Cách tổng hợp hình phạt theo quy định của pháp luật hiện hành!

Bởi Trần Thu Hoài - 24/09/2021
view 413
comment-forum-solid 0

Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin chi tiết đến các bạn về cách tổng hợp hình phạt theo quy định của pháp luật hiện hành giúp mọi người hiểu thêm về vấn đề trên.

Cách tổng hợp hình phạt theo quy định của pháp luật hiện hành! Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật hình sự, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Hình phạt là gì? 

Theo quy định ban hành tại Điều 30, 31 Bộ Luật hình sự năm 2015 thì khái niệm hình phạt được hiểu như sau:

Hình phạt được xem là biện pháp cưỡng chế nghiệm khắc nhất của Nhà nước được quy định cụ thể trong Bộ luật này, do Tòa án quyết định áp dụng đối với người hoặc pháp nhân thương mại phạm tội nhằm tiến hành tước bỏ hoặc hạn chế quyền, lợi ích của người, pháp nhân thương mại đó.

Hình phạt được ban hành không chỉ nhằm mục đích trừng trị người, pháp nhân thương mại phạm tội mà còn có tác dụng giáo dục họ ý thức tuân theo pháp luật và các quy tắc trong cuộc sống, ngăn ngừa họ thực hiện hành vi phạm tội mới; giáo dục người, pháp nhân thương mại khác phải tôn trọng pháp luật, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm.

Có thể bạn quan tâm: Các loại hình phạt

Tổng hợp hình phạt là gì?

Khái niệm tổng hợp hình phạt

Tổng hợp hình phạt là phương thức xác định hình phạt chung cho người bị tuyên nhiều hình phạt.

Trường hợp phải tiến hành xác định hình phạt chung có thể là:

(i) Người phạm tội bị xét xử cùng một lần về nhiều tội, vì vậy đã bị tuyên nhiều hình phạt chính khác nhau và kèm theo đó có thể là các hình phạt bổ sung. Để tiến hành thi hành án, tòa án phải tổng hợp đầy đủ các hình phạt chính cũng như các hình phạt bổ sung thành các hình phạt chung.

(ii) Trường hợp người phạm tội đã có bản án kết tội kèm theo hình phạt và lại tiếp tục bị tuyên tiếp một bản án khác với hình phạt kèm theo. Để bản án có thể thi hành thì phía tòa án phải tiến hành tổng hợp hình phạt đã tuyên với hình phạt mới tuyên thành hình phjat chung.

Trường hợp thứ nhất được gọi là trường hợp tổng hợp hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội. Trường hợp thứ hai là trường hợp tổng hợp hình phạt của nhiều bản án.

Hình phạt sẽ được tổng hợp dựa trên cơ sở là các hình phạt được tuyên. Đối với trường hợp đang trong quá trình chấp hành hình phạt nhưng lại phạm tội mới nên bị xét xử và bị tuyên án thêm hình phạt mới thì cơ sở để tổng hợp hình phạt sẽ là phần còn lại của hình phạt cũ và hình phạt mới.

Nguyên tắc tổng hợp hình phạt

Việc tổng hợp hình phạt có thể dựa trên các nguyên tắc sau:

(i) Nguyên tắc thu hút - nguyên tắc cho phép áp dụng hình phạt nặng nhất là hình phạt chung (hình phạt nặng nhất sẽ thu hút các hình phạt khác);

(ii) Dựa trên nguyên tắc cộng một phần - nguyên tắc cho phép việc tiến hành cộng hình phạt cao nhất với một phần hình phạt còn lại thành hình phạt chung;

(iii) Nguyên tắc cộng toàn bộ được xem là nguyên tắc cho phép cộng toàn bộ các hình phạt để có hình phạt chung.

