Pháp luật là gì? Những đặc điểm của pháp luật

Bởi Nguyễn Thị Ngân - 08/06/2022
view 50
comment-forum-solid 0

Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự có tính chất ràng buộc phổ biến do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận và bảo đảm thực thi, thể hiện ý chí của giai cấp thống trị và là nhân tố điều chỉnh sự phát triển của các quan hệ xã hội phù hợp với lợi ích của giai cấp họ.

Pháp luật là gì? Những đặc điểm của pháp luật Pháp luật là gì? Những đặc điểm của pháp luật

Trong cuộc sống hàng ngày, thuật ngữ “Luật” chắc hẳn không còn quá xa lạ với mọi người. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa hiểu Pháp là gì? Đặc điểm của pháp luật cũng như Vai trò của pháp luật đối với xã hội là gì? Vì vậy, với nội dung bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ giải đáp để giúp bạn đọc giải đáp vấn đề đặc điểm của pháp luật này.

Pháp luật là gì?

Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do Nhà nước ấn định, ban hành hoặc thừa nhận, việc thực hiện là bắt buộc và việc thực hiện được bảo đảm bằng các biện pháp giáo dục, cưỡng chế nhằm điều chỉnh pháp luật và các quan hệ xã hội, bảo vệ quyền và quyền lợi của giai cấp họ.

Qua đó, chúng ta có thể thấy rằng định nghĩa về quyền bao gồm các yếu tố như:

Thứ nhất: Pháp luật được xác định là hệ thống các quy tắc xử sự chung, bao gồm các chuẩn mực pháp lý và đạo đức, được áp dụng trên phạm vi toàn quốc cho mọi chủ thể của xã hội.

Thứ hai: pháp luật nói chung là ràng buộc và việc thực hiện nó được đảm bảo. Nói cách khác, đối với các quy định của pháp luật được áp dụng chung trong cộng đồng, chủ thể không có quyền đưa ý chí chủ quan của mình vào quyết định áp dụng chúng hay không.

Vì vậy, pháp luật cũng đảm bảo việc thực hiện này thông qua giáo dục và tuyên truyền. Điều này đã góp phần tạo nên sự công bằng, bình đẳng trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ thể

Pháp luật là gì? Những đặc điểm của pháp luật Pháp luật là gì? Những đặc điểm của pháp luật

Thứ ba: Phương thức hình thành luật phải được nhà nước ban hành hoặc thừa nhận những tập quán, tiền lệ đã có và được nâng lên thành luật.

Thứ tư: Bản chất nội dung của pháp luật là thể hiện ý chí của giai cấp thống trị.

Với những quy tắc xử sự bắt buộc chung, pháp luật là những yêu cầu, đòi hỏi hoặc sự cho phép của nhà nước đối với hành vi của các chủ thể trong xã hội. Nói cách khác, pháp luật thể hiện ý chí của nhà nước; Theo luật, nhà nước cho phép người dân được làm những gì, không cho phép làm hoặc bắt buộc họ phải làm, cách làm ...

Như vậy, nói đến pháp luật, chúng ta nói chung đến các tiêu chuẩn phổ quát, tức là nói đến các mô hình chung và phổ quát. Trong xã hội ngày nay, không chỉ pháp luật mới là quy phạm pháp luật mà đạo đức, phong tục tập quán, tôn giáo tín ngưỡng, các tổ chức chính trị - xã hội đều mang tính quy phạm.

Xem thêm: Hợp đồng thế chấp vô hiệu 

Tính hợp pháp của pháp luật được thể hiện ở chỗ, nó là khuôn mẫu chung cho nhiều người noi theo và làm theo; Hình mẫu này sẽ được áp dụng lặp đi lặp lại trong không gian, thời gian và thời gian rộng lớn.

Nguồn gốc - sự ra đời của pháp luật

Pháp luật ra đời từ nhu cầu của xã hội để quản lý một xã hội đã phát triển một chút. Khi xã hội trở nên quá phức tạp, xuất hiện những giai cấp có lợi ích đối lập nhau và cần phải có chính trị giai cấp để bảo vệ lợi ích của giai cấp, lực lượng kinh tế chính trị thống trị trong xã hội.

Pháp luật là hệ thống các quy định bắt buộc do nhà nước ban hành, thể hiện bản chất của giai cấp thống trị.

