Tội mại dâm - Được pháp luật quy định như thế nào?

Bởi Trần Thu Thủy - 24/09/2021
view 402
comment-forum-solid 0

Mại dâm là một trong những loại thuộc nhóm tội xâm phạm trật tự an toàn công cộng. Vậy mại dâm là gì? Các tội phạm về mại dâm được pháp luật quy định như thế nào?

Tội mại dâm - Được pháp luật quy định như thế nào? Bài viết được thực hiện bởi: Chuyên viên Huỳnh Thu Hương – Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

Tội xâm phạm trật tự, an toàn công cộng là gì?

Đó là những hành vi nguy hiểm cho xã hội, cố ý hoặc vô ý xâm hại an toàn, trật tự trong các lĩnh vực như lao động sản xuất, giao thông vận tải, hoạt động xây dựng, quản lý chất độc, chất phóng xạ, phòng cháy, hoạt động y tế, bảo vệ môi trường,... trật tự xã hội và trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa.

Ngoài ra, nhiều tội phạm trong nhóm tội này còn gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của người khác.

Đa số các tội phạm trong  nhóm này được thực hiện bằng các hành động cụ thể như vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông, tạo ra lan truyền, phát tán các chương trình vi-rút tin học…. Bên cạnh đó, cũng có một số tội thực hiện bằng không hành động như thiếu trách nhiệm trong quản lý vũ khí, vật liệu nổ,…

Hậu quả thường là dấu hiệu bắt buộc của các nhóm tội này. Đó là sự thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác. Bên cạnh đó, với mục đích phòng ngừa, ngăn chặn thiệt hại lớn cho xã hội,... một số loại tội ngay cả khi chưa có hậu quả xảy ra cũng đã đủ yếu tố cấu thành loại tội này.

Xem thêm bài viết về: Tội xâm phạm trật tự công cộng

Mại dâm là gì? Quy định pháp luật về tội chứa mại dâm

Khái niệm về mại dâm 

Là một từ Hán-Việt, trong đó “mại” được hiểu là buôn bán, “dâm” chỉ sự quan hệ tình dục. Theo đó, quan niệm về mại dâm trước kia chỉ là cái nhìn một chiều - nhìn nhận sự sai trái chỉ từ phía người bán dâm lý do là vì họ chịu sự ảnh hưởng từ tư tưởng trọng nam khinh nữ của Nho giáo.

Khái niệm mại dâm ngày nay lần đầu tiên được ghi nhận tại Pháp lệnh phòng, chống mại dâm số 10/2003/Pl-UBTVQH11 ban hành ngày 17/03/2002. Theo đó mại dâm là “hành vi mua, bán dâm”.

Mua dâm là "hành vi của người dùng tiền hoặc lợi ích vật chất khác trả cho người bán dâm để được giao cấu”. Còn bán dâm là “hành vi giao cấu của một người với người khác để được trả tiền hoặc lợi ích vật chất khác”.

Đặc điểm của mại dâm

Tóm lại có thể hiểu, mại dâm gồm hai mặt là bán dâm và mua dâm và được nhận diện qua hai đặc điểm:

Thứ nhất, có hành vi giao cấu và hành vi trên phát sinh trên cơ sở có sự trao đổi (trả hoặc hứa trả) về tiền hoặc lợi ích vật chất khác;

Thứ hai, đây phải là hành động trao đổi tình dục ngoài hôn nhân.

Trên cơ sở đó, có thể hiểu mại dâm là hành vi quan hệ tình dục ngoài hôn nhân, trong đó một người vì thõa mãn nhu cầu tình dục mà trả tiền hay lợi ích vật chất khác đề người khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với mình, một người nhằm nhận tiền, lợi ích vật chất khác mà giao cấu hay thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người khác.

Quy định pháp luật về tội chứa mại dâm

Tội chứa mại dâm là hành vi của người đạt độ tuổi luật định sử dụng, thuê, cho thuê hoặc mượn, cho mượn địa điểm, phương tiện để người khác thực hiện việc mua, bán dâm với lỗi cố ý, xâm phạm đến trật tự công cộng.

Theo đó, Khoản 1 Điều 327 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 quy định:

"Người nào chứa mại dâm, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm"

Bên cạnh đó, với việc có một trong số các tình tiết sau, người phạm tội có thể bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

(i) Phạm tội có tổ chức;

(ii) Có hành vi cưỡng bức mại dâm;

(iii) Phạm tội hai lần trở lên;

(iv) Chứa mại dâm bốn người trở lên;

(v) Phạm tội với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi;

(vi) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của người bán dâm với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

(vii) Thu lợi bất chính từ việc mại dâm từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

(viii) Tái phạm nguy hiểm.