Khi tổng hợp hình phạt cần chú ý những vấn đề sau:

(i) Để tiến hành tổng hợp có thể đối các hình phạt khác nhau về thành cùng loại. Luật hình sự Việt Nam chỉ cho phép việc đổi cải tại không giam giữ thành hình phạt tù để tổng hợp hình phạt từ còn lại (lệ quy đổi là 3:1);

(iii) Khi ba nguyên tắc trên không thể áp dụng được thì điều đó có nghĩa là không có tổng hợp hình phạt để có hình phạt chung mà các hình phạt phải được chấp hành cùng lúc. Có thể coi đây là nguyên tắc thứ tư - nguyên tắc cùng tồn tại;

(iii) Nguyên tắc thứ ba được Luật hình sự Việt Năm công nhận là nguyên tắc ưu tiên bắt buộc. Chỉ trường hợp không áp dụng được nguyên tắc này thì mới áp dụng các nguyên tắc còn lại. Điều này được thể hiện rõ ràng trong các quy định cụ thể của Bộ luật hình sự.

Tổng hợp hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội

Phạm nhiều tội là gì? 

Phạm nhiều tội là thực hiện hành vi phạm tội, mỗi hành vi sẽ cấu thành một tội phạm độc lập hoặc chỉ thực hiện một hành vi và hành vi đó cấu thành nhiều tội phạm khác nhau.

Sự khác nhau giữa phạm nhiều tội và phạm tội nhiều lần?

Tiêu chíPhạm nhiều tộiPhạm tội nhiều lần (Phạm tội 02 lần tr lên)
Khái niệmViệc thực hiện nhiều hành vi phạm tội được xem là phạm nhiều tội, mỗi hành vi cấu thành một tội phạm độc lập hoặc chỉ thực hiện duy nhất một hành vi và hành vi đó cấu thành nhiều tội phạm khác nhau.Phạm tội nhiều lần được hiểu là trường hợp bị can ngăn đã thực hiện nhiều hành vi phạm tội, những hành vi đó đều cấu thành cùng một loại tội phạm (xâm phạm cùng một khách thể) và chưa có hành vi nào bị tiến hành truy cứu trách nhiệm hình sự đồng thời các hành vi đó đều chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.
Khách thể bị xâm phạmXâm phạm vào nhiều khách thể khác nhau.Xâm phạm vào cùng một khách thể.
Thời Điểm thực hiện các hành viCác hành vi có thể được tiến hành thực hiện vào cùng một thời điểm hoặc vào các thời điểm khác nhau.Thời điểm xảy ra các hanh vi là khác nhau
Quyết định hình phạtTiến hành xem xét, quyết định tội danh và hình phạt đối với từng hành vi cụ thể, sau đó tổng hợp hình phạt của bản án.

(Việc quyết định hình phạt trong trường hợp phạm tội được quy định cụ thể tại Điều 55 và 56 của Bộ luật Hình sự năm 2015)

 

Chỉ bị tiến hành xét xử về một tội danh duy nhất, nhưng sẽ bị xem xét quyết định hình phạt ở tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự hoặc tình tiết định khung hình phạt.

 

Quy định pháp luật về tổng hợp hình phạt khi phạm nhiều tội

Điều 55 đã ban hành quy định về Quyết định hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội

Khi tiến hành việc xét xử cùng 01 lần một người phạm nhiều tội, Tòa án sẽ quyết định hình phạt cụ thể đối với từng tội và tổng hợp hình phạt dựa theo quy định sau đây:

Đối với hình phạt chính:

a) Nếu các hình phạt đã tuyên cùng là cải tạo không giam giữ hoặc cùng là tù có thời hạn, thì các hình phạt đó được cộng lại thành hình phạt chung; hình phạt chung không được vượt quá 03 năm đối với hình phạt cải tạo không giam giữ, 30 năm đối với hình phạt tù có thời hạn;

(i) Trường hợp các hình phạt đã tuyên đều là cải tạo không giam giữu hoặc đều là từ có thời hạn thì các hình phạt đó sẽ được cộng lại thành hình phạt chung; hình phạt chung sẽ không được phép vượt quá mức 03 năm đối với hình phạt cải tạo không giam giữ, 30 năm đối với hình phạt tù có thời hạn;

