Bạn muốn soạn đơn xin xóa án tích? Hãy tham khảo ngay!

Bởi Trần Thu Thủy - 25/09/2021
view 240
comment-forum-solid 0

Trình thực, thủ tục và quy trình, hồ sơ xóa án tích được xem như một thủ tục bắt buộc đối với người phạm tội khi chấp hành xong hình phạt tù. Vậy, thực hiện thủ tục này như thế nào trên thực tiễn? Xoá án tích cần những giấy tờ gì?

hồ sơ xóa án tích Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật hình sự, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Khái niệm án tích

Tiền án là hậu quả pháp lý của việc phạm tội và là một trong những hình thức của trách nhiệm hình sự. Tiền án tồn tại miễn là kẻ phạm tội bị kết án cho đến khi bản án được dỡ bỏ. Sau khi bản án đã được chấp hành, tiểu bang sẽ xóa án tích của người bị kết án sau một thời gian nhất định đã trôi qua để chứng minh sự phục hồi của người phạm tội. Người được xóa án tích được coi là người chưa bị kết án hoặc chưa bị kết án.

Nói cách khác, một người “trong sạch” về lý lịch tòa án. Việc quy định chuyển đi xóa án tích trong luật hình sự xuất phát từ chính sách nhân đạo của nhà nước, thể hiện thái độ không có hại đối với người phạm tội, tạo điều kiện để họ thoát khỏi lỗi lầm trong quá khứ, quyết tâm làm lành với người phạm tội trong sạch. ghi.

Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 có phân biệt các trường hợp: trường hợp chưa được xóa án tích;

Tất nhiên, tiền án sẽ được xóa; Cấp án tích theo trình tự của Tòa án: cấp án tích trong trường hợp đặc biệt, cấp án tích cho người chưa thành niên dưới 18 tuổi phạm tội (đã trình bày ở Chương XV);

 

Miễn án tích đối với pháp nhân phạm tội (được trình bày ở Chương XVI) Theo quy định của Bộ luật Hình sự, chỉ được xóa án tích nếu người bị kết án có đủ các điều kiện của pháp luật.

 

Thời hạn, điều kiện không phạm tội mới trong thời hạn luật định. Đặc biệt, đối với việc trả hồ sơ theo quyết định của Tòa án, Bộ luật Hình sự quy định thêm điều kiện về loại tội phạm, về trạng thái tinh thần.

 

Mức độ và danh tính của người bị kết án.Người bị kết án được coi là đã chấp hành xong bản án nếu họ chấp hành xong bản án chính, bản án bổ sung và các quyết định khác của Tòa án (như biện pháp tư pháp, đình chỉ bản án, án phí,…

 

Bản án coi như đã kết thúc. nên những người này phải tiếp tục tuân theo các quyết định khác của tòa án để có được bản án coi như đã kết thúc.

Đương nhiên xóa án tích

Căn cứ vào Điều 70 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi 2017

Điều 70.Đương nhiên được xóa án tích

Đương nhiên được xóa án tích được áp dụng đối với người bị kết án không phải về các tội quy định tại Chương XIII và Chương XXVI của Bộ luật này khi họ đã chấp hành xong hình phạt chính, thời gian thử thách án treo hoặc hết thời hiệu thi hành bản án và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích, nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây:

 

(i) 01 năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, phạt tù nhưng được hưởng án treo;

 

(ii) 02 năm trong trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm;

 

(iii) 03 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm;

 

(iv) 05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã được giảm án.

 

Trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt bổ sung là quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, tước một số quyền công dân mà thời hạn phải chấp hành dài hơn thời hạn quy định tại các điểm a, b và c khoản này thì thời hạn đương nhiên được xóa án tích sẽ hết vào thời điểm người đó chấp hành xong hình phạt bổ sung.

 

Người bị kết án đương nhiên bị tiêu diệt nếu sau thời hạn thi hành án mà không phạm tội mới trong thời hạn quy định tại câu 2 Điều này.

 

Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu. Người giữ Sổ đăng ký tòa án có trách nhiệm cập nhật thông tin vào hồ sơ tội phạm của người bị kết án và theo yêu cầu, cấp Phiếu Tòa án xác nhận không có án tích nếu đáp ứng đủ các điều kiện nêu tại khoản 1 Điều này hoặc 3 của bài báo này.

Xin xóa án tích ở đâu? Ai có thẩm quyền xóa án tích?

Xin xóa án tích ở đâu? 

(i) Tòa án đã xét xử sơ thẩm là Tòa án có thẩm quyền xem xét cấp giấy chứng nhận xóa án tích, hoặc ra Quyết định xóa án tích.

(ii) Người xin xóa án tích nộp hồ sơ xin xóa án tích tại Tòa án đã xét xử sơ thẩm (có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường Bưu điện).

(iii) Người xin xóa án tích không phải nộp bất cứ khoản tiền lệ phí Tòa án nào (trừ trường hợp xin sao quyết định xóa án tích hoặc giấy chứng nhận xóa án tích).

Ai có thẩm quyền xóa án tích? 

Tòa án đã xét xử sơ thẩm có trách nhiệm xem xét và cấp Giấy chuyển hồ sơ hoặc Quyết định chuyển hồ sơ.

Người xin xóa án tích phải nộp hồ sơ đến Tòa án đã xét xử sơ thẩm đề nghị xóa án tích (có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện).

 

Người xin ân xá không phải nộp án phí (trừ trường hợp xin bản sao lệnh ân xá hoặc giấy chứng nhận ân xá).

Hồ sơ xin xóa án tích gồm những gì?

Khi người bị kết án đương nhiên xóa án tích, nếu cần cấp giấy chứng nhận xóa án tích thì cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

(i) Đơn xin xóa án tích (theo mẫu).

(ii) Giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù của trại giam nơi thụ hình án cấp

(iii) Giấy xác nhận của cơ quan thi hành án dân sự về việc thi hành xong các khoản bồi thường, án phí, tiền phạt;

(iv) Giấy chứng nhận không phạm tội mới do Công an Quận, Huyện nơi người bị kết án thường trú cấp (theo mẫu quy định của ngành Công an)

(v) Bản sao hộ khẩu; bản sao chứng minh nhân dân.

Tìm hiểu thêm về xóa án tích: Xóa án tích là gì? 

Mẫu đơn xin xóa án tích

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------

……….., ngày …. tháng ….. năm ……..

ĐƠN XIN XÓA ÁN TÍCH

Kính gửi: Tòa án nhân dân ………

Tên tôi là: …………………………. Sinh năm: ……… Giới tính: ……………

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………….……….……..

Địa chỉ tạm trú: ……………………………………………………………….…..

Tôi là bị cáo trong vụ án hình sự ……………… đã bị Tòa án nhân dân …………. Xét xử tại Bản án số …..../…… ngày ……. tháng …….. năm ……. về tội ……….. với mức hình phạt ………...

Đến ngày ……… tháng …… năm ………. Tôi đã chấp hành xong các quyết định của bản án.

Tôi đề nghị Tòa án nhân dân …………………………… xem xét xóa án tích cho tôi.

Kèm theo đơn xin xóa án tích là các tài liệu, giấy tờ sau:

1……………….........................................................................................

2……………….........................................................................................

3……………….........................................................................................

Nhận xét của cơ quan xã, phường, thị trấn

hoặc cơ quan, tổ chức nơi người làm đơn cư trú

hoặc làm việc

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(ký tên, ghi rõ họ tên)

 

Mời bạn đọc xem thêm thông tin tại Pháp trị

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
1.15558 sec| 1049.672 kb