Trang chủ Từ khóa Dân sự

Từ khóa: dân sự

Tổng hợp các quy định pháp luật về địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm.

Quy định của pháp luật hiện nay về hình thức sở...

Sở hữu chung là một hình thức sở hữu được quy định tại Bộ luật dân sự 2015. Vậy hình thức sở hữu chung...

Quyền bề mặt theo quy định của pháp luật dân sự

Quyền bề mặt là một quyền thuộc các quyền khác đối với tài sản được pháp luật quy định tại Bộ luật dân sự...

Quyền hưởng dụng đối với tài sản được quy định như...

Quyền hưởng dụng là quyền của chủ thể được khai thác công dụng và hưởng hoa lợi, lợi tức đối với tài sản thuộc...

Quyền và nghĩa vụ của người giám hộ

Giám hộ là một chế định nhằm hỗ trợ những người không thể dùng hành vi của mình để xác lập. Vậy đối với...

Chủ thể của hình thức sở hữu toàn dân theo quy...

Sở hữu toàn dân là một hình thức sở hữu được quy định tại Bộ luật dân sự 2015. Vậy chủ thể của sở...

Căn cứ chấm dứt quyền sở hữu đối với tài sản

Việc các chủ thể có quyền sở hữu có thể bị chấm dứt trong các trường hợp pháp luật quy định. Vậy các căn...

Thủ tục công chứng văn bản ủy quyền như thế nào?

Thủ tục công chứng văn bản ủy quyền được thực hiện như thế nào? Người yêu cầu công chứng cần xuất trình những loại...

Quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu là gì?

Quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu là một trong các quyền sở hữu được pháp luật dân sự quy định. Vậy...

Hợp đồng hợp tác theo quy định của pháp luật hiện...

Hợp đồng hợp tác theo quy định của pháp luật hiện hành. Hợp đồng hợp tác là gì? Hợp đồng hợp tác có những...

Cách tính thời hiệu theo quy định của pháp luật hiện...

Cách tính thời hiệu theo quy định của pháp luật hiện nay như thế nào? Việc tính thời hiệu còn phụ thuộc vào loại...

Nhiều người quan tâm

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên Hệ