; là người thuê hoặc được thuê gây thương tích, tổn hại cho người khác; thực hiện hành vi với tính chất côn đồ.

Bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm nếu thuộc một trong các trường hợp

(i) Chuẩn bị vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm, a-xít nguy hiểm, hóa chất nguy hiểm nhằm gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác;

(ii) Thành lập hoặc tham gia nhóm tội phạm nhằm gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.net.vn

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.19632 sec| 1052.664 kb