(ii) Đối với các hình phạt đã tuyên là cải tạo không giam giữ, tù có thời hạn thì hình phạt cải tạo không giam giữ sẽ được chuyển đổi sang thành hình phạt tù dựa theo tỷ lệ cứ 03 ngày cải tạo không giam giữ được chuyển đối thành 01 ngày tù để tổng hợp hình phạt chung dựa theo quy định ban hành tại điểm a khoản 1 Điều này; 

(iii) Trường hợp hình phạt nặng nhất trong số các hình phạt đã được tuyên là tù chung thân thì hình phạt chung ở đây sẽ là tù chung thân;

(iii) Trong số các hình phạt đã tuyên có hình phạt nặng nhất là tử hình thì hình phạt chung sẽ là tử hình;

(iv) Đối với các loại hình phạt khác sẽ phạt tiền không tổng hợp; các khoản tiền phạt sẽ được cộng lại lại thành hình phạt chung;

(v) Các loại hình phạt khác sẽ bị tiến hành trục xuất không tổng hợp;

Đối với hình phạt bổ sung:

(i) Trường hợp các hình phạt đã tuyên thuộc cùng một loại thì hình phạt chung sẽ được quyết định trong giới hạn so Bộ luật này quy định cụ thể đối với loại hình phạt đó; riêng đối với hình phạt tiền thì các khoản tiền phạt sẽ được cộng lại thành hình phạt chung;

(ii) Trong trường hợp các hình phạt đã tuyên khác loại thì người bị kết án sẽ phải chấp hành toàn bộ các hình phạt đã tuyên.

Tổng hợp hình phạt bởi nhiều bản án

Thẩm quyền tổng hợp hình phạt của nhiều bản án

Tổng hợp hình phạt của nhiều bản án được quy định chi tiết tại Điều 56 Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Quy định pháp luật về tổng hợp hình phạt bởi nhiều bản án

Điều 56 đã ban hành quy định về Tổng hợp hình phạt của nhiều bản án

(i) Trường hợp một người đang thực hiện chấp hành một bản án mà lại bị tiến hành xét xử về tội đã phạm phải trước khi bản án được tuyên thì Tòa án sẽ quyết định hình phạt đối với tội đang trong quá trình xét xử, sau đó quyết định hình phạt ching dựa theo quy đinh tại Điều 55 của Bộ Luật này.

Thời gian đã chấp hành hình phạt của bản án trước sẽ được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt chung.

(iii) Khi tiến hành xét xử một người đang trong thời gian chấp hành một bản án mà lại có hành vi thực hiện phạm tội mới thì Tòa án sẽ quyết định hình phạt đối với tội mới; sau đó tổng hợp với phần hình phạt chưa chấp hành của bán án trước đó rồi mới quyết định hình phạt chung dựa theo quy định cụ thể tại Điều 55 của Bộ Luật này.

(iii) Trong trường hợp một người phải chấp hành nhiều bản án đã có hiệu lực của pháp luật mà các hình phạt của các bản án chưa được tổng hợp thì phía Chánh án Tòa án có thẩm quyền phải ra quyết định tổng hợp hình phạt của các bản án dựa theo quy định tại Khoản 1 và khoản 2 thuộc Điều này.

Có thể bạn quan tâm Tù chung thân là gì?

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

Trần Thu Hoài

Trần Thu Hoài

https://everest.org.vn/chuyen-vien-tran-thu-hoai "Chuyên viên Trần Thị Thu Hoài tham gia Công ty Luật TNHH Everest từ năm 2020 đến nay. Các vụ án nổi bật Chuyên viên Trần Thị Thu Hoài đã trực tiếp tham gia và hỗ trợ: Thu hồi đất nông nghiệp của các hộ dân tại Cát Hải, Hải Phòng. "

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.57651 sec| 1081.461 kb