Trang chủ Từ khóa Đặc điểm của pháp luật

Từ khóa: Đặc điểm của pháp luật

Pháp luật là gì? Những đặc điểm của pháp luật

Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự có tính chất ràng buộc phổ biến do nhà nước ban hành hoặc thừa...

Phân biệt pháp luật với các quy tắc xử sự khác...

Pháp luật và các quy tắc xử sự khác trong xã hội đều là những công cụ điều chỉnh hành vi của con người,...

Nhiều người quan tâm

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên Hệ