Tài sản được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân được chia thế nào khi ly hôn?

0
403
5/5 - (1 bình chọn)

Tài sản được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân, khi ly hôn sẽ không bị chia. Trường hợp, tài sản được tặng cho riêng nhưng có thỏa thuận nhập vào khối tài sản chung của vợ chồng thì khi ly hôn sẽ được chia đôi.

Bài viết được thực hiện bởi: Luật gia Trần Thị Thu Hoài – Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn vấn (24/7): 1900 6198

Quy định về tài sản riêng của vợ chồng

Tài sản bao gồm: tiền, vật, giấy tờ có giá và quyền tài sản (hay nói cách khác là: động sản và bất động sản). Tài sản hình thành trong tương lai nếu có sự chứng minh hợp pháp cũng được xem là một loại tài sản.

Tại Điều 43 Luật hôn nhân gia đình năm 2014 có quy định về tài sản riêng của vợ, chồng như sau: “Điều 43. Tài sản riêng của vợ chồng: 1.Tài sản riêng của vợ chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn, tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại Điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng”.

Như vậy, vợ, chồng có quyền có tài sản riêng, tài sản riêng của vợ, chồng bao gồm: Tài sản có trước khi kết hôn; được thừa kế riêng, được tặng cho riêng, được chia riêng trong thời kỳ hôn nhân (theo quy định tại Điều 38, 39, 40 của Luật hôn nhân gia đình năm 2014); Tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng; Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vơ, chồng, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 33 và Khoản 1 Điều 40 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014; Tài sản mà vợ hoặc chồng xác lập là sở hữu riêng theo bản án, quyết định của Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác có hiệu lực pháp luật; Khoản trợ cấp mà vợ, chồng được nhận theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.

Vợ chồng có quyền lựa chọn áp dụng chế độ tài sản theo luật định hoặc chế độ tài sản theo thỏa thuận, có quyền nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung. Trường hợp lựa chọn áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận thì vợ chồng có thể thỏa thuận về xác định tài sản theo một trong các nội dung: Tài sản giữa vợ và chồng bao gồm tài sản chung và tài sản riêng của vợ, chồng; Giữa vợ và chồng không có tài sản riêng của vợ, chồng mà tất cả tài sản do vợ, chồng có được trước khi kết hôn hoặc trong thời kỳ hôn nhân đều thuộc tài sản chung; Giữa vợ và chồng không có tài sản chung mà tất cả tài sản do vợ, chồng có được trước khi kết hôn và trong thời kỳ hôn nhân thuộc sở hữu riêng của người có được tài sản đó; Xác định theo thỏa thuận khác của vợ chồng.

Chế độ tài sản và việc xác định đâu là tài sản riêng, đâu là tài sản chung của vợ chồng là một công việc hết sức quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích của các bên trong quan hệ hôn nhân hoặc đang định hướng đến mối quan hệ này.

Tài sản được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân được chia thế nào khi ly hôn?

Theo quy định, các tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung vợ chồng. Trừ trường hợp người được tặng cho có căn cứ chứng minh được đó là tài sản được tặng cho riêng mình. Khi ly hôn, nếu có phát sinh tranh chấp về tài sản giữa vợ chồng; người được tặng cho phải chứng minh được tài sản đó được tặng cho riêng mình; mà không phải tặng cho cả hai vợ chồng. Việc xác định tài sản đó là tài sản chung hay tài sản riêng phải phụ thuộc vào hợp đồng tặng cho tài sản; và thỏa thuận của vợ chồng. Nếu hợp đồng tặng cho tài sản nêu rõ tài sản đó được tặng riêng cho riêng vợ hoặc riêng chồng; thì tài sản đó là tài sản riêng của vợ hoặc chồng. Nếu người được tặng cho chứng minh được tài sản đó là tài sản riêng của mình và không đồng ý nhập tài sản đó vào làm tài sản chung; thì người được tặng cho không phải chia cho vợ hoặc chồng khi ly hôn. Như vậy đối chiếu theo quy định tại Điều 43 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 nêu trên thì có các trường hợp như sau:

Thứ nhất:Trong trường hợp sau khi được tặng cho riêng tài sản nếu vợ hoặc chồng không thỏa thuận về việc nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung của vợ chồng thì khi ly hôn tài sản đó vẫn là tài sản riêng của vợ hoặc chồng. Theo đó, trong trường hợp này tài sản này khi ly hôn sẽ không được chia.

Thứ hai: Trong trường hợp sau khi nhận tài sản, vợ hoặc chồng đồng ý và có thỏa thuận về việc nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung thì khi ly hôn, phần tài sản này sẽ được xác định là tài sản chung và phân chia theo quy định về tài sản chung. Cụ thể phân chia theo thỏa thuận hoặc chia đôi nếu không thỏa thuận được.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây