Muốn nhận nuôi con nuôi ở trại trẻ mồ côi cần chú ý những gì?

Bởi Nguyễn Thị Ngân - 17/03/2022
view 144
comment-forum-solid 0

Điều kiện và thủ tục nhận con nuôi? Có được khai mình là mẹ đẻ khi nhận con nuôi không? Những đứa trẻ nào được nhận làm con nuôi? Đặc biệt, chúng tôi cung cấp thông tin về các vấn đề khác liên quan đến đăng ký nuôi con nuôi:

Muốn nhận nuôi con nuôi ở trại trẻ mồ côi cần chú ý những gì? Muốn nhận nuôi con nuôi ở trại trẻ mồ côi cần chú ý những gì?

Quy định chung về nhận nuôi con nuôi

Trước đây theo Mục 68 của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 người được nhận làm con nuôi phải từ 15 tuổi trở xuống. Người trên 15 tuổi chỉ được nhận làm con nuôi nếu là thương binh người tàn tật người mất năng lực hành vi dân sự hoặc người cao tuổi neo đơn.

Hiện nay khi luật nhận con nuôi được an hành và có hiệu lực người được nhận làm con nuôi phải là trẻ em dưới 16 tuổi. Ngoài ra chỉ có hai trường hợp sau đây mới được nhận làm con nuôi của người từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi:

  • Được cha dượng mẹ kế nhận làm con nuôi;
  • Do cô dì chú bác cậu ruột nhận làm con nuôi

Trong đó Nhà nước khuyến khích trẻ em mồ côi trẻ em bị bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khác.

Như vậy trong mọi trường hợp chỉ trẻ em dưới 16 tuổi mới được nhận làm con nuôi. Vẫn có 02 trường hợp ngoại lệ để những người từ 16 tuổi trở xuống có cơ hội được nhận làm con nuôi. Đặc biệt theo quy định trên người trên 18 tuổi không được nhận nuôi.

Xem thêm: Nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Thủ tục nhận nuôi con nuôi ở trại trẻ mồ côi

Muốn nhận nuôi con nuôi ở trại trẻ mồ côi cần chú ý những gì? Muốn nhận nuôi con nuôi ở trại trẻ mồ côi cần chú ý những gì?

Theo quy định tại Điều 14 Luật nuôi con nuôi Quốc hội số 52/2010 QH12:

"Điều 14. Điều kiện của người nhận con nuôi

1. Người nhận con nuôi phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có đủ năng lực hành vi dân sự;

b) Hơn con nuôi 20 tuổi;

c) Có sức khỏe kinh tế việc làm ảo đảm chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục con nuôi

d) Có nhân cách tốt

2. Những người sau đây không được nhận con nuôi:

a) Bị hạn chế quyền làm cha mẹ của con chưa thành niên

b) Đang chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở giáo dục chữa ệnh cấu;

c) đã chấp hành án phạt tù

d) chưa được xóa án tích về một trong các tội cố ý gây thương tích cho tính mạng sức khỏe nhân phẩm danh dự. tâm trí của người khác; ngược đãi hoặc ngược đãi ông bà cha mẹ vợ chồng con cháu người có công chăm sóc họ; dụ dỗ ép uộc chứa chấp người chưa thành niên vi phạm pháp luật; mua án trao đổi chiếm đoạt trẻ em. Người được làm con nuôi

1. Trẻ em dưới 16 tuổi

2. Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Được cha dượng mẹ kế nhận làm con nuôi;

b) Được cô dì chú bác cậu ruột nhận làm con nuôi.

3. Một người chỉ có thể được nhận làm con nuôi của một người hoặc bởi các cặp vợ chồng.

4. Nhà nước khuyến khích việc nhận trẻ em mồ côi trẻ em bị bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc iệt khác làm con nuôi. "

Vì vậy trong trường hợp này bạn hoàn toàn có thể đến bệnh viện trại trẻ mồ côi để nhận trẻ em mồ côi trẻ em bị bỏ rơi sau khi được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc bệnh viện hoặc người quản lý Trung tâm tiếp nhận trẻ mồ côi bạn có thể liên hệ với Ủy ban nhân dân cấp xã (đối với trường hợp nhận con nuôi trong nước) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nếu việc nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài) và nơi nhận con nuôi để đăng ký cho trẻ ký nhận làm con nuôi.

Xem thêm: Quyền lợi nuôi con dưới 1 tuổi

Điều kiện để nhận nuôi con nuôi

Muốn nhận nuôi con nuôi ở trại trẻ mồ côi cần chú ý những gì? Muốn nhận nuôi con nuôi ở trại trẻ mồ côi cần chú ý những gì?

Điều kiện nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi là điều kiện bắt buộc mà pháp luật Việt Nam phải đáp ứng đối với người nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi.