Xem thêm bài viết: Tái phạm và tái phạm nguy hiểm

Tội mại dâm - Được pháp luật hiện hành quy định thế nào?                     Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật nêu trên – gọi tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Bên cạnh đó, phạm tội thuộc một trong các trường hợp dưới đây, người phạm tội có thể bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm:

(i) Phạm tội với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

(ii) Thu lợi bất chính từ việc mại dâm từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

(iii) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của người bán dâm mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên.

Khoản 4 điều luật trên áp dụng mức phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân đối với người phạm tội mại dâm thuộc một trong các trường hợp sau:

(i) Phạm tội với người trở lên và cả từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

(ii) Thu lợi bất chính từ việc mại dâm từ 500.000.000 đồng trở lên;

(iii) Cưỡng bức mại dâm làm người đó chết hoặc tự sát.

Ngoài ra, Khoản 5 điều luật trên cũng quy định, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt quản chế từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Tội môi giới mại dâm theo quy định pháp luật

Môi giới mại dâm được hiểu là hành vi dụ dỗ hoặc dẫn dắt của người làm trung gian để các bên trong quan hệ mại dâm (bao gồm cả bên mua và bên bán) thực hiện việc mua dâm, bán dâm.

Tại Điều 328 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017, tội mô giới mại dâm được quy định

"Người nào làm trung gian dụ dỗ, dẫn dắt để người khác thực hiện việc mua dâm, bán dâm, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm."

Bên cạnh đó, tương ứng với mỗi trường hợp phạm tội, người phạm tội có thể bị áp dụng các khung hình phạt khác nhau. Cụ thể:

Thứ nhất, phạt tù từ 03 năm đến 07 năm nếu:

(i) Phạm tội với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi;

(ii) Phạm tội có tổ chức;

(iii) Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp;

(iv) Phạm tội hai lần trở lên;

(v) Phạm tội với hai người trở lên;

(vi) Thu lợi bất chính từ việc mô giới mại dâm từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

(vii) Tái phạm nguy hiểm.

Thứ hai, phạt tù từ 07 năm đến 15 năm nếu:

(i) Phạm tội với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

(ii) Thu lợi bất chính từ việc mô giới mại dâm từ 500.000.000 đồng trở lên.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị áp dụng mức hình phạt bổ sung với việc bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng - theo Khoản 4 Điều 328.

Xem thêm bài viết: Tội mô giới mại dâm - pháp luật hiện hành

Tội mua dâm người dưới 18 tuổi ngồi tù bao nhiêu năm?

Trường hợp mua dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 18 tuổi

Người phạm tội trong trường hợp trên có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về "Tội mua dâm người dưới 18 tuổi" theo quy định tại Điều 329 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 với mức hình phạt cụ thể như sau:

(i)Trường hợp mua dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi hoặc thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điểm aĐiểm c Khoản 2 Điều 329 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.

(ii) Mua dâm người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm theo quy định tại Khoản 1 Điều 329 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

(iii) Trường hợp phạm tội mua dâm hai lần trở lên đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi hoặc thuộc trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 329 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.

Ngoài ra, theo quy định tại Khoản 4 Điều 329 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung vơi mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng .

Mời bạn tham khảo thêm về: Tội hiếp dâm

Trường hợp mua dâm người dưới 13 tuổi

Khác với trường hợp trên, đây là trường hợp không giới hạn độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự của người mua dâm.

Theo đó, người phạm tội có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 142 Bộ luật Hình sự về "Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Mức hình phạt cụ thể được quy định như sau:

(i) Người mua dâm mua dâm (giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác) người dưới 13 tuổi thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 142 Bộ luật Hình sự .

(ii) Trường hợp người mua dâm mua dâm người dưới 13 tuổi thuộc các trường hợp được quy định tại Khoản 2 Điều 142 Bộ luật trên thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm.

(iii) Trường hợp người mua dâm mua dâm người dưới 13 tuổi mà thuộc các trường hợp được quy định tại Khoản 3 Điều 142 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Ngoài ra, với việc áp dụng hình  phạt bổ sung, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm theo quy định tại Khoản 4 Điều luật trên.

Nếu bạn có bất kỳ vấn đề pháp lý cần giải đáp, hãy click vào: tin tức pháp luật

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực hình sự (nêu trên) được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các luật sư, chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
1.32731 sec| 1069.141 kb