Hướng dẫn viết đơn khởi kiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bởi Trần Thu Thủy - 05/10/2021
view 444
comment-forum-solid 0

Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là gì? Được quy định như thế nào? Gửi đơn tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở đâu cho đúng thẩm quyền? Thời gian giải quyết tín tố giác tội phạm mất bao lâu? 

đơn khởi kiện lừa đảo Bài viết được thực hiện bởi: Chuyên viên Huỳnh Thu Hương – Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là gì? Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là gì?

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là hành vi của tội phạm dùng thủ đoạn gian dối để lừa dối chủ sở hữu hoặc người quản lý.

Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là một trong những tội xâm phạm quyền sở hữu khá phổ biến hiện nay. Theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 có quy định về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. “Người nào dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác ...”

Mời bạn xem chi tiết hơn tại : Lừa đảo chiểm đoạt tài sản

Hướng dẫn viết mẫu đơn khởi kiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Khi mở phần ..., ngày ... tháng ... năm ..., hãy nhập tên của tiểu bang liên bang mà người nộp đơn khởi kiện lừa đảo đang ở tại thời điểm nộp đơn và ngày trong năm tại thời điểm khiếu nại Lừa đảo, chiếm đoạt Ví dụ: Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 9 năm 2021.

(Về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bạn …… ..) Ghi đúng họ tên của người lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ví dụ: (Về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Trần Thị Mỹ)

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện: ………… Cung cấp tên chính xác của cơ quan điều tra mà người khiếu nại cung cấp. A. Ví dụ: Cơ quan điều tra - Công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Kiểm sát viên cấp huyện: …………. Bao gồm tên chính xác của văn phòng công tố mà công tố viên sẽ được cử đến. Ví dụ: Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Họ và tên: ……… Ghi họ và tên người trình báo việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Chứng minh nhân dân thành phố hoặc Thẻ căn cước công dân.

Ngày, tháng, năm sinh: …… Ghi ngày tháng năm sinh của người báo cáo. Ví dụ: 03.02.1984

Chứng minh nhân dân / Căn cước công dân, số: Tại mục này ghi đúng số Chứng minh nhân dân 9 hoặc 12 số của người khiếu nại.

Ngày cấp: Ghi ngày cấp chứng minh nhân dân (nếu ghi loại 9 số) hoặc ngày cấp thẻ căn cước công dân (nếu ghi căn cước công dân 12 số) - xem mặt sau của chứng minh nhân dân / thẻ căn cước công dân.

Nơi cấp: Công an tỉnh: Đăng ký Công an tỉnh sẽ cấp CMND/Thẻ căn cước công dân: Ví dụ: Công an tỉnh Đồng Nai

Hộ khẩu thường trú: Đăng ký căn hộ theo sổ hộ khẩu hoặc theo CMND/Thẻ Căn cước công dân

Nơi ở hiện tại: Ghi chính xác địa chỉ nhà hiện tại của người khai báo vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan

Ông / Bà: Ghi đúng họ và tên của người bị tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày, tháng, năm sinh : Nhập ngày tháng năm sinh chính xác của người bị buộc tội gian lận. lừa đảo chiếm đoạt tài sản

CMND: Ghi đúng số CMND 9 số hoặc CMND 12 số của đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày cấp: Thông tin ngày cấp CMND/Thẻ căn cước công dân của người đăng ký

Nơi cấp: Công an Bang: Nhập Bang đã cấp chứng minh nhân dân / thẻ căn cước công dân của nghi phạm, xem ngược lại.

Địa chỉ thường trú: Ghi chính xác địa chỉ thường trú của người bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Địa chỉ hiện tại: Ghi chính xác địa chỉ hiện tại của người bị tố lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Vì anh ta…. ...................... Ví dụ: 50.000.000 đồng (bằng chữ: năm mươi triệu chẵn)

Sự việc cụ thể như sau ..... .................…: Mô tả chi tiết quá trình gian lận của bạn, có thể chi tiết hoặc tóm tắt, nhưng phải chứa đầy đủ nội dung của trường hợp gian lận

Có thể khẳng định rằng Ông / Bà ... ... ... nhập thông tin chính xác như điểm (12)

Với số tiền là ………… .. Nhập thông tin chính xác như điểm (20) a (24) Tôi nghĩ hành vi của bạn… ……… Điền chính xác các thông tin như điểm (12)