Quy định người nước ngoài nhận trẻ em làm con nuôi tại Việt Nam:

Theo quy định của pháp luật Việt Nam người nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi phải có đủ các điều kiện sau đây:

1) Có đủ năng lực hành vi dân sự theo pháp luật của nước mà mình là công dân;

2) Có đạo đức tốt và không bị tước quyền của cha mẹ;

3) Có đủ sức khoẻ và khả năng kinh tế để bảo đảm việc nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục con nuôi;

4) Đã được cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó mang quốc tịch xác nhận rằng người đó là công dân đủ điều kiện làm con nuôi và việc trẻ em Việt Nam được nhận làm con nuôi được pháp luật nước sở tại công nhận. .

Khi nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi người nước ngoài phải có trách nhiệm thông áo định kỳ cho các cơ quan hữu quan của Việt Nam về tình hình phát triển của trẻ em được nhận làm con nuôi cho đến khi trẻ em được nhận làm con nuôi 4 - 8 tuổi.

Trên đây là ý kiến ​​tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Các thông báo tư vấn trên dựa trên quy định của pháp luật và thông tin khách hàng cung cấp. Mục đích của cuộc tham vấn này là cho phép các cá nhân và tổ chức tham khảo ý kiến.

Trong trường hợp có bất kỳ điều gì gây nhầm lẫn hoặc không rõ ràng trong nội dung tư vấn hoặc nếu thông tin được đưa ra trong nội dung tư vấn khiến bạn hiểu sai vấn đề hoặc và nếu có bất kỳ vấn đề hoặc thắc mắc nào chúng tôi lấy làm tiếc. phản ứng của bạn.

Xem thêm: nhận con nuôi đi mỹ

Có được khai là mẹ đẻ khi nhận nuôi con nuôi không?

Muốn nhận nuôi con nuôi ở trại trẻ mồ côi cần chú ý những gì? Muốn nhận nuôi con nuôi ở trại trẻ mồ côi cần chú ý những gì?

Theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Nghị định 1062012 NĐCP có quy định về điều kiện đăng ký nhận cha mẹ con.

8. Điều 32 được sửa đổi bổ sung như sau:

“Điều 32. Điều kiện ghi nhận cha mẹ con

1. Việc nhận cha mẹ con theo quy định tại khoản này. nếu bên nhận bên nhận là cha mẹ con còn sống tại thời điểm đăng ký nhận cha mẹ con và việc nhận cha mẹ con là tự nguyện và không có tranh chấp giữa người thụ hưởng. lợi thế liên quan đến việc nhận cha mẹ con ”.

Trên cơ sở các quy định này người chị sẽ làm thủ tục nhận cháu bé làm con nuôi nếu là mẹ ruột của cháu bé. Thủ tục nhận mẹ con thực hiện theo quy định tại Điều 34 Nghị định 158/2005 NĐCP về Đăng ký quản lý hộ tịch: Điều các Nghị định về Hộ tịch hôn nhân và gia đình và chứng thực quy định cụ thể về thủ tục đăng ký nhận cha mẹ con:

“1. Người hưởng là cha mẹ con phải nộp Tờ khai (theo mẫu quy định). Trường hợp cha mẹ nhận con chưa thành niên thì phải được sự đồng ý của người hiện là cha mẹ trừ trường hợp người đó đã chết mất tích mất năng lực hành vi dân sự hoặc chỉ còn hạn chế về năng lực hành vi dân sự.

Các giấy tờ sau phải nộp kèm theo tờ khai:

a) Giấy khai sinh (bản chính hoặc ản sao) của trẻ em;

b) Tài liệu đồ vật hoặc ằng chứng khác chứng minh mối quan hệ cha mẹ - con cái (nếu có)

2. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ nếu xét thấy việc nhận cha mẹ con là đúng sự thật không có tranh chấp thì Ủy ban nhân dân cấp xã tiến hành đăng ký việc nhận cha mẹ con.

Khi cần xác minh thời hạn trên có thể được kéo dài thêm tối đa 5 ngày.

3. Khi đăng ký việc nhận cha mẹ con các bên là cha mẹ con phải có mặt trừ trường hợp người được nhận là cha mẹ chưa chết. Cán bộ tư pháp hộ tịch đăng ký việc nhận cha mẹ con và quyết định việc nhận cha mẹ con. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và trao cho mỗi ên một bản chính Quyết định công nhận là cha mẹ con. Bản sao quyết định được ban hành theo yêu cầu của các bên.

Bạn gửi đến cơ quan có thẩm quyền ủy ban nhân dân cấp xã nơi bạn cư trú đề nghị xác nhận việc nhận mẹ con.

Như vậy nếu đứa trẻ này là con đẻ của bạn thì bạn thực hiện các bước nhận mẹ con theo hướng dẫn trên.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn

Nguyễn Thị Ngân

Nguyễn Thị Ngân

https://everest.org.vn/chuyen-vien-nguyen-thi-ngan Chuyên viên Nguyễn Thị Ngân có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đất đai, thừa kế,... và đã tham gia thực hiện các vụ án nổi bật như: Kinh doanh thương mại, Hình sự.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.18712 sec| 1061.469 kb