Pháp luật ra đời cùng với sự ra đời của nhà nước, là công cụ quan trọng để thực hiện quyền lực nhà nước, bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị và duy trì địa vị của mình. Nhà nước và pháp luật đều là sản phẩm của cuộc đấu tranh giai cấp.

Những đặc điểm của pháp luật

Pháp luật là gì? Những đặc điểm của pháp luật Pháp luật là gì? Những đặc điểm của pháp luật

Khác với các loại quy phạm khác đang tồn tại trong xã hội, những đặc điểm của pháp luật được nổi bật sau:

Chủ thể duy nhất có quyền ban hành luật là Nhà nước

Để ban hành luật cần phải trải qua nhiều quy trình, thủ tục phức tạp, có sự tham gia của nhiều chủ thể như tổ chức, cá nhân, cơ quan nhà nước để đảm bảo các nội dung của luật. tính chặt chẽ và khả năng ứng dụng rộng rãi.

Ngoài việc ban hành luật, nhà nước còn có thể thừa nhận các tập quán của xã hội bằng cách ghi các tập quán này vào luật thành văn.

- Luật quy phạm phổ biến

Tính quy phạm chung của pháp luật thể hiện ở chỗ pháp luật được áp dụng rộng rãi cho mọi thành viên trong xã hội chứ không riêng cá nhân, tổ chức nào. Vì vậy, mọi người trong xã hội đều phải tuân theo các quy định của pháp luật đã được ban hành.

- Pháp luật được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực của nhà nước

Vì pháp luật là quy tắc xử sự chung của toàn xã hội, được nhà nước thực thi bằng nhiều biện pháp, từ giáo dục, thuyết phục đến cưỡng chế.

Pháp luật được nhà nước bảo đảm thực hiện bằng nhiều biện pháp như đã nêu trên, trong đó có những biện pháp cưỡng chế nhà nước rất nghiêm khắc như phạt tiền, phạt tù có thời hạn, tù chung thân, v.v. Thực hiện pháp luật của nhà nước đã đảm bảo rằng pháp luật vẫn được các tổ chức tuân theo. và cá nhân, và được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả trong đời sống xã hội.

- Ngoài nội dung, pháp luật còn có sự chặt chẽ về mặt hình thức, thể hiện ở dạng văn bản.

Hình thức thể hiện pháp luật bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật được quy định rõ ràng, cụ thể, chặt chẽ trong từng điều khoản nhằm tránh hiểu nhầm dẫn đến lạm dụng pháp luật.

Những quy định cụ thể này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện pháp luật của người dân cũng như việc áp dụng và điều chỉnh của các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước.

Xem thêm: Thuê mua nhà ở xã hội là gì

Vai trò của pháp luật

Pháp luật là gì? Những đặc điểm của pháp luật Pháp luật là gì? Những đặc điểm của pháp luật

Từ những đặc điểm của pháp luật được nêu trên, có thể thấy pháp luật có vai trò hết sức quan trọng trong đời sống xã hội, đặc biệt là:

- Đối với nhà nước, pháp luật được coi là công cụ hữu hiệu nhất để quản lý mọi vấn đề của xã hội

Như đã nói ở trên, vì pháp luật là khuôn mẫu chung, bắt buộc nên mọi người trong xã hội đều phải tuân thủ các quy định của pháp luật. Việc không tuân thủ hoặc không tuân thủ các quy định của pháp luật sẽ bị xử phạt tương ứng tùy theo hành vi vi phạm.

Đối với công dân, pháp luật là phương tiện quan trọng để mọi công dân bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Theo quy định của pháp luật, đảm bảo mọi người được thực hiện các quyền cũng như nghĩa vụ của mình theo quy định và các quyền này sẽ được quy định và bảo vệ một cách tốt nhất.

- Đối với toàn xã hội nói chung, pháp luật đã thể hiện vai trò của mình trong việc bảo đảm cho toàn xã hội hoạt động, tạo ra và duy trì sự bình đẳng trong cộng đồng.

Để đảm bảo cho xã hội phát triển một cách ổn định và bền vững nhất thì pháp luật có vai trò hết sức quan trọng mà mọi người trong xã hội phải thực hiện.

Nguyễn Thị Ngân

Nguyễn Thị Ngân

https://everest.org.vn/chuyen-vien-nguyen-thi-ngan Chuyên viên Nguyễn Thị Ngân có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đất đai, thừa kế,... và đã tham gia thực hiện các vụ án nổi bật như: Kinh doanh thương mại, Hình sự.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
1.33279 sec| 1045.578 kb