Tùy theo hành vi và loại người lừa đảo tại Điều 174. và khoản 2 của Bộ luật Hình sự, sẽ chấm điểm khoản, Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 về tính xác thực của hành vi phạm tội. tố cáo hành vi của ông/bà …………………. Ghi chính xác thông tin như mục (12)

Đưa ra truy tố, xét xử ông/bà ……………… Ghi chính xác thông tin như mục (12)

Buộc ông/bà ……………… Ghi chính xác thông tin như mục (12)

Tài liệu đính kèm: Người làm đơn khởi kiện lừa đảo nhằm tố cáo chiếm đoạt tài sản khi gửi đơn đến  cơ quan chức năng kèm theo những loại tài liệu, chứng cứ nào thì liệt kê đầy đủ và chi tiết tại mục này.

Người tố cáo trong đơn khởi kiện lừa đảo: Ghi đầy đủ họ và tên của người làm đơn, ký tên ở dưới.

Nộp đơn khởi kiện lừa đảo ở đâu? Nộp cho ai?

Gửi đơn khởi kiện lừa đảo, tố giác tội phạm đến cơ quan điều tra nhà nước nơi bạn cư trú.

Theo quy định tại Điều 144 (1) Bộ luật Tố tụng Hình sự

“Việc tố giác tội phạm là việc một người phát hiện và báo tin cơ quan có thẩm quyền ";

Cơ quan điều tra có trách nhiệm tiếp nhận thông tin về đơn khởi kiện lừa đảo tố giác tội phạm của bạn, nếu vụ việc không thuộc trách nhiệm của cơ quan điều tra thì cơ quan điều tra có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 146 của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 quy định: "Trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp khởi tố tội phạm hoặc có đơn khởi kiện lừa đảo tố giác hoặc có ý định khởi tố hình sự thì Cơ quan điều tra, Cơ quan công tố, cơ quan có thẩm quyền được giao nhiệm vụ thực hiện một loạt các hoạt động điều tra như đã nêu tại khoản 2 Điều 145 Điều này. "

Mẫu đơn khởi kiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Hà Nội, ngày … tháng… năm 20 …

ĐƠN TỐ CÁO

(Về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của …… )

Kính gửi: CÔNG AN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN ………

VIỆN KIỂM SÁT ………………………………

Họ và tên tôi: ……………… Sinh ngày: …………………

Chứng minh nhân dân số: …………………………………

Ngày cấp: …./…../20……. Nơi cấp: Công an tỉnh………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………….………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………

Tôi làm đơn khởi kiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản này nhằm tố cáo và đề nghị Quý cơ quan tiến hành điều tra, khởi tố hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật của:

Anh: …………………… Sinh ngày: ………………………

Chứng minh nhân dân số: …………………………………

Ngày cấp: ………………… Nơi cấp: ………………………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………

Vì anh …… đã có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của tôi gồm ……

Sự việc cụ thể như sau:

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Từ những sự việc trên, có thể khẳng định Anh/Chị ………… đã có hành vi gian dối lợi dụng niềm tin nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản nói trên.

Qua thủ đoạn và hành vi như trên, Anh/Chị …… đã chiếm đoạt là có giá trị là …… triệu đồng của tôi.

Hành vi của Anh/Chị ………… có dấu hiệu phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” - qui định của Bộ luật hình sự năm 2015 tại khoản … Điều 174 Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể được quy định như sau:

“1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: …”

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình, nay tôi viết đơn khởi kiện lừa đảo này tố cáo anh … Kính đề nghị Quý cơ quan giải quyết cho những yêu cầu sau đây:

- Xác minh và khởi tố vụ án hình sự để điều tra, đưa ra truy tố, xét xử anh …… về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Buộc anh ……… phải trả lại tiền cho tôi.

Tôi cam kết toàn bộ nội dung đã trình bày trong đơn khởi kiện lừa đảo trên là hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều trình bày trên.

Kính mong được xem xét và giải quyết. Xin chân thành cảm ơn.

Người tố cáo

(ký và ghi rõ họ tên)

Tìm hiều các quy định pháp luật về hình sự tại Pháp trị

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.21575 sec| 1066.008 kb